Monitoring médií


Datum:  Zobrazit


Kontroly domácích kotlů jsou podle ÚS nadále možné, jejich provozovatelé musí být solidární s ostatními

25.7.2017 - ceska-justice.cz (Justice)

Ústavní soud (ÚS) ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v kontrolách spatřují vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Podle jejich právníka Zdeňka Koudelky ÚS dál přednost zájmu státní moci před soukromím lidí. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) nález přivítal, kontroly jsou podle něj funkční nástroj ochrany ovzduší. Poslanečtí spoluautoři stížnosti řekli, že rozhodnutí soudu respektují.

Podle soudce zpravodaje Ludvíka Davida se zákon neprotiví ústavnímu pořádku. Pokud fyzická kontrola kotle následuje po vyčerpání ostatních možností a je důsledkem opakovaného podezření na používání nevhodného paliva, jde o přiměřené omezení práv. ÚS zdůraznil zájem na ochraně zdraví a životního prostředí.

„Jde o úpravu, kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat a podle našeho názoru je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí a především ochrany zdraví jiných,“ řekl novinářům David.

Fyzická kontrola je podle zákona krajním řešením, připadá v úvahu v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo palivu, hrozí postih až 50.000 korun, podle ústavních soudců sankce není nepřiměřeně přísná.

Nález s disentem soudce Fenyka zde.

Podle Brabce ministerstvo normu připravovalo spolu s ústavními právníky tak, aby případná kolize s nedotknutelností obydlí byla vyřešena. Kontrolu provozu kotlů označil za funkční a preventivní nástroj ochrany ovzduší, dlouho po něm prý volaly obce i veřejnost. „První sezóna neprokázala žádné problémy, žádné komando se nikam nevlamovalo, naopak upozornění od úřadu na možné porušení zákona bylo obvykle impulsem k nápravě nezákonného chování,“ uvedl Brabec.

Rozhodnutí přivítal také Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví. Znečištění ovzduší v Česku podle něj vážně ohrožuje zdraví i životy lidí. „Jediný ‚čmoudil‘, který spaluje odpady ve svých kamnech, je přitom schopen nebezpečnými zplodinami zamořit celou vesnici nebo čtvrť města. Vítám, že soudci podpořili zachování kontrol,“ řekl Šuta.

Podle poslaneckého návrhu je novela odrazem „neustálé touhy po regulaci“ a otevírá „mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny“, které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha. „Ústavní soud se postavil na stranu státní moci, myslím, že z něho musí mít radost každá vláda,“ řekl dnes Koudelka.

Poslanec TOP 09 Martin Plíšek připomněl, že návrh zákonodárci podali v kontextu omezování svobod, ke kterému se podle něj uchyluje vláda. „Zcela respektuji rozhodnutí Ústavního soudu. My jsme podali návrh z hlediska práva na nedotknutelnost obydlí. Ústavní soud dal větší důraz na právo na ochranu zdraví a životního prostředí,“ řekl ČTK Plíšek. I poslanec ODS Jan Zahradník uvedl, že rozhodnutí soudu respektuje. „Zároveň věřím, že úředníci nebudou možnost vstoupit na základě podezření do soukromého obydlí nadužívat. Pokud někteří majitelé kotlů na tuhá paliva ohrožují své okolí spalinami, mají být potrestáni na základě kontroly, která provede odběr vzorků vnějším způsobem z kouře,“ napsal Zahradník.

Skupina poslanců zdůraznila také to, že Listina základních práv a svobod umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení, nikoliv na základě zákona o ochraně ovzduší. Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů. Mezi ně sice patří ochrana života nebo práv a svobod druhých, ovšem podle poslanců nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv „neurčitých osob v neurčité míře“. Vždy by měla existovat přímá vazba mezi vstupem do obydlí a záchranou člověka, majetku či naplnění jiného nesporného cíle.

Podle Davida ale nelze kontroly kotle srovnávat s domovní prohlídkou. Kontrola se omezuje na kotel, dokumentaci, příslušenství, palivo. David také připomněl, že proti kontrole se mohou lidé dodatečně bránit zásahovou žalobou podle soudního řádu správního.

Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Podle zjištění ČTK ale do června novela žádné pokuty nepřinesla a příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na obecní úřady s rozšířenou působností většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory.

(čtk)


Lobbista Dalík půjde kvůli kauze Pandur na pět let do vězení

25.7.2017 - ceska-justice.cz (Justice)

Za podvod při jednáních o nákupu obrněných aut Pandur pro českou armádu si lobbista Marek Dalík odpyká pět let vězení. Má také zaplatit čtyři miliony korun, jinak mu hrozí dva roky vězení navíc. Rozhodl o tom dnes pražský vrchní soud, který se případem zabýval podruhé. Původně uložil Dalíkovi čtyři roky vězení. Nejvyšší soud ho ale po sedmi měsících z vězení propustil a nařídil, aby se podřízený soud znovu zabýval právním hodnocením případu. Dalík vinu odmítá. Dnešní rozhodnutí je pravomocné.

Dalík si podle trestního spisu řekl v listopadu 2007 na neformální schůzce v pražské restauraci o peníze za to, že ČR bude pokračovat v nákupu pandurů. Po zástupci firmy Steyr, která obrněné vozy dodávala, podle obžaloby požadoval půl miliardy korun. Předstíral, že má vliv na zakázku a také blízký vztah k představitelům české vlády, takže může ovlivnit jejich rozhodování.

Pražský městský soud Dalíka potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudu podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze a uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na členy vlády. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo. Předseda odvolacího trestního senátu Martin Zelenka tuto verzi dnes označil za hypotézu, kterou nepodporují žádné důkazy.

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí podstatu trestného činu nezpochybnil. Soud však na základě jeho rozhodnutí přezkoumával právní kvalifikaci, podle níž byl Dalík odsouzen. Především musel vyřešit, zda skutek posuzovat podle starého, nebo nového trestního zákoníku. Soud se přiklonil k tomu, že příznivější variantou pro Dalíka je odsouzení podle nového trestního zákoníku.

Za hlavní důkazy proti Dalíkovi soud označil výpovědi očitých svědků, kteří ho označili za žadatele o peníze. Jejich tvrzení podle soudu doplnily také listinné důkazy. Dalík dnes před soudem poprvé připustil, že se na inkriminované schůzce jednalo o penězích, které však podle něj neměly být úplatkem, ale částkou za zprostředkovatelský kontrakt související se zakázkou na obrněnce. Podle Dalíka částku zmínil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož firma měla v kontraktu nahradit společnost zbrojaře Pavla Musely.

Soudce Zelenka však uvedl, že se Dalík snažil uplatnit svoji obhajobu, že nechtěl nikoho uvést v omyl, ale že šlo o obchodní jednání a lobbování. „Tomuto vysvětlení nevěříme,“ řekl Zelenka při zdůvodnění rozsudku. Podle soudu naopak jednal promyšleně a čin nebyl dokonán jen díky etickému postupu zaměstnanců zbrojařské firmy, kteří byli na schůzce.

Dalík ani jeho advokáti rozhodnutí soudu nechtěli komentovat. Státní zástupce Jan Kořán rozsudek komentoval právní zásadou v latině „Iura novit curia“, která v překladu znamená „Soud zná právo“. „To je všechno, co vám k tomu v tuto chvíli mohu říct,“ dodal Kořán. Výši trestu nechtěl hodnotit, nejprve si chce počkat, až obdrží písemné zdůvodnění soudu.

Nyní je jasné, že se Dalík v příštích měsících do vězení vrátí. Proti rozhodnutí sice opět lze podat stížnost k Nejvyššímu soudu, nemůže ale odložit nástup do výkonu trestu.

Nákup pandurů v celkové hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele – firmy Steyr. O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, kde Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.

(čtk)


Soudci Soudního dvora EU by mohli být jmenováni opakovaně bez výběrového řízení

25.7.2017 - ceska-justice.cz (Česká justiceLegislativní monitor)

V případě opakováné nominace kandidáta na soudce Soudního dvora Evropské unie už by se nemuselo vypisovat výběrové řízení a scházet se výběrová komise. Nominace by podle nových pravidel soudci, kterému končí mandát „nenaskočila“ automaticky, ale rozhodla by o ni výběrová komise. Tu tvoří například ministr spravedlnosti nebo předsedové nejvyšších soudů. Připomínkové řízení k návrhu bylo zkráceno na tři dny.

Na základě zkušeností z dosavadních výběrových řízení vedených i s přihlédnutím k mezinárodní praxi chce vláda upravit postup výběrové komise v případě, že se jedná o opakovanou nominaci stávajícího soudce Soudního dvora EU. „Ukazuje se jako nadbytečné, aby, shoduje-li se komise na opakované nominaci stávajícího soudce a tento s tím souhlasí, bylo vyhlašováno otevřené výběrové řízení a aby všichni přihlášení uchazeči procházeli po všech stránkách náročným výběrovým pohovorem podle článku 6 Pravidel,“ uvádí předkládací zpráva, kterou má Česká justice k dispozici.

Soudci Soudního dvora EU mají šestiletý mandát a mohou ho opakovat – tak se ostatně stalo například u Jiřího Malenovského nebo Ireny Pelikánové. Právě Malenovskému mandát skončí příští rok. „Nad rámec návrhu je možno uvést, že stávajícímu soudci Soudního dvora Evropské unie za Českou republiku skončí mandát v říjnu 2018 a výběr kandidáta na tento post je tedy aktuální,“ uvádí se v materiálech pro vládu.

Výběrová komise má devět členů, jimiž jsou ministr spravedlnosti, který je současně předsedou komise, ministr zahraničních věcí, vládní zmocněnec pro zastupování České republiky před Soudním dvorem Evropské unie, předseda Ústavního soudu, předseda Nejvyššího soudu, předseda Nejvyššího správního soudu, člen jmenovaný ministrem spravedlnosti, člen jmenovaný předsedou České advokátní komory a člen jmenovaný děkany právnických fakult.

.lm-info-message { background: *e8e8e8; padding: 10px 20px 30px 20px; border: 1px solid lightgrey; text-align: center; }

.lm-info-message .btn { background: *084B79; margin: 0 10px; padding: 10px; font-size: 16px; color: white!important; }

Celý text je přístupný předplatitelům Legislativního monitoru.

Přihlásit se Registrovat se Více informací

(epa)


Města na severu Čech zřejmě budou muset zrušit vysedávací vyhlášku

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (08:00 Ozvěny dne)

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Města na severu Čech zřejmě budou muset zrušit takzvanou vysedávací vyhlášku. Vyzve je k tomu ministerstvo vnitra. Zákaz sezení na schodech, obrubnících nebo zídkách museli zrušit zatím v Litvínově a Varnsdorfu. Tam to nařídil Ústavní soud. Ostatní severočeská města ale sama od sebe vyhlášku rušit nechtějí.

Jan BENEŠ, redaktor
--------------------
Vyhlášky budou muset zrušit nebo upravit například v Mostě, v Bílině a Duchcově na Teplicku nebo v Postoloprtech na Lounsku. Zatím tak ale radnice činit nechtějí. Čekají na to, až je k tomu vyzve ministerstvo vnitra. Jestli to bude ještě do konce tohoto roku, není jasné. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.


Od letošního ledna mají úředníci možnost vstupovat do domů a kontrolovat kotle

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (07:50 Ranní interview)

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Od letošního ledna mají úředníci možnost vstupovat do domů a kontrolovat, v jakých kotlích a čím se topí, umožňuje to novela zákona o ochraně ovzduší. A právě kontroly kotlů bude dnes řešit Ústavní soud. Odpoví na otázku, zda nejde o velký zásah do soukromí lidé. Hostem Ranního interview je teď předseda Svazu měst a obcí a současný nezávislý starosta Kyjova František Lukl. Vítejte, dobrý den.

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Hezké dobré ráno vám i posluchačům.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Jak se k těm kontrolám tedy staví starostové? Považuje za Svaz měst a obcí za pomoc v tom boji se znečištěným ovzduším, nebo spíš za jistou cestu, jak si vyřídit spor se sousedy?

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Já chci hned na úvod zmínit skutečnost, že to nebyla iniciace Svazu měst a obcí, ani starostů. S tou novinkou přišlo samo ministerstvo a my jsme od počátku zmiňovali dvě skutečnosti, se kterými jsme se obávali. První je záležitost, že i ORP, to znamená, ve větších městech a na radních se mnohdy znají úředníci a samozřejmě sousedové a může to vyvolávat určitou řevnivost a na druhé straně, že to do budoucna někdo může právě z hlediska ústavnosti takto zpochybnit, což dneska vidíme a Ústavní soud se s tím bude muset nějak vypořádat.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
No, a kdybyste mi odpověděl na tu otázku, jak tedy to vnímáte vy po těch měsících zkušeností?

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Musíme konstatovat, že už dříve měli ORP kompetenci kontrolovat topidla u podnikatelů a teď tedy od určité doby i u fyzických osob a ten nárůst není nějakým způsobem extrémní, to znamená, ta obava, že by šlo opravdu o vyřizování sousedských účtů se nějakým způsobem nepotvrdila.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Část poslanců kontrolu kotlů v domácnostech považuje za velký zásah do soukromí. Obrátila se, jak jsme řekli na Ústavní soud, ten dnes řekne, jak o návrhu na zrušení sporného paragrafu rozhodl. Podle vás, měly by tedy kontroly zůstat?

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Domníváme se, že bysme se měli pídit po důvodu toho, proč dochází k tomu znečištění, proč některé fyzické osoby používají k topení nevhodné látky a podobně a ne řešit to tady až tedy tím důsledkem, to znamená, určitou mírou kontroly ze strany ORP. Myslíme si, že pokud by taková kompetence měla zůstat, asi by ji měl mít stát a jeho úředníci a ne samospráva jako taková, neboť těch pravomocí, co se na naše bedra valí, je samozřejmě čím dál tím víc. To znamená, hledat důvod a možná jediný způsob toho, jak tomu zabránit, neboť se nedomníváme, že taková forma není úplně tou nejvhodnější v tomto boji.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Poslechněte si teď, jaké výsledky kontroly kotlů zatím přinesly. Martin Karlík zjišťoval informace v jednotlivých regionech. Martine.

Martin KARLÍK, redaktor
--------------------
Hezké ráno. Tak třeba v Kladně provedli od 1. ledna letošního roku 5 kontrol kotlů na pevná paliva, a to ve třech domácnostech. Ke kontrole dal vždycky někdo podnět, pokutu ale nikomu dávat nemuseli, jen vyzvali majitele k odstranění závad. Pokutu neuložili ani po kontrolách v Mladé Boleslavi. Tam se také kontrolovalo vždycky na udání, žádný problém ale úředníci nezjistili. No, a ty kontroly vadí třeba paní Emílii z Ostravy.

paní Emílie
--------------------
No, tak dříve to tak bylo a lidi topili vším možným, že jo. Já si myslím, že ne, že by tam neměl být ten úředník.

Martin KARLÍK, redaktor
--------------------
Naopak Jitka s kontrolami souhlasí a když někdo nahlásí sousedy, nepovažuje to za udávání.

paní Jitka
--------------------
Já bych řekla, že to je upozornění, protože jako výsledek je dobrý. Tomu slovo udání bych se prostě vyhýbala. Viděla jsem vlastně asi tak kilometr od domu, že z jedné vily se hodně kouří několikrát za zimu.

Martin KARLÍK, redaktor
--------------------
Ani v Ostravě nebo Karviné ale zatím pokutu po kontrolách nikomu nedali. Ještě vysvětlím tu používanou zkratku ORP, jedná se o obec s rozšířenou působností.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Pane starosto, jaká je situace přímo u vás v Kyjově, kolik kontrol na základě udání od sousedů už v Kyjově bylo a jestli tam byla nějaká pokuta?

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Jenom zmíním to, co tady zaznělo, ano, je to spíš podnět, takto bych to asi nazval. My evidujeme jeden takový případ, kdy soused tento podnět dal na druhého souseda, nebylo to nic skrytého, bylo to normálně otevřená, řekněme, námitka a ten soused, který takto, řekněme, nevhodně topil tu záležitost uznal a velmi pěkně a korektně ...

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Zlepšilo se to.

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
... a s omluvou už takové nebo této aktivity zanechal a do budoucna jsme už nic takového neevidovali. Takže jeden případ velmi věcně a konstruktivně řešený.

Jiří CHUM, moderátor
--------------------
Hostem Ranního interview Radiožurnálu byl předseda Svazu měst a obcí a současně nezávislý starosta Kyjova František Lukl. Já vám děkuji za rozhovor a za váš čas a na shledanou.

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Děkuji také a všem, i vám krásné léto.


Odvolací soud znovu projedná případ lobbisty Marka Dalíka

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (08:00 Ozvěny dne)

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Odvolací soud dnes znovu projedná kauzu pandur. Jediným obžalovaným je lobbista Marek Dalík. V dubnu Nejvyšší soud nařídil jeho propuštění z vězení. Dalíkovi zrušil čtyřletý trest kvůli chybě v rozsudku. Dnes musí Vrchní soud v Praze vynést nové rozhodnutí. Trest ale může nařídit stejný, říká mluvčí soudu Jan Fořt.

Jan FOŘT, mluvčí soudu
--------------------
Odvolací jednání u Vrchního soudu v Praze v trestní věci magistra Marka Dalíka se bude projednávat dnes od devíti hodin. Odvolací jednání v této věci je naplánováno na jeden den.

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Lobbista Marek Dalík byl pravomocně odsouzený za pokus o podvod. Údajně předstíral, že má vliv na státní zakázku na armádní obrněnce pandur. Podle spisu si řekl o půlmiliardový úplatek. Dalík to popírá.


Podle Ústavního soudu má ochrana zdraví přednost před nedotknutelností obydlí?

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (18:10 Ozvěny dne - publicistika)

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Státní úředníci mají právo zkontrolovat přímo u lidí doma, čím topí. Ústavní soud odmítnul názor opozice, že příslušná novela zákona porušuje právo na nedotknutelnost obydlí. Pokud tedy někdo hází do kamen nevhodné palivo, které pak lidem v okolí ničí zdraví, bude muset po několika upozorněních kontrolorům pod hrozbou pokuty otevřít dveře. Soudce zpravodaj Ludvík David vysvětluje, proč se novela podle názoru soudu neprotiví ústavnímu pořádku?

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj
--------------------
Považujeme toto omezení za zásah přiměřený do toho základního práva, tedy zdůrazňuji přiměřenost zásahu a tím i jeho intenzitu, kterou nepovažujeme za takovou, že by se jednalo už o přímé porušení základního práva a domovní svobody v to čítaje.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Podle zástupce stěžovatelů ústavního právníka Zdeňka Koudelky Ústavní soud mění dosavadní pohled na to, co znamená ochrana zdraví.

Zdeněk KOUDELKA, ústavní právník
--------------------
Například, když budete mít v nějakém bytě člověka, který spadl, má zlomenou nohu, nemůže se pohybovat, to znamená šlo o ochranu konkrétního zdraví konkrétního člověka a nyní se to zdraví vykládá jako takzvané veřejné zdraví, to znamená jako možnost na základě toho, že někdy v budoucnu možná vznikne smogová situace, tak jako možnost pro to, aby státní úředníci vstupovali do obydlí a udělovali pokuty, to je zcela jiný výklad pojmu zdraví, než jaký tady byl například uplatňován v 90. letech.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
A plejádu názorů ústavních právníků uzavře Jan Kudrna, člen Legislativní rady vlády. Dobrý den.

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
Dobrý den.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Vy si, pane Kudrno, nemyslíte, že novela porušuje právo a nedotknutelnost obydlí?

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
No, to si, to si nemyslím, ona čistě technicky nebo normativně vzato ho porušovat ani nemůže

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Jak to, že ne?

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
...ta novela zákona na ochranu ovzduší, ona ústavně konformním způsobem, takže ústavně dovoleným způsobem omezuje, omezuje toto právo. Ale Listina základních práv a svobod to umožňuje a umožňuje nebo uvádí také celou řadu důvodů, ze kterých se to může, může dít.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No, podle poslanců ODS a TOP 09, kteří ten podnět podali, tak umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce a jenom pro účely trestního řízení a ne na základě zákona o ochraně ovzduší, co vy na to?

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
No, já na to řeknu, že oni skončili čtení článku 12 Listiny základních práv a svobod u odstavce druhého, ale pak je tam ještě odstavec třetí, který říká, že jsou možné na základě zákona i jiné zásahy do nedotknutelnosti obydlí, ale je-li to v demokratické společnosti nezbytné, třeba pro ochranu života nebo zdraví osob a podobně. Takže tady asi jsme u toho, že jedním z těch důvodů je právě ochrana zdraví osob, takže to je jedna věc. A potom Ústavní soud také uvádí, že na stejné ústavní úrovni je také článek 35 Listiny, který mluví o ochraně životního prostředí. A já bych mohl ještě uvést třeba článek, článek 11 Listiny, který mluví třeba o ochraně vlastnického práva, ale i ten připouští, že vlastnické právo nesmí, nesmí vést k porušování životního prostředí nadmíru stanovenou zákonem.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Takže neberete tu námitku ústavního právníka Zdeňka Koudelky, že se v tomhle případě mohla ta nedotknutelnost obydlí prolamovat jenom v případě konkrétního ohrožení, konkrétního člověka, teda třeba, když si někdo zlomí nohou a nemůže se pohybovat a ne ve jménu ochrany nějaké neurčité skupiny při smogové situaci?

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
Já se tady nechci pouštět úplně do rozborů, rozborů zákonů, ale já si myslím, že zákony už v tuhle chvíli umožňovaly třeba zásah do nedotknutelnosti obydlí a nebo, řekněme, budovy i v širších případech, to znamená, to nemuselo být jedině v případech, že se v nějakém obydlí nebo v místnosti nacházel někdo, kdo by byl ohrožený na zdraví a potřeboval pomoc, ale že byly možné i širší zásahy, jestliže například tam někdo provozoval činnost, která by mohla vést k nějakému širšímu ohrožení na životech nebo zdravých, zdravých jiných lidí, to je jedna věc. Ale druhá věc, ano, v tuhle chvíli došlo k rozšíření toho pojmu zásah do obydlí, to ano, ale já si myslím, že z legitimních důvodů. A já bych připomněl třeba i nakonec preambuli k Listině, ta je, řekl bych, velmi jako logicky zaměřená a nakonec změna režimu v roce 1989 mimo jiné byla také vedena z ekologických důvodů a tuším, že v Teplicích protesty proti režimu byly motivovány ekologicky a bylo to už někdy v průběhu října 1989.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
No víte, ale mně jde o to, jestli je vhodné rozšiřovat tu definici zdraví tímhle způsobem, když tady to není třeba jednoznačně dokázané, že když budete dýchat kouř z vyjetého motorového oleje, tak někdo konkrétní dostane rakovinu, když to řeknu naprosto konkrétně?

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
No, to si teďka nejsem úplně jistý, pane redaktore, jestli to, jestli to myslíte vážně. Já si myslím, že tedy, když budete, když budete dýchat takovéhle zplodiny, tak se to na vás, se to na vás podepíše a teď teda nechci tady úplně otevírat, zejména ve Spojených státech, že jo, dlouho vedený boj o tom, jestli třeba kouření tabáku, jestli je zdraví škodlivé, tak nakonec i Američani, kde ta lobby byla velmi silná, tak došli k tomu, že to tedy skutečně, skutečně škodlivé je.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Chápu. Děkuji vám.

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
Jestliže na Ostravsku by posluchači asi v tuhle chvíli nebyli úplně potěšeni tím, kdybychom tedy řekli, že vlastně to, čím to pálí, je něco, co není, řekněme, nějaké přiměřené palivo, takže to nevede k ohrožení životů a zdraví. Myslím si...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Já vám, já vám děkuji...

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
...příkladem toho...

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Rozumím.

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
...kde tedy je vysoká míra plicních a jiných onemocnění.

Tomáš PAVLÍČEK, moderátor
--------------------
Tolik Jan Kudrna, člen Legislativní rady vlády, děkuji vám, na shledanou.

Jan KUDRNA, člen Legislativní rady vlády
--------------------
Díky, na shledanou.


Úředníci můžou dál kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (17:00 Zprávy)

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
--------------------
Úředníci můžou dál kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Ústavní soud zamítl návrh na zrušení této pravomoci, kterou od letošního ledna zavedla novela zákona o ochraně ovzduší. Zrušení části tohoto zákona požadovala skupina poslanců. Podle nich je taková forma kontroly vážným zásahem do práva na nedotknutelnost obydlí. Ústavní soudci ale omezení tohoto práva považují za přiměřené, vysvětluje soudce Ludvík David.

Ludvík DAVID, soudce
--------------------
Jde o úpravu, kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat a podle našeho názoru je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí, a především ochrany zdraví jiných.


ÚS rozhodne, jestli smí úředníci na udání vstupovat do domu

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (07:00 Zprávy)

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud dnes rozhodne o tom, jestli smí úředníci na udání vstupovat do domu a kontrolovat, čím lidé topí v kotlích. Návrh na zrušení části novely zákona o ochraně ovzduší podala skupina pravicových poslanců, takové kontroly považují za vážný zásah do soukromí.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Pravomoc kontrolovat kotle a palivo přímo v domech mají úředníci od letošního letadla. Smyslem bylo postihnout malé znečišťovatele, který spalováním nevhodných látek dokáží zamořit ovzduší v celé obci. Kontroly jsou krajním opatřením, které připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích a po opakovaných stížnostech. Lidem, kteří kontroloři nepustí ke kotli, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často jen vyřizují sousedské spory. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Tereza TOMÁŠKOVÁ, moderátorka
--------------------
Téma rozšíříme ještě v této hodině v Ranném interview Radiožurnálu v 7:50.


ÚS rozhodne, jestli smí úředníci na udání vstupovat do domů a kontrolovat kotle

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (12:00 Zprávy)

Martin KŘÍŽEK, moderátor
--------------------
Ústavní soud rozhodne, jestli smí úředníci na udání vstupovat do domů a kontrolovat lidé topí v kotlích. Návrh na zrušení části novely zákona o ochrana ovzduší podala skupina pravicových poslanců. Taková forma kontroly je podle nich vážný zásah do soukromí.

paní Emílie
--------------------
No, tak dříve to tak bylo a lidi topili vším možným, že jo. Já si myslím, že ne, že by tam neměl být ten úředník.

Tereza CHLUBNÁ, redaktorka
--------------------
Říká paní Emílie z Ostravy, které se kontroly úředníků nelíbí. Paní Jitka je za ně naopak ráda a nepovažuje to za udávání.

paní Jitka
--------------------
Já bych řekla, že to je upozornění, protože výsledek je dobrý.

Tereza CHLUBNÁ, redaktorka
--------------------
Pravomoc kontrolovat kotle v odůvodněných případech mají úředníci od letošního ledna. Předchází tomu ale opakované stížnosti až po neuposlechnutí přicházejí úředníci. Předseda Svazu měst a obcí a nezávislý starosta Kyjova František Lukl upozorňuje na jinou věc.

František LUKL, starosta Kyjova /nez./, předseda Svazu měst a obcí
--------------------
Myslíme si, že pokud by taková kompetence měla zůstat, asi by ji měl mít stát a jeho úředníci a ne samospráva jako taková.

Tereza CHLUBNÁ, redaktorka
--------------------
Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Tereza Chlubná, Radiožurnál.


Ústavní soud ponechal úřadům pravomoc kontrolovat, čím lidem topí doma v kotlích

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud ponechal úřadům pravomoc kontrolovat, čím lidem topí doma v kotlích. Zamítl návrh skupiny poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Podle nich je taková forma kontroly vážným zásahem do práva na nedotknutelnost obydlí. Ústavní soudci ale omezení tohoto práva považují za nepřiměřené. Za nevpuštění kontrolorů do domu hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Ludvík DAVID, ústavní soudce
--------------------
Rozhodně to omezení je. Je to ovšem omezení, které je provedeno na základě listiny a považujeme toto omezení za zásah přiměřený do toho základního práva.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Říká ústavní soudce Ludvík David. Zdůraznil přitom zájem na ochraně zdraví a životního prostředí. Advokát poslanců Zdeněk Koudelka s rozhodnutím Ústavního soudu nesouhlasí.

Zdeněk KOUDELKA, advokát poslanců
--------------------
Zde jde o tradiční spor vlády, která chce více kontrolovat, včetně toho, co mají občané v kamnech. A těch, kteří hájí soukromí obydlí.

Vlasta GAJDOŠÍKOVÁ, redaktorka
--------------------
Jediný ústavní soudce, který zaujal odlišné stanovisko, byl Jaroslav Fenyk. Vlasta Gajdošíková, Radiožurnál.

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
--------------------
O tématu také uslyšíte víc hned po zprávách.


Vrchní soud v Praze o rok zpřísnil trest lobbistovi Marku Dalíkovi

25.7.2017 - ČRo Radiožurnál (18:00 Zprávy)

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka
--------------------
Vrchní soud v Praze o rok zpřísnil trest lobbistovi Marku Dalíkovi. Za pokus o podvod v kauze nákupu transportérů Pandur ho poslal na 5 let do vězení. Stejný soudce o věci rozhodoval už podruhé. Do případu Panduru totiž letos v dubnu zasáhl Nejvyšší soud. Marka Dalíka propustil kvůli chybě v rozsudku.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
Někdejší poradce premiéra Mirka Topolánka Marek Dalík změnil výpověď. A poprvé připustil, že žádost o půl miliardu korun při vyjednávání o Pandurech padla. Nevyslovil ji prý on, ale slovenský lobbista Miroslav Výboch.

Marek DALÍK
--------------------
Tu částku jsem si nevymyslel já. Jsem tu částku nikdy nevyřkl. Ta částka neměla být pro mě, i když jsem se na ní měl podílet, k tomu se přiznávám.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
Soudce Vrchního soudu v Praze Martin Zelenka ale obžalovanému Dalíkovi neuvěřil.

Martin ZELENKA, soudce Vrchního soudu v Praze
--------------------
My tedy tomuto vysvětlení nevěříme, nemáme je za vysvětlené.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
Státní zástupce Jan Kořán zatím pravomocný rozsudek blíž nehodnotil.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Soud zná právo. A myslím si, že vyslyšel argumenty obžaloby.

Veronika HLAVÁČOVÁ, redaktorka
--------------------
O úplatek v eurech si Marek Dalík řekl v pražské restauraci v roce 2007. Veronika Hlaváčová, Radiožurnál.


Kauza nákupu vozů Pandur

25.7.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A teď už zpátky k případu lobbisty Marka Dalíka. Soud ho poslal na 5 let do vězení za pokus o podvod. Kvůli jednání se zástupci zbrojovky Steyr.

redaktor
--------------------
Zopakujme. Měl předstírat vliv na vládu Mirka Topolánka a říci si o úplatek v přepočtu půl miliardy korun. Sám pan Dalík dnes u soudu vůbec poprvé potvrdil, že se o penězích mluvilo. Prohlásil ale, že zmíněnou částku měl požadovat slovenský lobbista a zbrojař Miroslav Výboh.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Muž, který měl v minulosti otevřené dveře na Úřadu vlády přichází bojovat o to, aby nemusel znovu do vězení. Co čekáte od toho dnešního jednání? Marek Dalík se snaží nedat najevo emoce. Občas se dívá na hodinky. Nakonec se ukazuje, že čeká na nového advokáta. Do týmu angažoval bývalého šéfa pražských žalobců Rampulu. Oba se ještě domlouvají a je jasné, že se pokusí přijít s novým trumfem. Před vstupem do jednací síně Dalík těžce dýchá a soustřeďuje se na svůj projev.

osoba
--------------------
Tak už to ukončete, jo, bude začínat jednání.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Dál už se jedná bez televizních kamer. Důležitý okamžik nastal před 11. hodinou, Marek Dalík řekl soudcům, že chce vypovídat a vysvětlit celou kauzu od A až do Z. Lobbista rozšiřuje svoji původní verzi a potvrzuje informace žalobců, že při jednání s rakouskými zbrojaři padla suma třikrát 6 milionů euro, tedy asi půl miliardy korun. Podle Dalíka ji nezmínil on, ale slovenský zbrojař Výboh.

Marek DALÍK, odsouzený
--------------------
K tomu chci říct, že to nebyla žádná provize. Asi takhle, jinak řečeno, část té celkové sumy by jistě byla něco, čemu jsme zvyklí říkat provize. Určitě to nebyl úplatek.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Podle Dalíka šlo o provizi za nový kontrakt na nákup Pandurů.

Marek DALÍK, odsouzený
--------------------
To opravdu měl být kontrakt pro pana Výboha, z něhož, ano, já se k tomu přiznávám, já jsem z toho měl mít nějakou nespecifikovanou část.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Soud následně přerušuje jednání.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Já se k tomu momentálně vyjadřovat nebudu. Počkáme, jak tu věc vyhodnotí senát.

Vlastimil RAMPULA, obhájce Marka Dalíka Tomáš GŘIVNA, obhájce Marka Dalíka obhájce Marka Dalíka
--------------------
Nebudeme teď odpovídat, prosím vás, jo?

Vlastimil RAMPULA, obhájce Marka Dalíka Tomáš GŘIVNA, obhájce Marka Dalíka obhájce Marka Dalíka
--------------------
Ještě výslech ještě nekončí.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Krátce před rozsudkem. Soud má na Dalíka zásadní dotaz. Proč s novými věcmi přicházíte až teď?

Marek DALÍK, odsouzený
--------------------
Logická otázka samozřejmě. Opakuju znovu. Já jsem to chtěl říkat od začátku, ale on by mi to nikdo nepotvrdil.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Změnil výpověď tak, aby tedy zamlžil a pozměnil prostě ten skutkovej děj.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
O několik minut později je jasno. Dalíkovi výpověď nepomohla, musí znovu do vězení.

Martin ZELENKA, předseda odvolacího trestního senátu, Vrchní soud v Praze
--------------------
Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Pro Dalíkovu verzi nejsou podle soudců důkazy.

Martin ZELENKA, předseda odvolacího trestního senátu, Vrchní soud v Praze
--------------------
Odmítáme tady tedy tu verzi pana obžalovaného o tom, že z jeho strany šlo o obchodní jednání, že v jeho straně šlo o určitý povolený lobbing.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Soud zná práva, myslím si, že vyslyšel argumenty obžaloby.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Co říkáte tomu, že soud vlastně neuvěřil té vaší verzi? Slovenský zbrojař Výboh, který si měl podle Dalíka o půlmiliardu říct, u soudu mluvil před více než 3 lety jako svědek. Tehdy podpořil Dalíka v tom, že nešlo o úplatek.

Miroslav VÝBOH, účastník schůzek zástupců Steyru s Markem Dalíkem /4. 9. 2014/
--------------------
Já osobně jsem neslyšel, že by si pan Dalík řekl, a neumím si to představit, že by si řekl o úplatek ve společnosti, která se viděla poprvé v životě.

Jiří HYNEK, redaktor Pavel SCHRÖTTER, redaktor redaktor
--------------------
Sám Miroslav Výboh má úzké vazby na premiéra Fica. Dnešní Dalíkova slova zatím nekomentoval. Jiří Hynek a Pavel Schrötter, Česká televize.

redaktor
--------------------
A znovu kolega Jiří Hynek, který kauzu dlouhodobě sleduje. Jiří, rozsudek je pravomocný, kdy tedy bude muset Marek Dalík nastoupit do vězení, aby si odseděl ony zbývající 4 roky a 5 měsíců?

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Tak, je třeba také zmínit, že Marek Dalík už tedy si odseděl těch 7 měsíců zhruba a byl propuštěný po zásahu Nejvyššího soudu letos v dubnu, kdy Nejvyšší soud viděl v tom rozsudku 2 zásadní chyby. Zaprvé, že rozsudek a respektive ten trest nebyl dobře zdůvodněný. A zadruhé vyhověl požadavku žalobců, kteří namítali, že ten trest 4 roky vězení je příliš mírný. Obě ty přepá..., překážky dnes Vrchní soud tady v Praze nějakým způsobem opravil. A teď tedy musí rozsudek vypracovat, poslat nižšímu soudu, to znamená Městskému soudu v Praze. A Městský soud v Praze následně pošle tedy výzvu k nástupu trestu. Očekává se, že by to mohlo být na podzim, říjen nebo listopad.

redaktor
--------------------
Trestní stíhání se v nedávné minulosti týkalo i dalších sporných armádních zakázek. Soudy doteď nerozhodly třeba v kauze nákupu transportních letadel španělské výroby CASA za 3,5 miliardy korun. Zakázku schválila v roce 2009 druhá vláda Mirka Topolánka, tehdy už vláda v demisi. Obžaloba, která se týká i bývalé ministryně Vlasty Parkanové a tehdejšího šéfa sekce vyzbrojování na ministerstvu obrany Jiřího Staňka, považuje zakázku za předraženou.

Jan KOŘÁN, státní zástupce /květen 2017/
--------------------
JUDr. Vlasta Parkanová v úmyslu opatřit sobě neoprávněný prospěch vykonávala svoji pravomoc způsobem odporujícím zákonu.

Tomáš SOKOL, advokát Vlasty Parkanové /květen 2017/
--------------------
Ta obžaloba vychází z naprosto nereálných premis, z něčeho, co se nikdy buď nestalo, anebo tedy to nebylo protiprávní.

redaktor
--------------------
Podle státního zástupce měli státu způsobit škodu 819 milionů korun. U soudu skončil také nákup nákladních vozidel Tatra z roku 2006 v hodnotě 2 miliard a 700 milionů korun. Obžaloba tvrdila, že Martin Barták jako tehdejší náměstek ministryně obrany Vlasty Parkanové a zbrojař Michal Smrž chtěli od představitelů Tatry úplatky několik desítek milionů korun. Firma si tak měla zajistit hladký průběh zakázky. Ovšem oba muže nakonec soud v roce 2014 osvobodil, a pánům Bartákovi i Smržovi ministerstvo spravedlnosti kvůli tomu loni přiznalo odškodnění, každému 180 tisíc korun. Dalšími zakázkami, které policie a soudy někdy řeší, jsou ty financované za přispění evropských fondů. Dlouhodobě problémový je Regionální operační program Severozápad. Aktuálně policie v případu údajných machinací s evropskými penězi v tomto programu obvinila 2 poslance, konkrétně Jaroslava Borku z KSČM a Josefa Novotného, který je ve sněmovně za ČSSD. Informaci přinesl server iRozhlas.cz. V kauze už policie obvinila celkem 26 lidí, kromě politiků jsou mezi nimi také vysocí úředníci nebo podnikatelé. Právě takové propojení vedlo i k dalším kauzám v minulosti.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Muž spojovaný se zákulisím pražské politiky. Podle médií měl mít Roman Janoušek v minulosti vliv na chod hlavního města i veřejné zakázky v metropoli. Na to, kdo všechno se s ním radil, upozorňují odposlechy z roku 2007.

Pavel BÉM, tehdejší primátor hl. m. Prahy /ODS/
--------------------
Probíhá výběrový řízení na ředitele, tady ... Pojišťovna VZP. Praha, střední Čechy.

Roman JANOUŠEK, lobbista
--------------------
Ano? Ano?

Pavel BÉM, tehdejší primátor hl. m. Prahy /ODS/
--------------------
Máš to nějak pod kontrolou? Nebo nemáš?

Roman JANOUŠEK, lobbista
--------------------
Ne.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Osudnou se mu ale nakonec stala autonehoda z března 2012.

Roman JANOUŠEK, lobbista /2012/
--------------------
Si myslím, že se stalo něco divnýho. A až to budu vědět, tak vám to řeknu, jo? Děkuji.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Za to, že opilý srazil ženu a ujel, ho soud poslal za mříže.

Jaroslava MATERNOVÁ, předsedkyně odvolacího senátu, Vrchní soud v Praze /září 2014/
--------------------
Odsuzuje se k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání 4 let a 6 měsíců.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Janoušek do vězení nastoupil v listopadu 2014, trest má ale od loňského května ze zdravotních důvodů přerušený. Toto jsou záběry pořízené krátce poté. Na terase své pražské vily přijímá návštěvy. Na svobodu ho dostaly opakované neurochirurgické zákroky kvůli 5 let staré krevní sraženině. Pro Janouška je aktuální ještě jedna kauza. V březnu letošního roku ho policie obvinila z praní špinavých peněz přes společnost Chambon, která zajišťovala genetické testy.

Kateřina RADKOVSKÁ, soudkyně /únor 2017/
--------------------
Povstaňte a poslyšte rozsudek jménem republiky.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Ivo Rittig, další vlivný zákulisní hráč, jehož aktivity skončily u soudu. V únoru ho nepravomocně zprostil viny v případu údajného tunelování společnosti Oleo Chemical s tím, že důkazy nebyly dostatečné. Podmínku ale dostal lobbista za podíl na úniku zprávy BIS, i tady jde zatím o nepravomocné rozhodnutí.

Ivo RITTIG, obžalovaný /leden 2017/
--------------------
To bereme jako takový první kolo. Odůvodnění bylo úplně nesmyslný.

Rostislav BAJGER, státní zástupce
--------------------
Pokud jde o výrok o vině, jsme spokojeni, pokud jde o trest, zatím soudím, že se jedná o trest nepřiměřeně mírný.

Jitka SZÁSZOVÁ, redaktorka
--------------------
Rittiga zřejmě v nejbližší době čeká další soud, a to v případu údajně předraženého tisku jízdenek pro pražský dopravní podnik. Redakce a Jitka Szászová, Česká televize.


Úředníci mohou kontrolovat kotle

25.7.2017 - ČT 1 (19:00 Události)

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Úterý a jeho Události. Dobrý večer od Daniely Písařovicové. Pravomoc zkontrolovat, čím lidé doma topí, úředníkům zůstává. Ústavní soud zamítl stížnost, kterou pravice naps..., napadla část novely zákona o ochraně ovzduší. ODS i TOP 09 v ní viděly porušení jednoho ze základních lidských práv, nedotknutelnosti obydlí. Kontroly jsou podle nich projevem vládní touhy po neustálé regulaci. Ústavní instance to tak nevnímá.

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Jde o úpravu, kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat. A podle našeho názoru je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí a především ochrany zdraví jiných.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Nová pravidla platí od ledna. Úředníci můžou prohlížet topeniště v domácnostech, pokud si na ně například sousedé opakovaně stěžují a výzvy k nápravě nepomáhají. Když lidé kontrolu domů nevpustí, můžou dostat pokutu až 50 tisíc. Právní zástupce stěžujících si poslanců sdělil, že Ústavní soud upřednostnil zájmy státní moci před soukromím lidí.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
Dnes tu jemně prší. Až se na podzim ochladí, padne na Klimkovice dusivý smog.

Zdeněk HUSŤÁK, starosta Klimkovic /ČSSD/
--------------------
My jsme už dopředu napsali občanům do zpravodaje, že veškeré stížnosti musí směřovat na magistrát v Ostravě. My navíc se ještě honosíme titulem lázeňské město, tudy, tudíž i veškerý návštěvníci našich lázní, tak by měli taky dýchat čistý vzduch.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
To, aby se úředník směl podívat ke kotli, starosta podporuje.

Zdeněk HUSŤÁK, starosta Klimkovic /ČSSD/
--------------------
Není to opravdu moc. Je to takových, dejme tomu, 5 až maximálně 10 hlášení.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
Podle 41 poslanců ODS a TOP 09 je to ale už moc velký zásah do soukromí lidí. V ústavní stížnosti navíc tvrdili, že nedotknutelnost obydlí má jako základní lidské právo přednost před právem na příznivé životní prostředí.

redaktorka /citace: ústavní stížnost/
--------------------
"Sobotkova a Babišova vláda má problém se základním vnímáním povinnosti dodržovat hierarchii právních norem a právních předpisů."

Zdeněk KOUDELKA, právní zástupce navrhovatelů
--------------------
Zde jde o tradiční spor vlády, která chce více kontrolovat, včetně toho, co mají občané v kamnech, a spor těch, kteří hájí ochranu, v tomto případě soukromí obydlí.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
K návrhu pravicových poslanců se přiklonil jediný soudce Jaroslav Fenyk. Ústavní instance jako celek stížnost zamítla. Kontroly kotlů jsou podle ní až krajním řešením a nejde je srovnávat například s domovními prohlídkami.

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Zákonná úprava je přiměřeným omezením práva na nedotknutelnost obydlí.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
Podle ministra životního prostředí Ústavní soud přijal argumenty, proč novela vznikla.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Zatípl ty některé až nedůstojné, hysterické scény, které kolem toho opoziční poslanci prostě dělali, jako že se někam budou vlamovat nějaká komanda a další nesmysly. Samozřejmě nic takového se neděje.

Martin PLÍŠEK, předseda vyšetřovací komise, poslanec /TOP 09/
--------------------
Ústavní soud rozhodl a samozřejmě ty přístupy jednotlivých politických stran zohlední voliči ve volbách.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
Kontroly může provádět 205 obcí s rozšířenou působností. Například v Moravskoslezském kraji dosud přijali od lidí necelou stovku upozornění. Ke kotli se vydali úředníci pouze v 5 případech. Svaz měst a obcí je k novince rezervovaný.

František LUKL, předseda, Svaz měst a obcí, starosta Kyjova /nestr./
--------------------
Na jednu stranu je dobře, že to nezneužívají občané v rámci nějakých šikanózních podání, ale na druhou stranu se ukázalo, že prostě to není asi cesta nejvhodnějším směrem.

Milan BRUNCLÍK, redaktor
--------------------
Podle ministerstva ale větší pravomoci žádali právě někteří starostové. I proto, že po rapidním zlepšení v 90. letech teď škodlivin v ovzduší ubývá jen pozvolna. Milan Brunclík a redakce, Česká televize.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
A hostem Událostí je teď jeden z iniciátorů stížnosti, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Zahradník. Dobrý večer, pane místopředsedo. V Listině základních práv a svobod se píše, že ...

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Dobrý večer.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
... zásahy do nedotknutelnosti obydlí mohou být zákonem dovoleny. Proč jste tedy zkoušeli stížností úřední kontroly v domácnostech zrušit, když to ústavní pořádek připouští?

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
My jsme vycházeli z předpokladu, že právo na ochranu soukromí a nedotknutelnosti obydlí je nadřazené právu na ochranu životního prostředí, ať už co do logické posloupnosti nebo historické posloupnosti, a udělali jsme nebo zformulovali jsme ústavní stížnost, kterou jsme podali a kterou Ústavní soud ale zamítl.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Ano, ale jak tedy postupovat, alespoň dle vašeho názoru, vůči lidem, kteří štiplavým kouřem narušují svobodu svých sousedů? Když toto nevyšlo.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Tak, zaprvé je třeba říci, že tito lidé jsou obecní samosprávě většinou známi. A svým sousedům jsou známi. Jde o to, jak to dokázat. A já si myslím, že na začátku 21. století není správné vkládat do jiného zákona právo na vniknutí do občanova obydlí. Spíše se měl pan minsitr Brabec a ministerstvo zabývat tím, že měli se snažit vyvinout nějakou metodu, která by nekontaktním způsobem dokázala totéž. Třeba rozborem kouře, který vychází z komína, se dá zjistit, co se v tom daném topeništi spaluje, a tím pádem prokázat, že ten občan spaluje nějaké nepovolené palivo.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Pane místopředsedo, Ústavní soud se právě zabývá i dalšími výhradami vůči už schváleným normám. Hned 2x politici napadli zákon o střetu zájmů. Takzvaný lex Babiš reguluje podnikání ministrů. Jednu stížnost na něj podal prezident Zeman, druhou poslanci za hnutí ANO. Zákonodárci ODS a TOP 09 zase žádají zrušení elektronické evidence tržeb nebo alespoň některých částí normy. Další stížnost napadla i zákaz prodeje pro velké obchody ve vybraných svátcích. Pod ni se kromě několika senátorů podepsali i zástupci Hospodářské komory. Ústavní soud se musí zabývat i zákonem o rozpočtové odpovědnosti. 60 senátorů vadí, že příliš zasahuje do autonomie obcí, když reguluje jejich zadlužení. A ještě jedna stížnost senátorů. Navrhují zrušení zákazu kouření v restauracích. Norma, která platí od konce května, podle nich nepřípustným způsobem zasahuje do svobody občanů. Pane Zahradníku, na většině z těchto návrhů se podíleli i zákonodárci ODS. Jakou šanci dáváte třeba stížnosti na protikuřácký zákon? I s ohledem na dnešní poznání, že Ústavní soud ochranu zdraví staví opravdu vysoko.

Jan ZAHRADNÍK, místopředseda poslaneckého klubu /ODS/
--------------------
Tak, především je třeba říci, že ty, ty stížnosti, která, které jste vyjmenovala, jsou oproti zákonům, které výrazně narušují obecné občanské svobody. Podle mého názoru je potřeba na toto upozornit a snažit se to napravit. Když se podívám na to, jak bylo rozhodnuto o tomto zákoně, tak se mi zdá, že většina z nich asi nějakou velkou šanci mít nebude. Co se týká zákona o kouření, tak tady si stále myslím, že by o tom, zdali se bude nebo nebude kouřit v restauraci, měl rozhodnout majitel. Zdali se k tomu Ústavní soud přikloní, to ještě uvidíme.

Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka
--------------------
Říká Jan Zahradník. Děkuju vám za váš čas. Na shledanou.


Úředníci smí dále kontrolovat čím se topí

25.7.2017 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Brno)

Zuzana PETRŮ, moderátorka
--------------------
Úředníci smějí i nadále kontrolovat čím lidé doma topí v kotlích. Ústavní soud zamítl návrh pravicových poslanců, kteří žádali, aby se zrušila část zákona o ochraně ovzduší. Podle nich vážně zasahuje do práva na nedotknutelnost obydlí. Lidem, kteří kontrolory ke kotli nepustí hrozí postih až 50 tisíc korun.

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj, Ústavní soud ČR
--------------------
Když jde o úpravu kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat a podle našeho názoru je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí a především ochrany zdraví jiných.

redaktorka
--------------------
Ústavní soud poukázal i na práva jiných zemí, která podobné kontroly povolují. Takovéto pravomoci mají úředníci třeba v Rakousku a nebo v Německu.

Zuzana PETRŮ, moderátorka
--------------------
Dnešní nález Ústavního soudu rozeberou i Události. Jejich hostem bude jeden z iniciátorů stížnosti, místopředseda poslaneckého klubu ODS Jan Zahradník. Dívejte se v 7 hodin na jedničku nebo čtyřiadvacítku.


ÚS o zrušení zákona o ochraně ovzduší

25.7.2017 - ČT 1 (12:00 Zprávy ve 12)

Tereza KRUČINSKÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud rozhodne o návrhu na omezení pravomocí při kontrolách kotlů. Podnět přišel od skupiny poslanců z TOP 09 a ODS. 41 zákonodárcům vadí, že legislativa povoluje úředníkům vstoupit lidem do domů a kontrolovat čím topí. Pokud přístup ke kotli odepřou, hrozí jim pokuta. A jednání bude sledovat Dominika Řebíková. Dominiko, pěkné poledne i tobě. Co konkrétně vidí poslanci jako problém?

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka ČT
--------------------
Pěkné poledne. Podle nich je domovní prohlídka možná pouze na příkaz soudce, a to pro účely trestního řízení. Tak to podle nich praví i Listina základních práv a svobod. A pokud tedy do obydlí může vstoupit i úředník, tak to je podle nich zásah do práva na nedotknutelnost toho obydlí. Podle novely zákona o ochraně ovzduší, která platí od letošního ledna, totiž může úřad s rozšířenou působností zkontrolovat to, čím lidé topí a také to, jaký má ten člověk kotel. Skupina těch poslanců navrhla Ústavnímu soudu, aby zrušil celkem tři ustanovení té dané novely. Jedno se týká toho samotného vstupu do obydlí a ta další dvě ustanovení potom právě toho, že člověku, který odepře úředníkovi vstup do jeho domova, hrozí až padesátitisícová pokuta. Kontrola kotle je přitom podle novely až úplně krajním řešením. Ta novela počítá hlavně s tím, že lidé budou hlásit úřadu, že jejich sousedé nebo zkrátka obyvatelé obce topí podle nich tím, čím nemají. Úředníci musí v tom případě majitele toho obydlí vyzvat k nápravě, a to písemně, a také ho informovat o tom, že pokud tu nápravu nesjedná, tak úředníci právě přijdou na kontrolu.


ÚS: úředníci mohou kontrolovat, čím lidé topí

25.7.2017 - ČT 1 (18:00 Události v regionech - Ostrava)

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Události v regionech jsou připraveny. Přeju hezký večer. Ústavní soud ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Zamítl tak návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona pokuta až 50 tisíc korun. Lokální topeniště tvoří v Moravskoslezském kraji zhruba třetinu celkového znečištění ovzduší.

Zdeněk HUSŤÁK, starosta Klimkovic /ČSSD/
--------------------
Stojíme v místě, kde pohled na tohle to údolí je to nejhorší, protože se to kumuluje nejenom právě z kotlíků odpadní vlastně kouř, ale hlavně máme, projíždí nám tady celkem frekventovaná komunikace.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka redaktorka
--------------------
Klimkovice jsou od Ostravy vzdálené 7 kilometrů. Žijí tady zhruba 4 tisíce lidí. Vzduch, který dýchají, se v posledních letech zlepšil. Ideální to ale stále není.

Zdeněk HUSŤÁK, starosta Klimkovic /ČSSD/
--------------------
Máme takový odhad, že v našem městě je zhruba 200 kotlů, které by potřebovaly měnit, z toho vyplývá, že za těch 5 let, co jsme na to poskytli dotaci 1,5 milionu, jsme vyměnili 102 kotle. Jsme tady tak zhruba přibližně v polovině.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka redaktorka
--------------------
Kotlíkové dotace jsou jen jednou z možností, jak obcím pomoci od znečištěním lokálními topeništi. Dalším krokem jsou je pravomoc úředníků kontrolovat, čím lidé v kotlích topí. V tom někteří vidí až příliš velký zásah do soukromí. Ústavní soud ale rozhodl, že kontroly budou pokračovat.

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Když jde o úpravu, kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat. A podle našeho názoru je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí.

Zdeněk KOUDELKA, obhájce navrhovatelů
--------------------
Pokud jde o právo většiny našich občanů na ochranu jejich soukromí v jejich domech, tak tady naši občané mají smůlu, Ústavní soud se jich nezastal.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka redaktorka
--------------------
Novela je účinná od začátku letošního roku. Do terénu vyráží úředníci obcí s rozšířenou působností. Klimkovice tak stížnosti obyvatel směřují na ostravský magistrát.

Zdeněk HUSŤÁK, starosta Klimkovic /ČSSD/
--------------------
Já to naopak vnímám to jako vyvážený přístup, ono samozřejmě je třeba ctít ochranu soukromí, ale v momentě, kdy zase je ohroženo moje právo, moje svoboda, moje zdraví, tak prostě se musí, když to nefunguje, přistoupit i k takovým způsobům, že se musí udělat i kontroly, já to naprosto podporuju.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka redaktorka
--------------------
Měl byste problém s tím pustit někoho domů?

František KUNOVSKÝ, obyvatel Klimkovic
--------------------
Já asi s tím bych problém nemusel mít, nebo nemám problém, protože prakticky dodržuji zákony.

Dominika ŘEBÍKOVÁ, redaktorka Tereza KRUMPHOLZOVÁ, redaktorka redaktorka
--------------------
Fyzická kontrola je krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona pokuta až 50 tisíc korun. Dominika Řebíková a Tereza Krumpholzová, Česká televize.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
V telefonickém spojení jsme s Andreou Vojkovskou, mluvčí ostravského magistrátu. Vítejte ve vysílání.

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Hezké pozdní odpoledne.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Jak vnímáte rozhodnutí Ústavního soudu, tedy, že kontroly mohou pokračovat?

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Ústavní soud potvrdil to, co zákonodárci úředníkům umožnili provést kontrolu přímo na místě, prověřit typ kotle, i čím se v dané domácnosti topí. Jedná se o rodinné domy i starší typy bytů, v jejichž prostorách je kotel umístěn. Úředníci magistrátu tak mohou zkontrolovat obydlí nejen na území Ostravy, ale také ve 12 obcích, které jsou v našem správním obvodu.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
A tedy, jak vnímáte to rozhodnutí.

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Pozitivně.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Pozitivně. Kolik stížností ostravský magistrát přijal na problémové lokální topeniště?

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Od 1. ledna letošního roku jsme obdrželi 18 stížností za celou topnou sezonu, ale magistrátní úředníci provedli celkem 683 kontrol lokálních topenišť. Jedná se přitom o 2 typy kontrol, nejenom reakce na stížnosti, ale také námi plánované kontroly topenišť v topné sezoně od října do dubna ve vytipovaných lokalitách, kde se vyskytují domácnosti i živnostenské provozovny, které jsou vytápěné lokálně. Kontroly jsou vizuální nebo se provádí měření tmavosti kouře pomoc Ringelemannovy stupnice. Toto měření se provádí také v závislosti na meteorologických podmínkách, nemá smysl v období deště a nebo ve dne, kdy většina majitelů není doma, ale zatápí až po návratu z práce.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Řekněte, kolik úředníků má vlastně ostravský magistrát k dispozici?

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Kontrolami jsou pověřeni tři úředníci magistrátu města, vždycky chodí po dvou a činnosti se věnují po celou topnou sezonu. Samozřejmě záleží na její délce, ale většinou se jedná o období od října do dubna.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Na nový ekologický kotel obyvatelům Ostravy přispívá stát i kraj, jakou podporu můžou dostat od města?

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Již vloni jsme obyvatelům města nabízeli částku až 10 tisíc korun jako příspěvek, aby se v ideálním případě vyměnili starý kotel za nový a nemuseli za to připlácet z vlastních peněz. A to platí také pro druhou vlnu kotlíkových dotací. V letošním roce poprvé nabízíme obyvatelům Ostravy také možnost bezúročných zápůjček, jsou určeny pro ty žadatele, kteří nemají peníze na to, aby je dopředu vynaložili na výměnu kotle, aby překlenuli období mezi schválením dotace a jejím vyplacením ze strany Moravskoslezského kraje. Taky jsme otevřeli informační místo, kde odpovíme zájemcům na všechny otázky ke kotlíkovým dotacím, je v budově magistrátu v třídě na Sokolské ulici, je otevřeno vždycky v pondělí od 13. do 17. hodin a ve středu od 9. do 15. hodin. No, v pondělí 31. července naplánovaný další seminář ke kotlíkovým dotacím v Hošťálkovicích. Všechny informace máme potom přehledně zveřejněny například na webu Dychamproostravu.cz.

Iva KUBANKOVÁ, moderátorka
--------------------
Andrea Vojkovská, mluvčí ostravského magistrátu. Díky za informace, na slyšenou.

Andrea VOJKOVSKÁ, mluvčí ostravského magistrátu
--------------------
Na slyšenou.


A. Babiš a M. Přibil před komisí

25.7.2017 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

David BOREK, moderátor
--------------------
Ano, ještě jednou kauza Babiš, Přibil, policejní spis a bůhvíco ještě s Jankem Kroupou, reportérem Českého rozhlasu. Já vás vítám.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Dobrý den.

David BOREK, moderátor
--------------------
Po čem vy jste moudřejší nebo v čem vy jste moudřejší po dnešku?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
V ničem.

David BOREK, moderátor
--------------------
Byla to politická hra v tuto chvíli?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
To ne, ale ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Povrchní hra, která nepronikla ...

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
... ta komise zatím vyslýchá nějaké lidi, vyslýchá jednu stranu. Snaží se zjevně zorientovat vůbec v tom, co to vlastně úniky jsou, protože v té hysterii okolo, okolo úniků se často zapomíná, že, že většina těch věcí se vlastně na světlo světa dostane ve chvíli, kdy je někdo obviněn. A ve chvíli, kdy je někdo obviněn policií a cítí se třeba poškozen tím obviněním, tak mu nemůžete brát právo se nějak bránit. To je jedna věc. Druhá, druhá věc. Jako často je za úniky zaměňováno, zaměňována práce kupříkladu investigativních novinářů, protože my většinou na nějakých kauzách pracujeme a o těch věcech víme dříve než policie. Je na denním pořádku, že neustále chodíme k výslechům a policie se nás ptá, jak jste na tohle přišli, protože to nevědí a neptají se nás obvykle na to, co, jak cosi uniklo ze spisů. Čili to, že my sledujeme nějaký, nějakou věc dlouhodobě, ještě zdaleka neznamená, že jaksi k tomu potřebujeme policii. My tu policii v podstatě k té práci tolik nepotřebujeme. Ten problém, který ta komise vlastně se snaží pojmenovat, z mého pohledu je problém jiný a ten problém je v tom, že tady existoval, existovala struktura, která generovala nějaké informace a ty informace potom bral novinář a nezacházel s nimi jako novinář, to znamená nevzal je, neověřil, neřešil je uvnitř nějaké, nějaké redakční organizace, ale šel s tím za, za významným politikem a říkal: Tak, milý, milý šéfe, co s tím máme dělat? Máme to vydat nebo to nemáme vydávat? Ale počkejte, vydejte to až před volbama, teď se nám to nehodí.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale tím pádem vlastně z toho přestává být nějaký trestatelný nebo stíhatelný čin. To začíná být spíš otázka etiky novinářů, etiky politiků, chápu to správně, že vy to gró v tuto chvíli nevidíte v nějaké rovině tedy až stíhatelných úniků z policejních živých kauz?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Oni mohou. Vemte si, že to, co uniklo, to, co přinesl Marek Přibil Andreji Babišovi, byl výslech nebo podání vysvětlení Dušana Brunclíka, který byl náměstkem Generální inspekce bezpečnostních sborů. Ten výslech pochází buď z kauzy Beretta, jak říkal, jak padlo v tom záznamu, ale mohl zároveň pocházet z kauzy Vidkun. A takový výslech je skutečně jako problematické získat a mít v rukou. Vy ho můžete mít buď přímo od pana Brunclíka, který vlastně tu informaci policii dal, a to buď tak, že si opatřil ten výslech, který sám policii poskytl, anebo tím, že vám převyprávěl, co té policii řekl. To mohlo být, ale není to tento případ. Já jsem se pana Brunclíka na to ptal a pan Brunclík tvrdí, že to byl výslech, který byl učiněn na policii a on si nebral jeho kopii, to znamená ono to nemohlo ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili tady to podle vás opravdu směřuje k tomu, že tam nějaký tedy únik ...

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Tady skutečně ten únik mohl být, ale kdyby s tím Marek Přibil pracoval jako novinář, to znamená přečetl by si to a řekl tak, tady jsou tyto zásadní věci, policie je neřeší nebo je řeší špatně nebo s tím nějak manipuluje, tak ... a dál to ověřil a zveřejnil, tak já osobně bych v tom takový problém neviděl. Ten problém nastává ve chvíli, kdy on to přinese politikovi a nezachází s tím jako novinář.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nemluví teď z vás, s prominutím, až příliš jistá profesní hrdost, která vám možná až emočně brání si připustit, že novinařina je někdy trochu až moc o symbióze a chození na kafíčko s policisty a s politiky?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
No protože vím, že není.

David BOREK, moderátor
--------------------
Není to tak?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Ne, není, není. S policisty, jako my policisty k práci nepotřebujem. Policie ... Já si nezvu policisty na kafe. Oni mě neustále zvou na nějaké výslechy a ptají se mě, jak jsme na něco přišli. Takže vy ty policisty vlastně, pokud tu práci děláte poctivě, tak nepotřebujete.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já z toho nechci dělat křeslo pro hosta, aby to nebylo tolik až o vás.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Prosím.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tak pojďme se vrátit k té kauze. Kdybyste měl vy vybrat tři, kdybyste byl jakýmsi dramaturgem té vyšetřovací komise a měl byste říci tři lidi, jejichž názor a jejichž výslech byste velice rád zorganizoval před tou komisí, tak kdo by to byl?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Mě by velmi zajímal opravdový výslech Andreje Babiše. Mě by velmi zajímal opravdový výslech policisty, expolicisty Stanislava Hájka, což je člověk, který byl klíčovým kontaktem Marka Přibila, který vlastně jeho seznamoval s dalšími lidmi, kteří mu nosili informace. Velmi by mě zajímal výslech Julia Šumana.

David BOREK, moderátor
--------------------
Což je kdo?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
To by mě právě zajímalo.

David BOREK, moderátor
--------------------
A to, co dnes nebylo, tak, to, co dnes bylo, tak to nebyl skutečný výslech Andreje Babiše?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Trval 30 minut. Za 30 minut jste se nemohl doptat na nic podstatného.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jedna otázka nebo dvě otázky, které byste chtěl, aby Andrej Babiš vám odpověděl.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Mě by opravdu zajímalo, proč chtěl zveřejnit tyto materiály a proč je chtěl odložit až před volby, proč, proč vlastně, co byl ten hlavní důvod.

David BOREK, moderátor
--------------------
A není to logické? Brizance některých kauz je přede větší před volbami. Není to tak?

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
To odpovídáte vy. Mě by zajímala tahleta odpověď od Andreje Babiše.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale jestli vám to nepřijde jako nejpravděpodobnější řešení, které ...

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Já bych to chtěl slyšet od něj.

David BOREK, moderátor
--------------------
A nejste si jistý, nejste si jistý.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Ne, já bych chtěl, aby on mi toto řekl.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já samozřejmě chápu, že v tomto případě můj názor je trochu nižší tedy kalibr, než když vám to řekne Andrej Babiš. Měl jste někdy strach vy, že jste odposloucháván, protože Andrej Babiš tam vnáší linku, je to porušení osobní integrity a já jsem navíc ústavní činitel a skoro mi to připadá, že v jistých politických, policejních a možná i novinářských kruzích už se skoro bere jako hotová věc, že praxe odposlechů je tady dost častá, a že může být nasazená skoro kdykoliv.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Každý novinář a každý politik, který trošku vládne sebestředností, což u vicepremiérů bývá zvykem, tak je přesvědčen o tom, že přece každý musí poslouchat to, co říká, protože to, co říká, je tak strašně důležité. Občas si to myslí i novináři. Mně se stalo v minulosti, že jsem odposlouchávám byl, ostatně se to řešilo u Ústavního soudu. Ale pro novináře je to v podstatě jaksi předpoklad, že člověk musí být opatrný nikoliv kvůli sobě, ale kvůli lidem, se kterými se potkáváte.

David BOREK, moderátor
--------------------
A to, že je odposloucháván, nechme stranou veškeré pochybnosti o těch nahrávkách, ale to, že asi někdo nebo evidentně někdo nahrával nějaký rozhovor Andreje Babiše s nějakým novinářem a je to ústavní činitel nebo je to významný vládní politik, není to zneklidňující? A říkám, úplně se nebavím o té kauze jako takové, ale o tom, že lidi, kteří nosí v hlavě opravdu citlivé informace, a předpokládám, že z té hlavy občas ústy dostanou ven, tak můžou být nahráváni.

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
No mohou být nahráváni, ale já mám pocit, že se tady zaměňují dvě věci. Jedna je, jestli Andrej Babiš byl odposloucháván, což je nějaký dlouhodobý akt, anebo jestli za ním přišel jeho zaměstnanec a buď si to nahrál on sám vědomě, anebo si to nahrál někdo jinak, ale byla to nahrávka třech schůzek, v tuto chvíli mimochodem ty schůzky nakonec nebyly tři, ta informace, kterou tam řešili, není pravdivá, ty schůzky ve skutečnosti byly čtyři.

David BOREK, moderátor
--------------------
A my ještě nějakou neznáme nebo to jenom, že z těch čtyř se ...

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Ne, existují tři nahrávky ze třech schůzek, ale schůzky mezi Andrejem Babišem a Markem Přibilem byly čtyři ve skutečnosti.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já jsem tady říkal tu tezi o tom, že před volbami je brizance některých skandálů větší než dál od voleb. Bude Šuman publikovat ještě něco? Tušíme, jestli ...

Janek KROUPA, reportér, Český rozhlas Radiožurnál
--------------------
Já nevím. Nejsem Šuman. Nevím, jestli Šuman bude něco publikovat. Vím, že my něco publikovat budeme.


Babiš před komisí

25.7.2017 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Začíná druhá schůze poslanecké komise vyšetřující úniky z policejních spisů. Vypovídat budou mimo jiné předseda hnutí ANO Andrej Babiš a bývalý novinář Mladé fronty Dnes Marek Přibil. Právě anonymně zveřejněná nahrávka jejich rozhovoru vedla ke vzniku komise. Poslanci se už na první schůzi shodli, že postupně pozvou i další politiky a vysoce postavené úředníky. Třeba ministry Roberta Pelikána a Milana Chovance nebo vrchní státní zástupce Lenku Bradáčovou a Ivo Ištvana.


Kauza Marka Dalíka u vrchního soudu

25.7.2017 - ČT 24 (11:00 Studio ČT24 - Zprávy)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Sedm let vězení a peněžitý trest ve výši skoro 23 milionů korun, takový trest pro Marka Dalíka navrhl před Vrchním soudem v Praze státní zástupce. Obhájci naopak chtějí, aby se kauza vrátila prvoinstančnímu senátu k novému projednání. Vrchní soud v minulosti Dalíkovi uložil za pokus o podvod čtyřletý nepodmíněný trest. Po sedmi měsících ale někdejší poradce expremiéra Topolánka vyšel na svobodu. Nejvyšší soud totiž nařídil, aby se podřízená instance případem zabývala znovu.


Konec koalice STAN a lidovců

25.7.2017 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

David BOREK, moderátor
--------------------
Rozpad koalice lidovců a Starostů a nezávislých. Spolupráce se přitom původně vyvíjela poměrně slibně.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Třetí síla. Tak o společné koalici lidovci a Starostové týdny mluvili. Sázeli na spolupráci v Senátu nebo v obcích. V únoru koalici podpořilo vedení obou politických subjektů.

Pavel BĚLOBRÁDEK, předseda strany /KDU-ČSL/ /4. 2. 2017/
--------------------
Na základě mezilidských vztahů i programových shod vlastně spolu dlouhodobě zasedají už několik let a v podstatě velmi obdobně hlasují, takže z tohoto hlediska to dává smysl.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/, místopředseda Poslanecké sněmovny /10. 2. 2017/
--------------------
Toto je dobrý základ, který může přinést na českou politickou scénu uskupení, které bude konkurovat těm nejsilnějším hráčům.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Jenže už v březnu lidovecké vedení v Jihlavě řešilo obavy z desetiprocentní hranice pro vstup do sněmovny. Tehdy to koaliční projekt ještě ustál.

Jiří ČUNEK, hejtman Zlínského kraje /KDU-ČSL/ /18. 3. 2017/
--------------------
Já jsem ani jednou neřekl, že ta spolupráce nemá být. Já naopak bych ji vítal, jenom jsem vždycky kritizoval to, že taháme za ten kratší konec.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Měsíc nato pak obě strany tady v Poslanecké sněmovně v tiskovém centru přímo před kamerami podepsaly koaliční smlouvu. V dubnu koalice tady na pražské náplavce představila společné logo a o měsíc později projekt potvrdil lidovecký sjezd a delegáti na něm v premiéře viděli volební klip.

/ Předvolební klip KDU-ČSL a STAN /

/ Ukázka /

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/, místopředseda sněmovny /27. 5. 2017/
--------------------
Česká republika nemusí mít premiéra Andreje Babiše. Česká republika může mít premiéra Pavla Bělobrádka.

Štěpánka MARTANOVÁ, redaktorka
--------------------
Před pár dny nakonec u lidovců převážily obavy z desetiprocentní hranice a od koalice ustoupili. Štěpánka Martanová, Česká televize.

David BOREK, moderátor
--------------------
Je tu s námi předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Já vás vítám.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Hezký dobrý večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Co se stalo, že dva skauti jménem Gazdík a Bělobrádek se rozešli?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Dva skauti Gazdík a Bělobrádek se určitě nerozešli. Rozešli se v koaliční spolupráci. Politická strana a politické hnutí, protože politická strana měla obavy z desetiprocentní hranice. To je celé.

David BOREK, moderátor
--------------------
A to je celé vysvětlení toho, kde se stala chyba? Obavy lidovců.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Tak můžeme se tady bavit o chybách, kde se staly. Určitě to byly obavy lidovců. To, že my máme jít na jejich kandidátky, ten jejich návrh. Před tím ale samozřejmě můžeme se bavit o dalších chybách. My jsme značnou dávku energie spotřebovali na to, že jsme neustále čekali, jestli buď sjezd KDU-ČSL, nebo tu celostátní konference KDU-ČSL potvrdí tu spolupráci a ten čas ubíhal a asi jsme nevzbudili tu emoci, emoci, kterou jsme měli. To je jedna věc. A druhá věc je ten strach z volebních průzkumů. My nemáme strach z volebních průzkumů. My jako Starostové jsme zvyklí na to, že dokud toho svého oblíbeného starostu ze sousední obce nebo ze svého města prostě nevidíte na té kandidátce, tak v té otevřené otázce volebních agentur prostě si ti lidi nedají dohromady to, že on kandiduje za Starosty a nezávislé. Zažili jsme to v loňských krajských volbách a teď ty průzkumy tomu odpovídají. Chyběl nám čas, chyběla nám větší invence a chyběla nám odvaha. My jako Starostové tomu projektu věříme. My si myslíme, že ta koalice by rozhodně 10 procent překročila.

David BOREK, moderátor
--------------------
A vaše osobní chyba tam byla nějaká?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Moje osobní chyba je, že asi jsem měl víc, víc být větším drábem a měl jsem přitlačit na své kolegy starosty, aby pracovali pro tu koalici víc v těch měsících květnu a červnu, kdy pro nás ty zásadní průzkumy mohly ohrozit nebo vyvolat v té veřejnosti a v partnerech ten strach, který nakonec vyvolaly.

David BOREK, moderátor
--------------------
Co tím máte na mysli, víc pracovat že měli?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ta kampaň měla být akčnější, měla být, měla být víc, víc v ulicích. Určitě billboardy, videoklip a některé další věci, které jsme v kampani činili, ať už online, na Facebooku nebo v některých, některých akcích. Prostě mělo jich být víc asi.

David BOREK, moderátor
--------------------
Zvláštní je, že když v posledních týdnech srovnávám některé kritické nebo pochybovačné názory na tu volební koalici u obou politických subjektů, tak jsou trochu podobné v tom, že tam občas zaznívá jakoby náznak, že jak pan Bělobrádek, tak vy jste trochu utekli svým spolustraníkům, vytvořili jste něco, co možná bylo příliš narychlo, možná tam vznikli obavy z toho, že je to amalgám něčeho, co vlastně k sobě nepatří úplně, co trošku rozvíjí, rozmlžuje identitu. Je to, je to chyba?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Není to chyba. Určitě česká politická scéna potřebuje odvahu, potřebuje vizi, potřebuje invenci. Politické strany, které spolu elementárně souzní a ta naše spolupráce v Senátu, v krajských zastupitelstvech, v Europarlamentu prostě vznikla přirozeně. My jsme, my jsme ji nijak jako předsednictva neiniciovali. Ti lidé se spolu začali bavit přirozeně, senátní kluby začaly zasedat společně. Tak prostě ty strany spolu souzní. To, že to nestačí. Jasně, ale stálo to za to to zkusit. Nezkusit. Kdybysme dnes to nezkusili, tak bych si to vyčítal mnohem víc než to, že ta koalice nedopadla. To není tragédie, ale bylo poctivé to zkusit.

David BOREK, moderátor
--------------------
Co myslel pan Čunek tím, když říkal, to byl trošku archivní tedy záběr a archivní výpověď stará několik týdnů nebo měsíců, že jako nemá nic proti té spolupráci, ale že my taháme za kratší konec provazu, myšleno lidovci. Co tím myslí?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Tomu, tomu úplně nerozumím, protože zrovna, zrovna rozhovor Jiřího Čunka v sobotním Právu, bych řekl, že dnešní celostátní výbor Starostů a nezávislých v mnohém ovlivnil. Jeho věty o tom, o spolupráci s Andrejem Babišem či některé věci týkající se liberálních hodnot úplně některé starosty nenadchly.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tam to zaznívalo na tom dnešním vašem zasedání.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ano, byla to jedna z věcí, která zazněla.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nebyla, a když se vrátím k té tezi, že jste s panem Bělobrádkem, já nebudu říkat o tom, že skauti umí rychle běhat, ale prostě, že jste trochu utekli svým spolustraníkům, nebyla to také chyba, že jste si s panem Čunkem tak před dvěma, třemi, čtyřmi měsíci, bez kamer, bez nějakého společného brífinku, nesedli nad tu věc a ...

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
A jejda. Víte, já jsem radní Zlínského kraje pro školství neuvolněný, ale s Jiřím Čunkem sedím celkem pravidelně a i o těchto věcech se bavíme. Takže v tom si myslím, že určitě chyba nebyla.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili to nebyla chyba, v nedostatku komunikace to nebyla.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
To určitě ne. My s Jiřím Čunkem komunikujeme víc než dostatečně.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pro tu samostatnou cestu k volbám, myšleno Starostů a nezávislých, dnes, až na jeden hlas, jak se teď dočítám, který se zdržel, hlasovali všichni členové širšího vedení hnutí. To jste byl vy, kdo se zdržel?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ne.

David BOREK, moderátor
--------------------
Čili vy opravdu v tomto stoprocentně jste přesvědčen, že teď je správná volba jít samostatně do voleb.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ano. Já si myslím, že my už vstoupit na kandidátku lidovců teď v této situaci, po tom, co se dělo poslední týdny, prostě nemá smysl. Znamenalo by to patrně rozštěpení hnutí Starostové a nezávislí. Část těch našich významných starostů a podporovatelů by mohla z těch kandidátek odejít, a pak by to spojení přestalo dávat smysl, protože ono mělo smysl i regionální, to znamená, že moravskou část, v moravské části jsou silnější KDU-ČSL, my jsme silnější v té části české. A pokud by značná část českých starostů odešla, tak to spojení přestává dávat smysl. To je jedna věc. Druhá věc. Nám se za poslední týden objevila celá řada podporovatelů, dalších starostů a lidí, kteří nás chtějí podpořit v té samostatné kandidatuře, kteří nepodléhají průzkumům veřejného mínění, a kteří nám říkají, že bysme ztratili identitu, kdybysme znovu vstoupili na kandidátky někoho jiného, že je čas tu značku Starostové vybudovat, protože česká politická scéna potřebuje změnu a potřebuje změnu odspodu a potřebuje odvahu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Pardon. Ale říká to člověk, který před tím vlezl do koalice, s prominutím, s lidovci. Tak to si přece odporuje trochu, ne?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Top si vůbec neodporuje. Vždyť ta koalice taky ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Budovat značku, podporovat identitu, mít odvahu a říká to člověk, který před několika měsíci ...

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Jasně, ale v té koalici, pane redaktore, budujete svoji identitu. Tam jste rovnocenným partnerem a stáváte se, pokud by se někdo z nás stal poslancem, tak by byl poslancem za Starosty a nezávislé. V případě, že bysme vlezli na kandidátku KDU-ČSL takzvaně, tak bychom nebyli poslanci Starostů a nezávislých, ale poslanci KDU-ČSL.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tak oni vás nenutí být v tom klubu. To zase si asi ...

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
To by asi nebylo, nebylo úplně férové vytvářet, vytvářet nějaký jiný klub, když jste na kandidátce jedné strany.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale stalo se ...

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
To nepovažuju za, za úplně férový postup.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tak stalo se to třeba v roce 2002, když koalice, ten zbytek čtyřkoalice potom měl stejně dva poslanecké kluby, KDU a Unie svobody.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ale není to, nebyl to úplně dobrý postup. Myslím, že to historie ukázala.

David BOREK, moderátor
--------------------
Tak opět, pokud čtu správně, a možná je to jenom nějaká úředničina nebo politický slovník, hnutí Starostové a nezávislí změní koaliční smlouvu, kterou před několika měsíci uzavřeli s lidovci, na volnější dohodu o spolupráci ve čtvrtek.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Hm.

David BOREK, moderátor
--------------------
Já nevím, co to může být ještě, jaká ještě může být volnější spolupráce než to, že prostě chcete kandidovat samostatně. Tak co, co zbyde z té spolupráce?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Součástí té koaliční smlouvy jednak nejsou jenom parlamentní volby v roce 2017, ale jsou tam třeba prezidentská volba. My jsme dnes oznámili, že podporujeme kandidaturu nezávislého kandidáta profesora Jiřího Drahoše. Jsou tam, mohou tam, mohou tam, může tam být další spolupráce v Senátu, v regionech.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale v těch volbách sněmovních, vlastně tam není nic.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Jasně, ale my jsme slíbili KDU-ČSL, že v případě, že se dostaneme do této situace, tak tu situaci vyřešíme. Určitě nebudeme nutit, kdybychom dnes postupovali striktně podle té koaliční smlouvy, tak jedna ze stran musí vypovědět tu koaliční smlouvu, pak běží třicetidenní lhůta, během ní by musely být podány kandidátky, a pak by ta koalice skončila. To je nesmyslný postup. My se dohodneme. I to je součást, že podaná ruka starosty platí, a že prostě ta situace se může, může vyřešit kultivovaně.

David BOREK, moderátor
--------------------
Kultivované řešení, vyúčtování těch společných zatím investovaných nákladů do kampaně problém nebude?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Žádný problém to nebude. My jsme každý investovali sám, měli jsme rozdělené přesně, co kdo investuje. Nikdo s tím nemá žádný problém.

David BOREK, moderátor
--------------------
Reakce Pavla Bělobrádka, šéfa KDU-ČSL. Pojďme si poslechnout, co řekl vlastně před slabými dvěma hodinkami České televizi.

Pavel BĚLOBRÁDEK, vicepremiér pro vědu, výzkum a inovace, předseda strany /KDU-ČSL/ /90´ ČT24, 25. 7. 2017/
--------------------
Já plně respektuju rozhodnutí našich přátel ze Starostů a nezávislých a já věřím, že budeme spolupracovat na dalších úrovních a respektuju, že Starostové nechtějí jít na naše kandidátky, což byla změna pouze formální, protože by jim zbylo šest lídrů a velmi lukrativní podmínky, ale my jsme nabídli férovou nabídku. Myslím si, že v tomhle směru jsme postupovali racionálně a rozhodně nechceme, aby propadly hlasy, a aby tady byla vláda jedné strany. Já myslím, že kdo má IQ vyšší než dnešní datum, tak to pochopí.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jaké máte IQ?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Měřili mi ho kdysi naposledy na gymnáziu. Netuším.

David BOREK, moderátor
--------------------
Samostatná kandidatura. Teze pana Bělobrádka, že to je nesmysl, že to jenom otevírá cestu k drobení politické scény a případné dominanci jedné politické strany.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Určitě ne. Já si nemyslím, že ... Pavel Bělobrádek předpokládá, že my, podléhá také průzkumům veřejného mínění a předpokládá, že, že neuspějeme, že nedostaneme 5 procent. My jsme v krajských volbách dostali 250 tisíc hlasů při 35% volební účasti, a to volby neprobíhaly v hlavním městě Praze. Těch 250 tisíc hlasů na těch 5 procent stačí. Takže naším úkolem je teď vzbudit emoci, ukázat odvahu a říct našim voličům z krajských voleb, že když nás volili v krajských volbách a my jsme je, myslím, zatím nikdy nezklamali, ba naopak, myslím, že řízení krajů se daří za toho posledního půlroku, daří se mu nový rozměr, takže když nás budou volit i v těch, v těch celostátních parlamentních volbách, tak skutečně může nastat nějaká změna politiky odspodu a žádné hlasy nepropadnou. Naopak, myslím, že ztracené může být, kdyby, jak hlásal třeba Jiří Čunek, KDU-ČSL chtěla podporovat vládu Andreje Babiše. To pro nás, Starosty, může být problém, zvláště za těch některých nevyjasněných okolností, nebo když dnes hnutí ANO říká, že chce rušit zastupitelstva a chce předsedy místních národních výborů v podstatě, kteří budou vládnout s tajemníky. To je něco, co je pro nás naprosto nepřijatelná demontáž demokracie.

David BOREK, moderátor
--------------------
Abych se jenom vrátil k té otázce nebo abych ji posunul malinko. V tuto chvíli je na 100 procent jisté, že opravdu podáte tu kandidátku samostatnou?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ano.

David BOREK, moderátor
--------------------
Nebo to dnes bylo takové spíše strategické rozhodnutí, že tím směrem směřujete, ale ještě to bude podléhat nějakému dalšímu schvalování?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
No, bude to podléhat schvalování těch jednotlivých kandidátek, protože samozřejmě my je musíme vytvořit.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ale to faktické rozhodnutí, zda podat samostatnou kandidaturu, to už je po dnešku nezvratné.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ano, to je nezvratné.

David BOREK, moderátor
--------------------
Vracím se vlastně úplně na začátek. Pro voliče, jaký je rozdíl tedy, když ti úžasní Starostové, kteří dostali tolik hlasů ...

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Díky, že o nás tvrdíte, že jsme úžasní. Já si toho velice vážím jako předseda. Díky, pane redaktore.

David BOREK, moderátor
--------------------
Možná z toho budu mít problém, možná z toho budu mít problém. ... když ti úžasní Starostové, kteří dostali tolik hlasů ve volbách, by byli prostě na kandidatuře, na kandidátní listině jiné politické straně. Jaký je v tom rozdíl a možná nad tím tedy, abych odkryl karty, se vznáší slovo ješitnost? Prostě jsme se urazili na pana Čunka a na některé lidi z KDU.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Nevznáší se nad tím slovo ješitnost, omlouvám se, ale prostě úplně stejně byste se mě, pane redaktore, ptal, jestli nám jde o ty koryta, jestli za každou cenu, i když vlezem na kandidátku jiné, jiné strany jenom proto, abysme ty koryta v té sněmovně měli, tak abych, abychom tam byli, kdybysme zvolili to jiné rozhodnutí. Ne, tady jde o budování, budování skutečně té značky, protože česká politická scéna prostě potřebuje silný středový subjekt, který vyrůstá odspodu, který si nevymyslel žádný miliardář, který do něho nalil peníze, a kde jsou skutečné osobnosti, protože osobnosti a jejich nedostatek je problém dnes takřka všech politických stran v této zemi. My je máme. Nemáme teď v těch průzkumech ty preference, krajské volby ale ukázaly, že to není o preferencích, že jsme schopni dosáhnout deseti procent v krajských volbách i bez preferencí, aniž by nám je agentury v krajských volbách dávaly. A my si myslíme, že ten poctivý pokus změnit politickou scénu odspodu je tady nutné učinit a poslední týden, kdy, po tom rozhodnutí KDU-ČSL, že nechtějí koalici, ale chtějí, abysme šli na jejich kandidátky, nám ukázal, nám se za ten týden přihlásilo desítky až stovky dalších starostů, dalších výrazných osobností, ať z podnikatelské sféry, tak, tak z umění, z byznysu, ze sportu, a věřím, věřím, že ta kandidátka může být úspěšná. Kdybych tomu nevěřil, tak to nedělám.

David BOREK, moderátor
--------------------
Vidíte a já jsem si myslel, a možná jsem naivní a staromilský, že v české politice chybí ideologie a ne osobnosti. Tady přece máme osobností, různých bohatých známých podnikatelů, kteří jsou v politice a podobně. Nechybí tady ideologie?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Ne, to jsou peníze. Nevím, jestli jsou to osobnosti, ale jsou to peníze.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jakou máte ideologii?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Naší ideologií je snaha, aby se rozhodovalo co nejblíže občanovi. My si myslíme, že příčinou, příčinou byrokracie a korupce je to, že se rozhoduje vzdáleně od občana a to způsobuje byrokracii a korupci. Přibližování rozhodování, to je naše, naše základní idea. Když to zjednoduším a parafrázuji jeden slogan hnutí ANO, tak řídit stát jako obec je naše ideologie, ne jako firmu.

David BOREK, moderátor
--------------------
Není to málo?

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Určitě ...

David BOREK, moderátor
--------------------
Není to nepřenositelná věc? "Úžasný" starosta nemusí být úžasným poslancem.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Úžasný člen politické strany, jakékoliv, nemusí být úžasným poslancem, pane redaktore. Tak bych vám na to odpověděl. To je vždycky o individualitách. Nemyslím si, že ... Máte pravdu, že určitě ne každý starosta musí být dobrým poslancem. To je pravda.

David BOREK, moderátor
--------------------
Předseda hnutí Starostové a nezávislí Petr Gazdík. Děkujeme za čas, který jste věnoval České televizi. Na shledanou.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/
--------------------
Děkuju za pozvání. Hezký večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Petr Gazdík teď ještě jednou, ale v záznamu a o několik let mladší. Tady jsou úplné parlamentní začátky této formace, tehdy ještě v koalici s jinou politickou stranou, respektive spolupráce s jinou politickou stranou. Jedná se o první společnou konferenci TOP 09 a Starostů a nezávislých po volbách. Květen 2010.

Petr GAZDÍK, předseda hnutí /STAN/ /29. 5. 2010/
--------------------
Já bych vám všem chtěl strašně moc poděkovat. Všem, kteří jste se o ten výsledek přičinili, a chtěl bych vám garantovat, že 1500 starostů, což je čtvrtina všech starostů České republiky, je připravena jít do toho, nastolit tady vládu práva a pořádku, zamezit tomu, abysme byli tam, kde je Řecko nebo kam se blíží Španělsko. A já si myslím, že máme pro to to nejlepší vedení a věřím, že pod ním dojdeme tam, kam chceme. Díky.

David BOREK, moderátor
--------------------
Politolog Miloš Brunclík. Vítejte.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Dobrý večer.

David BOREK, moderátor
--------------------
Občas někteří politici říkají, a říkal to před chvílí Petr Gazdík, že se nesmí moc věřit průzkumům. Je to taková věc, která se říká. Ve skutečnosti každý věří průzkumům. Doplatila ta koalice primárně na průzkumy a na jejich až zuřivé čtení politickými špičkami?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Já bych řekl, že ano. Možná to nebyl jediný faktor, ale přeci jenom ty průzkumy hrajou velikou roli. Já bych neřekl, že by byly nesprávné, nebo že by třeba lhaly, ale je to prostě obrázek poměrně přesný, bych řekl, toho, co se v politice odehrává. Ty průzkumy jsou velice proměnlivé, stejně jako jsou proměnlivé nálady voličů. Takže je možné, že za měsíc by ty preference vypadaly jinak a pravděpodobně jinak vypadat budou.

David BOREK, moderátor
--------------------
Když čteme ty průzkumy z posledních týdnů a měsíců, které patrně pohřbily tuto předvolební koalici, byl tam nějaký metodologický problém, který třeba trochu zkresloval, zastíral skutečné nálady voličů? Myslím takové to sčítání vlastně ještě neexistují nebo vznikající koalice a evidování otevřených otázek, uzavřených otázek, respektive otevřený a uzavřený výběr těch politických subjektů. Je tam nějaký metodologický problém nebo to, co jsme viděli, tedy taková ta lehká stagnace někde okolo hranice nebo spíše těsně pod hranicí 10 procent, to byla podle vás reálná odezva nálad?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Já bych řekl, že to je, že to je reálná odezva. Samozřejmě já nejsem expert na sociologické průzkumy, nikdy jsem je nekomponoval, ale z toho, co vím, tak ty průzkumy se dělají různým způsobem, ale nedá se říci, že nějaký z nich by byl výrazně přesnější než jiný. Takže na nějakou metodologickou chybu bych to úplně nesázel a řekl bych, že jsme uprostřed léta, takže příliš se toho v politice neděje a ta horká fáze kampaně začne skutečně až po prázdninách a tam se teprve budou dít věci. Takže možná, možná to ukončení té předvolební koalice bylo předčasné.

David BOREK, moderátor
--------------------
Proč se nedaří pořád idea třetí síly v české politice, se kterou už hluboko v 90. letech operoval Josef Lux?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
No, tak to je možná těžká otázka. Na druhou stranu třetí, za třetí sílu můžete nyní považovat ANO, které vlastně rozbilo ten tradiční dvoublokový model české politiky. Ale pokud narážíte na tu Luxovu myšlenku, tak přece jenom KDU-ČSL je pořád vnímána, i když se to současné vedení lidové strany snaží nabourat, jako konfesní, konfesní strana. To znamená pořád spojená s křesťanstvím nebo respektive katolictvím a ačkoli toto už je dávno myslím hodně daleko od reality, tak přeci jenom ta, ten obraz ten strany takový zůstává. To znamená, že je to nějaká strana náboženská, která je ovšem velmi, velmi pragmatická.

David BOREK, moderátor
--------------------
No, ale to dnešní rozhodnutí, respektive rozhodnutí předchozí, doporučení KDU-ČSL trochu vypadá, že KDU-ČSL, její špičky se nakonec rozhodly radši mít jistou svoji mírně konfesijní, mírně pro někoho možná uzavřenou identitu než riskovat experimenty. Je to tak?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Ano, ano, máte pravdu. Přece jenom ten risk je poměrně velký. To rozhodnutí původní jít do koalice jsem vnímal jako velmi, velmi odvážné. A toto já vnímám jako v podstatě pragmatické rozhodnutí. Samozřejmě nikdo nevidí do budoucnosti. Možná se ukáže jako, možná se ukáže jako velice správné, ale to nelze úplně s jistotou nyní tvrdit.

David BOREK, moderátor
--------------------
Mimochodem ta klauzule pěti procent, která se při uzavření volební koalice dvou subjektů zvyšuje rázem na 10 procent, to je anomálie, nespravedlnost nebo logická věc?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
No, já bych řekl, že nebýt této desetiprocentní klauzule, což je vlastně relikt opoziční smlouvy, tak by tady žádná taková debata neprobíhala. Tehdejší opozice, strany opoziční smlouvy přijaly vlastně novelu volebního zákona, která nebyla úplně špatná, ale Ústavní soud ji zrušil a paradoxně tam nechal možná to nejhorší, co v té novele bylo, a to je vlastně tato desetiprocentní klauzule, která vlastně zabraňuje, zamezuje řekněme nějaké přirozené a žádoucí spolupráci politických stran.

David BOREK, moderátor
--------------------
Není na té volební reformě z konce 90. let nebo z přelomu století ještě horší ta nepoměrnost velikosti jednotlivých krajů, která fakticky, například v Karlovarském kraji, vytváří zhruba patnáctiprocentní klauzuli. A dodejme tedy, že po rozpadu této volební koalice a případné kandidatuře dvou subjektů, KDU i Starostů, tak je tady potenciál, že opět o něco víc hlasů těchto menších stran v těchto menších krajích prostě propadne.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
To se může stát, ale toto bych neviděl jako anomálii. Různá velikost volebních obvodů je poměrně běžná v těch stabilních západních demokraciích, takže toto bych úplně neviděl, ale jistě, v těch krajích typu Karlovarský nebo Liberecký je ta přirozená klauzule samozřejmě daleko vyšší, ano.

David BOREK, moderátor
--------------------
No a ještě se teď můžeme podívat tedy na preference současné politické, současných politických stran a také ta varování nebo náznaky jednak od některých novinářů a jednak od KDU-ČSL, že toto, co udělali dnes Starostové, jenom posiluje riziko dominance jedné strany v české politice. Předpokládám, že tím kódovým označením je myšlena dominance hnutí ANO. Máte vysvětlení pro to, pro ten, pro tu zvláštní podobu českého stranického spektra v posledních, dejme tomu, v posledním, dejme tomu, roce?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Teď úplně nevím, na co narážíte.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jedna politická strana, skoro bych řekl, že to je takový slovenský model, možná další ukázka toho, jak jsou si naše dva státy podobné. Dlouho to tak nebylo. Dlouho jsme byli bipolární politický systém.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Ano, ano.

David BOREK, moderátor
--------------------
Jedna politická strana, teď jsme viděli preference, má v podstatě dvojnásobek než ta druhá. Pak máme několik středně velkých stran a spoustu malých.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Ano. Tak v tom máte pravdu, v tom historickém ohlédnutí je to skutečně anomálie. Je to anomálie z toho důvodu, že vlastně vládnoucí strany až donedávna vlastně byly ty, kterým se dařilo nejlépe z těch průzkumech, takže myslím, že ANO je v tomto velmi, velmi úspěšné, ten její marketing je velmi úspěšný a podaří se, daří se Andreji Babišovi vlastně prodávat pořád tu tezi, že on vlastně není politik a že pořád jakoby stojí mimo, mimo tu stranickou politiku.

David BOREK, moderátor
--------------------
Váš názor na tu samostatnou kandidaturu Starostů?

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Já si myslím, že šance na úspěch na překročení pětiprocentní klauzule je poměrně vysoká. Velmi bude záviset na kampani, jestli se jim podaří udělat velice dobrou kampaň. Pan předseda tady hovořil tedy o vzbuzení emocí a to myslím, že bude skutečně to zásadní. Přeci jenom velká část voličů se rozhoduje měsíc nebo i méně před volbami, takže to, že nyní se pohybují na nějaké hranici jednoho, dvou procent, to bych úplně nevnímal jako něco zásadního.

David BOREK, moderátor
--------------------
Politolog Miloš Brunclík. Děkujeme, že jste přišel do Událostí, komentářů. Na shledanou.

Miloš BRUNCLÍK, politolog, Institut politologických studií, FSV UK, CEVRO Institut
--------------------
Na shledanou.


Marek Dalík dostal pětiletý trest

25.7.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A zpět ke kauze Marka Dalíka, který si dnes u Vrchního soudu v Praze vyslechl nový verdikt v kauze nákupu obrněnců Pandur proč českou armádu. Verdikt zní 5 let za mřížemi za podvod. Trest je tak ještě o rok přísnější než v původním rozsudku, který později zrušil Nejvyšší soud. Dalík dnes vůbec poprvé přiznal, že na jednání se zástupci Zbrojovky opravdu zazněla částka v přepočtu půl miliardy korun za uzavření kontraktu.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Muž, který měl v minulosti otevřené dveře na úřadu vlády přichází bojovat o to, aby nemusel znovu do vězení.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Co čekáte od toho dnešního jednání? Marek Dalík se snaží nedat najevo emoce, občas se dívá na hodinky.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Nakonec se ukazuje, že čeká na nového advokáta. Do týmu angažoval bývalého šéfa pražských žalobců Rampulu, oba se ještě domlouvají a je jasné, že se pokusí přijít s novým trumfem. Před vstupem do jednací síně Dalík těžce dýchá a soustřeďuje se na svůj projev.

osoba
--------------------
Tak už to ukončete, jo, bude začínat jednání.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Dál už se jedná bez televizních kamer.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Důležitý okamžik nastal před jedenáctou hodinou. Marek Dalík řekl soudcům, že chce vypovídat a vysvětlit celou kauzu od A až do Z. Lobbista rozšiřuje svoji původní verzi a potvrzuje i informace žalobců, že při jednání s rakouskými zbrojaři padla suma 3x6 milionů euro, tedy asi půl miliardy korun. Podle Dalíka ji nezmínil on, ale slovenský zbrojař Výboh.

Marek DALÍK /zdroj: výpověď u soudu/
--------------------
K tomu chci říct, že to nebyla žádná provize, asi takhle jinak řečeno, část té celkové sumy by jistě byla něco, čemu jsme zvyklí říkat provize, určitě to nebyl úplatek.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Podle Dalíka šlo o provizi za nový kontrakt na nákup Pandurů.

Marek DALÍK /zdroj: výpověď u soudu/
--------------------
To opravdu měl být kontrakt pro pana Výboha, z něhož, ano, já se k tomu přiznávám, já jsem z toho měl mít nějakou nespecifikovanou částku.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Soud následně přerušuje jednání.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Já se k tomu momentálně vyjadřovat nebudu. Počkáme, jak tu věc vyhodnotí senát.

osoba
--------------------
Nebudeme teď odpovídat, prosím vás, jo.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Krátce před rozsudkem, soud má na Dalíka zásadní dotaz, proč s novými věcmi přicházíte až teď?

Marek DALÍK /zdroj: výpověď u soudu/
--------------------
Logická otázka samozřejmě, opakuju znovu. Já jsme to chtěl říkat od začátku, ale on by mi to nikdo nepotvrdil.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Změnil výpověď,tak, aby tedy zamlžil a pozměnil prostě ten skutkovej děj.

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
O několik minut později je jasno. Dalíkovi výpověď nepomohla. Musí znovu do vězení.

Martin ZELENKA, předseda odvolacího trestního senátu, Vrchní soud v Praze
--------------------
Dopustil se jednání, které bezprostředně směřovalo k tomu, aby sebe obohatil tím, že uvedl někoho v omyl.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Pro Dalíkovu verzi nejsou podle soudců důkazy.

Martin ZELENKA, předseda odvolacího trestního senátu, Vrchní soud v Praze
--------------------
Odmítáme tady tedy tu verzi pana obžalovaného o to, že z jeho strany šlo o obchodní jednání, že z jeho strany šlo o určitý povolený lobbing.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Soud zná právo a myslím si, že vyslyšel argumenty obžaloby.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Co říkáte tomu, že soud vlastně neuvěřil té vaší verzi?

Jiří HYNEK, redaktor
--------------------
Slovenský zbrojař Výboh, který si měl podle Dalíka o půlmiliardu říct, u soudu mluvil před více než 3 lety jako svědek, tehdy podpořil Dalíka v tom, že nešlo o úplatek.

Miroslav VÝBOH, účastník schůzek zástupců Steyru s Markem Dalíkem
--------------------
Já osobně jsem neslyšel, že by pan Dalík se ptal a neumím si to představit, že by si říkal o úplatek ve společnosti, kterou viděl poprvé v životě.

Pavel SCHRÖTTER, redaktor
--------------------
Sám Miroslav Výboh má úzké vazby na premiéra Fica, dnešní Dalíkova slova zatím nekomentoval. Jiří Hynek a Pavel Schrötter, Česká televize.


Marek Dalík půjde znovu do vězení

25.7.2017 - ČT 24 (20:00 90' ČT24)

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
A další podrobnosti teď s Markem Pokorným, redaktorem Aktuálně.cz. Přeju hezký večer.

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Dobrý večer.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Jak jsme slyšeli, Marek Dalík se dnes rozhodl změnit výpověď. Dávalo to jeho tvrzení v kontextu celé kauzy smysl nebo to byl zkrátka jenom pokus jeho právníků něco s tím případem udělat ve prospěch Marka Dalíka?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Tak samozřejmě pan Výboh se kolem toho kontraktu pohyboval, pan Dalík také, vlastně byl to pokus podle mě opravdu se dostat právě s nějakou novou verzí, která by popřela, že jde o úplatky a snažili se to zlegitimizovat vlastně ten svůj podíl na tom, že mělo jít jenom o provizi za klasický lobbing.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Nakonec to nevyšlo, které důkazy podle vás nakonec rozhodly o tom, že soud Marka Dalíka opět uznal vinným?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Protože vlastně po celé vyšetřování před soudem o tomto nemluvil. Všecky ty důkazy tvoří uzavřený celek a nemůžeme zapomenout ani to, že celý případ prošel Nejvyšším soudem a, i když Nejvyšší soud vrátil vrchnímu soudu s několika připomínkami, tak řekl zásadní věc, že důkazní řízení bylo v pořádku a že s hodnocením důkazů se ztotožňuje. Vlastně jenom kvůli profesním věcem vrátil znovu k rozhodnutí vrchnímu soudu.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Konkrétně musel vrchní soud přezkoumávat na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu právní kvalifikaci. Jak se s tím vypořádal?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Vypořádal se s tím celkem srozumitelně, tam vlastně důvod je ten, že platí nebo platily, platí dva zákony trestní, v době spáchání platil trestní zákon, nový byl trestní zákoník a co je pro Dalíka příznivější, to měl soud posoudit, posoudil to špatně. Základní věc byla ta, že zatímco podle starého zákona hrozí /nesrozumitelné/ vězení, podle nového maximálně 10, což znamená, že nový zákon je výhodnější pro Dalíka, to je zjednodušeně řečeno ten důvod.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Přesto Marek Dalík odešel s vyšším trestem. Proč?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Protože současně soud nakonec přehodnotil vlastně ty polehčující okolnosti a na doporučení Nejvyššího soudu to znovu přezkoumal a zjistil ,že sice jsou polehčující, ale ne natolik, aby to mohlo dát míň, než je to povinné minimum takzvaně. Těch pět let. To znamená, že nemohl jít pod sazbu, když k tomu nebyly extra důvody a bohužel pro Dalíka hrály i důvody i pro nižší sazbu, to znamená, je netrestaný, nedokonaný čin. Ale zase i vyšší sazbu, protože to byl velice závažný podvod, poškodil Českou republiku, jednalo se o půl miliardy, proto nemohl jít níž.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Potom je tu ještě jedna větev celé té kauzy, a sice role vlády Mirka Topolánka. Jsme po tom dnešním jednání moudřejší v otázce, zda a případně kdo z členů Topolánkova kabinetu mohl být s tím případem spojený? Komu to mohlo nahrávat?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Tak když to soudil v první instanci městský soud, tak ten celkem jednoznačně řekl, že věří tomu, že Dalík měl takové možnosti ten případ ovlivnit, ovlivnit Mirka Topolánka, případně někoho jiného, vládu, nezapomeňme také, že měl velice nadstandardní vztahy s pozdějším ministrem obrany Martinem Bartákem, který se kolem toho pohyboval, takže městský soud dospěl k tomu, že Dalík měl možnost to ovlivnit, nemluvil naplano. Na druhé straně po výpovědi Topolánka odvolací soud řekl, že se jedná o podvod, protože by to těžko ovlivnil a chtěl jenom zkusit získat peníze. Ale k tomu ještě dodám jednu věc. Dalík, když se na něj podíváte, jakými disponoval prostředky i vyplynulo to v sporu s jeho přítelkyní, že měl k dispozici desítky milionů korun, tak je evidentní, že ty peníze asi získal díky přátelství s Mirkem Topolánkem, díky pohybu, přece jenom pohybu ve vysoké politice, takže obě verze jsou možné.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Po té sérii jednání stín podezření směřující přímo k Mirku Topolánkovi zůstává?

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Určitě zůstává a i když se třeba Mirek Topolánek od Dalíka distancoval, že vlastně ani nejsou přátelé nic, tak média nedávno přinesla zase informaci, že jsou spolu vidět na dovolené v Krkonoších a podobně. Myslím si, že ten stín tam stále je samozřejmě.

Jiří VÁCLAVEK, moderátor
--------------------
Redaktor Aktuálně.cz Marek Pokorný. Děkujeme, hezký večer.

Marek POKORNÝ, redaktor, Aktuálně.cz
--------------------
Taky hezký večer.


Úředníci můžou i nadále kontrolovat, čím lidé doma topí v kamnech

25.7.2017 - ČT 24 (22:00 Události, komentáře)

David BOREK, moderátor
--------------------
Úředníci můžou i nadále kontrolovat, čím lidé doma topí v kamnech. Ústavní soud zamítl návrh pravicových poslanců, kteří žádali, aby se zrušila část zákona o ochraně ovzduší. Nelíbil se jim zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli, hrozí postih až 50 tisíc korun.

Zdeněk KOUDELKA, právní zástupce navrhovatelů
--------------------
Zde jde o tradiční spor vlády, která chce více kontrolovat, včetně toho, co mají občané v kamnech, a spor těch, kteří hájí ochranu, v tomto případě soukromí obydlí.

David BOREK, moderátor
--------------------
Ministr životního prostředí Richard Brabec verdikt přivítal. Kontroly jsou podle něj funkčním nástrojem ochrany ovzduší.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Mám z toho výsledku radost nejenom proto, že nám dal Ústavní soud plně zapravdu ve všech našich argumentech vlastně, se kterými jsme do toho šli, ale i to, že vlastně takhle zatípl ty některé až nedůstojné hysterické scény, které kolem toho opoziční poslanci prostě dělali.


ÚS o kontrolách kotlů

25.7.2017 - ČT 24 (09:30 Studio ČT24 - Zprávy)

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ústavní soud rozhodne, jestli úředníkům zůstane pravomoc vstupovat do soukromých obydlí kvůli kontrole kotlů. To je zakotveno ve sporné pasáži zákona o ochraně ovzduší. Podnět na její zrušení podali pravicoví politici, podle kterých jde o příliš velký zásah do ústavních práv majitelů nemovitostí. Lidem, kteří by takovou prohlídku odmítli, přitom hrozí pokuta až 50 tisíc korun.

Jaroslav KUBERA, senátor /ODS/ /18.10.2016/
--------------------
Představte si, jak šmejdi využijí takového zákona a budou chodit kontrolovat kotle s falešným průkazem a okrádat babičky o jejich celoživotní úspory. Prostě to nemůže fungovat.

Petr VÍCHA, senátor /ČSSD/ /19.10.2016/
--------------------
Jsou povinné revize kotlů, tak ten revizní technik to taky neudělá zvenku ani z dronu.


ÚS o kontrole kotlů

25.7.2017 - ČT 24 (08:00 Zprávy)

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ústavní soud rozhodne o návrhu části poslanců na zrušení několika pasáží ze zákona o ochraně ovzduší. Vadí jim především nová pravomoc úředníků, kteří můžou přímo v domácnostech kontrolovat, čím lidé topí. Podle pravicových zákonodárců jde ale o přílišný zásah do soukromí majitelů nemovitostí. Lidem, kteří by takovou prohlídku odmítli, přitom hrozí pokuta až 50 tisíc korun.


ÚS o zrušení zákona o ochraně ovzduší

25.7.2017 - ČT 24 (07:00 Zprávy)

Roman FOJTA, moderátor
--------------------
Ústavní soud vyhlásí rozhodnutí o návrhu pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslancům vadí, že úřady můžou kontrolovat, čím lidé doma topí. Spatřují v tom vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Teď lidem za odepření přístupu ke kotli hrozí pokuta.

redaktorka
--------------------
Fyzická kontrola je možným, ale krajním řešením. Může přijít, pokud by se podezření na porušení zákona objevilo opakovaně, ještě předtím pak úředníci musí vyzvat majitele domu, aby zjednal nápravu.

Daniela HAVLÍK, starosta, Ludgeřovice /ČSSD/
--------------------
My zhruba víme, kdo tady topí špatnými palivy a kdo si prostě nedá říct.

redaktorka
--------------------
Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí podle zákona postih až 50 tisíc korun.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
Je to opravdu revoluční záležitost. Ale žádali nás o ni v průběhu těch let desítky starostů a stovky lidí.

redaktorka
--------------------
Odpůrci zákona ale argumentují tím, že omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů a mezi ně zákon o ochraně ovzduší nepatří.

Jaroslav KUBERA, místopředseda Senátu /ODS/
--------------------
Představte si, jak šmejdi využijí takového zákona a budou chodit kontrolovat kotle s falešným průkazem a okrádat babičky o jejich celoživotní úspory.

redaktorka
--------------------
Návrh pravicových poslanců na zrušení zákona pak tvrdí, že jde o nepřípustné omezení svobod, které v případě, že projde bez povšimnutí, může pokračovat dalšími restrikcemi.

redaktor /citace: výňatky z návrhu, zdroj: ČTK/
--------------------
Novela je odrazem neustálé touhy po regulaci a otevírá mnohaproudovou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny, které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v rámci obecného blaha.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/
--------------------
A je tady další ústavní právo, a to je právo na příznivé životní prostředí.

redaktorka
--------------------
Od začátku roku, co je nové znění zákona účinné, ale podle ČTK počet kontrol příliš nevzrostl a novela nepřinesla ani žádné pokuty. Upozornění na spalování nevhodných látek často přichází od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných.


ÚS odmítl stížnost Macholdy v kauze ROP

25.7.2017 - ČT 24 (11:00 Studio ČT24 - Zprávy)

Barbora KROUŽKOVÁ, moderátorka
--------------------
Ústavní soud zamítl stížnost Vladimíra Macholdy v kauze Regionálního operačního programu Severozápad proti zajištění majetku. Označil ji za neopodstatněnou. Bývalý ředitel Správy a údržby silnic Ústeckého kraje čelí obvinění z poškození zájmů Evropské unie v projektech z roku 2010. V případě pravomocného odsouzení mu hrozí mimo jiné peněžitý trest. Policisti zajistili jeho majetek a peníze na účtech ve výši 35 milionů korun.


Kontroly kotlů nejsou v rozporu s Ústavou

26.7.2017 - Haló noviny (Z domova)

Ústavní soud (ÚS) ponechal úředníkům pravomoc kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích.
Zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Poslanci v možnosti kontrol spatřovali vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Podle soudce zpravodaje Ludvíka Davida se však zákon ústavnímu pořádku neprotiví. Pokud fyzická kontrola domácího kotle následuje po vyčerpání ostatních možností a je důsledkem opakovaného podezření na používání nevhodného paliva, jde o přiměřené omezení práv. ÚS zdůraznil zájem na ochraně zdraví a životního prostředí. Provozovatelé kotlů na tuhá paliva musejí být solidární s okolím, následky znečištění ovzduší jsou vážné.
Fyzická kontrola je podle zákona krajním řešením, připadá v úvahu jen v odůvodněných situacích, po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí postih až 50 000 korun.
Podle návrhu pravicových poslanců je novela chránící čistotu ovzduší odrazem »neustálé touhy po regulaci« a otevírá »mnohaproudou dálnici pro různé ministerské úřednické a nátlakové skupiny«, které chtějí o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha.
Skupina poslanců zdůraznila také to, že Listina základních práv a svobod umožňuje domovní prohlídku na příkaz soudce jen pro účely trestního řízení, nikoliv na základě zákona o ochraně ovzduší. Omezit nedotknutelnost obydlí je možné jen z jasně vymezených důvodů. Mezi ně sice patří ochrana života nebo práv a svobod druhých, ovšem podle poslanců nepostačuje povšechné tvrzení o ochraně zdraví a práv »neurčitých osob v neurčité míře«. Vždy by měla existovat přímá vazba mezi vstupem do obydlí a záchranou člověka, majetku či naplnění jiného nesporného cíle.
Podle Davida ale nelze kontroly kotle a paliva srovnávat s domovní prohlídkou. Kontrola se omezuje na kotel, dokumentaci, příslušenství, palivo.
Nové znění zákona o ochraně ovzduší je účinné od začátku letošního roku. Žádné pokuty zatím nepřinesla a příliš nevzrostl ani celkový počet kontrol. Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na obecní úřady s rozšířenou působností většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že mnoho oznámení je neopodstatněných a lidé si jejich prostřednictvím často pouze vyřizují spory.

(ng)

ČEZ NENÍ PRVNÍ, KOMU SE NECHCE ZVEŘEJŇOVAT INFORMACE

26.7.2017 - Hospodářské noviny (Právo)

Komentář

Ústavní soud rozhodl o stížnosti energetické společnosti ČEZ a zároveň se vyslovil k jejímu návrhu na zrušení části zákona o svobodném přístupu k informacím. Firma s majoritní účastí státu totiž navrhovala veřejné instituce ze zákona úplně vyškrtnout. Její připomínku sice soud zamítl, ale ústavní stížnosti vyhověl. Rozhodl, že ČEZ není veřejnou institucí dle zákona o svobodném přístupu k informacím.
Ústavní soud tak zrušil judikaturu Nejvyššího správního soudu. Z předchozích rozsudků vyplývalo, že ČEZ naplňuje znaky veřejné instituce jednoznačně, a je proto povinen poskytovat veřejnosti informace dle zákona.
Podnik si takto u Ústavního soudu stěžoval již počtvrté, ale byl vždy odmítnut bez projednání podstaty věci. Spor trvá už 11 let a žadatel o informace po celou dobu tahá za nepoměrně kratší konec. ČEZ se totiž bránil tím, že Nejvyšší správní soud není dostatečným právním expertem. Zároveň podnik během celé kauzy maximálně využíval všech možností, jak spor o informace co nejvíce natáhnout. Podobným způsobem postupují také další instituce, kterým zákon ukládá stejnou povinnost. Odpovědi společnosti ČEZ směrem k žadateli o informace byly vždy velmi kusé. Často šlo jen o několik vět, ze kterých bylo patrné pouze to, že se necítí být zákonem vázán.
Jakmile ale věc dospěla k soudu, nabrala obrana společnosti na obrátkách. Běžná byla podání čítající několik desítek stran, mnohdy doručená až den před nařízeným jednáním soudu. Přestože se spor vleče již tolik let, je žadatel ve stejné pozici jako na začátku – tedy bez informací.
ČEZ není jediná firma, které se podobný proces týká. Až k Ústavnímu soudu došel v minulosti třeba Dopravní podnik hlavního města Prahy. Teprve poté, co s ústavní stížností neuspěl, nabral zaměstnance a začal na vyžádání informace poskytovat. Až do října 2011 přitom dopravní podnik veškeré žádosti házel rovnou do koše. Domníval se, že se jej zmíněný zákon netýká.
Dlužno říci, že strategie „mrtvého brouka“ se dopravnímu podniku vyplatila. Za celých jedenáct let se našli pouze čtyři stěžovatelé, kteří jej za porušování zákona celkem pětkrát zažalovali. Před šesti lety Nejvyšší správní soud pravomocně rozhodl, že dopravní podnik je povinen existenci zákona o svobodném přístupu k informacím respektovat.
Dopravní podnik se poté obrátil na Ústavní soud, ten ale jeho stížnost na jaře následujícího roku odmítl. Dopravní podnik se tak musel seznámit s povinnostmi, které na něj zákon o svobodném přístupu k informacím klade.

Foto popis|

O autorovi| Petra Bielinová advokátka

Petra Bielinová

Dalík popsal, jak to bylo s Pandury. A soud mu zvýšil trest na pět let vězení

26.7.2017 - Hospodářské noviny (Události)

Podnikatel Marek Dalík bude muset zpět do vězení kvůli tomu, že požadoval takřka půlmiliardový úplatek za to, že rakouská zbrojovka Steyr nepřijde o dvacetimiliardový kontrakt na dodávku obrněných transportérů Pandur. Znovu o tom včera rozhodl Vrchní soud v Praze.
A byť se Dalíka zastal Nejvyšší soud, který letos v dubnu zrušil verdikt, jenž ho poslal na čtyři roky do vězení, nový trest je paradoxně ještě o rok přísnější.
Dalík se návratu do vězení, ve kterém strávil už osm měsíců, pokusil vyhnout tím, že se rozhodl „přiznat“. Podle něj šlo o zákonem povolený lobbing.

Nevěrohodný příběh

Dalík včera před soudem poprvé řekl, že žádost o „třikrát šest milionů eur“ padla. Ovšem s tím, že nepožadoval úplatek, jen byl prostředníkem mezi Steyrem a firmou Slováka Miroslava Výboha. Ten by prý za tu částku poskytl firmě své poradenské služby. „Nebyl to úplatek pro nikoho,“ prohlásil Dalík, i když připustil, že část uvedené sumy by byla provize za jeho PR služby.
A celé to propojil historkou, že kontakt s Výbohem navázal na přelomu let 2006 a 2007, když jezdil na jednání „mezi osmi očima“, která vedl tehdy nový premiér Mirek Topolánek a jeho slovenský protějšek Robert Fico. Slovenského premiéra jako jeho pravá ruka doprovázel právě Výboh. A ten jej prý na jedné ze schůzek požádal, aby mu se zakázkou Steyru pomohl. Bývalý předseda vlády Topolánek Dalíkova tvrzení komentovat nechtěl. „Vyjádřím se možná po skončení soudu způsobem, který si sám vyberu.“ Výboh nebral telefon.
Žalobce Jana Kořána nová Dalíkova výpověď překvapila. „Je účelová. Nová verze příběhu má skutkovou podstatu rozmělnit a zamlžit,“ uvedl Kořán.
Neuvěřil jí ani soud, který Dalíkův „pravdivý příběh“ rovněž označil za účelový. „Je nevěrohodná v tom, že nejprve popíral svoji iniciativu, aby nyní po určité změně rozsudku tomu přizpůsobil svoji výpověď,“ řekl předseda senátu Martin Zelenka. A zopakoval svůj verdikt, v němž Dalíka již jednou loni v květnu odsoudil pro podvod kvůli tomu, že na schůzkách s manažery Steyru požadoval úplatek „třikrát šest milionů korun“ za to, že zařídí, aby vláda nezrušila dvacetimiliardovou zakázku na obrněnce Pandur. „Uvedl účastníky schůzky v omyl, když předstíral, že má možnost ovlivnit rozhodnutí vlády,“ dodal soudce.

Co je pro Dalíka výhodnější?

Zelenka se musel také vypořádat s verdiktem Nejvyššího soudu, který mu jeho loňský rozsudek, v němž poslal Dalíka na čtyři roky do vězení, zrušil. A to kvůli tomu, že ve verdiktu nevysvětlil, proč pro Dalíkovo odsouzení použil starý trestní zákon, a ne novější trestní zákoník, jenž by pro něj mohl být výhodnější. A také proto, že neodůvodnil, proč snížil Dalíkovi trest pod minimální pětiletou hranici, kterou stanoví zákon.
Zelenka důvodům, pro něž jeho původní verdikt Nejvyšší soud zrušil, dal za pravdu. „Po srovnání trestů, které je možné uložit, je příznivější nový zákon z roku 2009,“ přiznal v odůvodnění rozsudku. A konstatoval, že všechny polehčující okolnosti pro Dalíka – zejména to, že dosud nebyl trestán, a když s požadavkem půl miliardy neuspěl, tak jej neopakoval – stačí pouze na snížení trestu na spodní pětiletou hranici, ale ne již pod ni.
Marek Dalík by se tak během několika málo měsíců měl opět vrátit do vězení.

***

Nová výpověď je nevěrohodná v tom, že nejprve popíral svoji iniciativu, aby nyní po určité změně rozsudku tomu přizpůsobil svoji výpověď.

Martin Zelenka předseda senátu Vrchního soudu v Praze

DALÍKOVA KAUZA

Leden 2006 – Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) rozhoduje o nákupu obrněných transportérů Pandur. Kontrakt podepisuje ministr obrany až týden po volbách v červnu 2006. Květen 2011 – Novinky.cz zveřejňují svědectví manažerů zbrojovky Steyr, že Marek Dalík po nich žádal v listopadu 2007 „třikrát šest milionů eur“ za to, že nová vláda Mirka Topolánka (ODS) kontrakt nezruší. Říjen 2012 – Policie obvinila Dalíka z pokusu o podvod. Únor 2016 – Městský soud v Praze poslal Dalíka na pět let do vězení, ale za korupci. Podle něj měl možnost zakázku ovlivnit. Květen 2016 – Vrchní soud v Praze verdikt potvrzuje, ale snižuje trest o rok a mění právní kvalifikaci na podvod. Dalík prý zrušení kontraktu ovlivnit nemohl. Září 2016 – Dalík nastupuje do vězení. Duben 2017 – Nejvyšší soud verdikt ruší a Dalíka pouští z vězení. Vrchní soud prý dostatečně neodůvodnil, proč rozhodl podle starého trestního zákona, a ne nového trestního zákoníku. Současně však říká, že důkazy zhodnotil správně. Červenec 2017 – Vrchní soud v Praze zpřísnil Dalíkovi trest na pět let vězení.

Foto popis| Ještě klidný Marek Dalík na chodbě o přestávce soudního líčení. Foto autor| Foto: ČTK

O autorovi| Marek Pokorný, marek.pokorny@economia.cz

Marek Pokorný

Německem otřásá další automobilový skandál

26.7.2017 - Hospodářské noviny (Podniky a trhy)

Automobilový průmysl v Německu se dlouho považoval za „ukázkové“ odvětví, které se nemalou měrou zasloužilo o prosperitu největší ekonomiky Evropské unie. Jeho pověst těžce poškodila aféra Volkswagenu s podvodným měřením emisí naftových motorů. Aby toho nebylo dost, je tu nový skandál – pětice výrobců je podezřelá z kartelového chování, za které hrozí miliardové pokuty.
Společnosti Audi, BMW, Daimler, Porsche a Volkswagen se měly podle zjištění týdeníku Der Spiegel nejméně dvě desetiletí tajně domlouvat na tom, kdo jim bude dodávat součástky a díly, kolik vyčlení na výzkum a vývoj, i na tom, jak se podělí o trhy.
Podezření už prošetřuje Evropská komise i Spolkový úřad na ochranu hospodářské soutěže. „Vyzývám vás, abyste spolupracovali se státem na objasnění celé záležitosti. V sázce je důvěryhodnost německého automobilového průmyslu,“ obrátila se na výrobce spolková ministryně hospodářství Brigitte Zypriesová. Pokud se podezření potvrdí, půjde o největší kartel v německé poválečné historii, poznamenává list Handelsblatt. Jako názorný příklad nekalého ujednání uvádí objem nádrže na močovinu – kapalného aditiva s obchodním názvem AdBlue, které se používá k úpravě výfukových plynů (po chemické stránce jde o vysoce čistý roztok syntetické močoviny).
Podle mailové pošty, ze které cituje časopis Der Spiegel, se výrobci v roce 2008 dohodli na „standardní“ nádrži na osm litrů aditiva. Zákazníkům tak kvůli jejímu malému objemu vznikl problém, neboť museli močovinu doplňovat každých šest tisíc kilometrů. A protože tak mnozí nečinili, vůz vypouštěl do vzduchu mnohem více škodlivin, než určují normy.

Dozorčí rada VW žádá vysvětlení

Zajímavé na celé kauze je, že Volkswagen už začátkem loňského července učinil před úřady dobrovolné doznání, že jeho experti se zúčastnili utajovaných jednání s partnery. Zanedlouho to samé učinil Daimler.
„Pro mě je to šokující zjištění. Představenstvo má povinnost o takových věcech neprodleně informovat dozorčí radu,“ vyjádřil se Bernd Osterloh, šéf koncernových odborů VW a člen jeho kontrolního grémia. Jak dodává, management koncernu by měl vše vysvětlit také zaměstnancům.
Objasnění požaduje také dolnosaský premiér Stephan Weil (SPD), další člen dozorčí rady Volkswagenu. Ta by se měla sejít dnes na mimořádném zasedání věnovaném poslední kauze.

Je za tím bývalá ústavní soudkyně

Výrobci se údajně přestali tajně domlouvat v roce 2014. Klíčovou úlohu v tom podle zasvěcených zdrojů sehrála bývalá ústavní soudkyně a později členka představenstva Daimleru (2011–2015) Christine Hohmannová-Dennhardtová. Od Daimleru přešla počátkem roku 2016 k Volkswagenu, kde dostala na starost oblast „práva a integrity“. Právě ona dala podnět k tomu, aby stát začal prošetřovat podezřelé praktiky v autoprůmyslu.
Uspěla, neboť protimonopolní úřad se začal zajímat o vztahy výrobců s dodavateli. Zprvu se zaměřil na utajovaná jednání o dodávkách oceli. Ale postupně pojal podezření na další nekalé praktiky. Automobilky dospěly k závěru, že není radno zahrávat si s ohněm, a postupně přiznávaly, že „společně řešily otázky, jež mohly být z hlediska hospodářské soutěže velice citlivé“.
Christine Hohmannová-Dennhardtová ale u Volkswagenu dlouho nevydržela. Odešla letos v lednu. Analytici sledující automobilový průmysl se zatím zdráhají nový skandál v německém automobilovém průmyslu komentovat a posuzovat rizika, neboť zatím nemají dostatek konkrétních informací.
„Je těžké rozlišit, co je normální průmyslová kooperace a spolupráce ve vývoji a co již je za čárou a narušuje pravidla hospodářské soutěže,“ uvádí Stuart Pearson z francouzské společnosti BNP Exane Paribas.
„Obvinění německých automobilek přichází pro ně v nejhorší možné době,“ komentuje Stefan Bratzel, ředitel Centra automobilového managementu. Poukazuje na to, že se stále řeší důsledky emisního skandálu Volkswagenu, který propukl v září 2015 a koncern už přišel na více než 20 miliard eur.
Nejen to. Některá velkoměsta v Německu, například Mnichov, ale také Paříž nebo Madrid, uvažují o tom, že zakážou provoz aut s naftovým motorem kvůli vysokým emisím dusíku.

***

Je těžké odlišit, co je normální průmyslová kooperace a co je již za čárou a narušuje pravidla hospodářské soutěže. Stuart Pearson analytik BNP Exane Paribas

Graf

NĚMECKÝ AUTOMOBILOVÝ PRŮMYSL

Německé automobilky Audi, BMW, Daimler, Porsche a Volkswagen čelí podezření, že porušovaly pravidla hospodářské soutěže. Pokud se kartelové dohody potvrdí, hrozí jejich mateřským koncernům pokuta do výše až deseti procent z celosvětového obratu. Hypoteticky by mohlo jít až o 50 miliard eur.

HOSPODAŘENÍ PĚTICE PODEZŘELÝCH (2016, v mld. eur)

Tržby Provozní zisk

Volkswagen (osobní vozy) 105,7 1,9 Mercedes-Benz (divize Daimleru) 89,3 8,1 BMW 86,4 7,7 Audi 59,3 4,9 Porsche 22,3 3,9

VÝROBA AUT V NĚMECKU (v tisících)

Osobní auta Nákladní auta

2000 5132 395 2005 5350 408 2010 5552 354 2015 5708 325 2016 5747 316

VÝVOJ CENY AKCIÍ (eur/akcie)

DAIMLER BMW VOLKSWAGEN

2. 1. 2017 71,18 89,98 137,75

25. 7. 2017 60,98 78,49 134,9

77 %

osobních aut vyrobených v Německu se vyváží. Letos to podle oborového svazu VDA bude 4,3 milionu vozů, asi o 100 tisíc méně než loni. Hlavním důvodem je očekávané oslabení britského trhu.

851 tisíc

lidí zaměstnává přímo německý automobilový průmysl, což představuje zhruba 2,2 procenta obyvatel v ekonomicky aktivním věku. Nejvyšší v rámci EU je tento ukazatel v Česku, kde v tomto sektoru pracuje zhruba 160 tisíc lidí, tedy více než 3,2 procenta ekonomicky aktivní populace, uvádí ACEA.

ZEMĚ EU VYRÁBĚJÍCÍ NEJVÍCE OSOBNÍCH AUT (rok 2016, tisíc vozů)

Německo 5747 Španělsko 2354 Británie 1723 Francie 1626 Česko 1344 Slovensko 1040 Itálie 713 Maďarsko 472 Polsko 555

EU celkem: 16 467

Zdroj: Evropské sdružení automobilových výrobců (ACEA), Mezinárodní sdružení výrobců motorových vozidel (OICA). Svaz německého automobilového průmyslu (VDA), Thomson Reuters

Foto popis|

O autorovi| Václav Lavička, vaclav.lavicka@economia.cz

Václav Lavička

SOUD ROZHODL: INFORMACE NEBUDOU, ZÁKON NEMLUVÍ JASNĚ

26.7.2017 - Hospodářské noviny (Právo)

ČEZ USPĚL SE STÍŽNOSTÍ NA ROZSUDKY, KTERÉ MU NAŘIZOVALY ZVEŘEJNIT INTERNÍ DATA. CESTA K ÚDAJŮM POLOSTÁTNÍHO PODNIKU SE ZATÍM UZAVŘELA.

Kam až sahá právo občanů na svobodu informací, posuzoval minulý týden Ústavní soud. Rozhodl, že se nevztahuje na tuzemský energetický gigant ČEZ. Podle soudců totiž infozákon nemluví jasně a bude nutné ho upravit. Navzdory tomu, že ve společnosti ČEZ drží většinu akcií stát, nelze jednoznačně říci, že je veřejnou institucí, pro kterou by platila zákonem daná povinnost zveřejňovat informace. Soudci vyhověli ústavní stížnosti ČEZ s odůvodněním, že smyslem jeho existence je především vydělávat peníze svým akcionářům. Odkrytí interních dat by podle nich mohlo ohrozit obchodní zájmy společnosti a dostat do výhody její konkurenci.
Je tomu už jedenáct let, co spolek „V havarijní zóně jaderné elektrárny Temelín“ požadoval od společnosti ČEZ informace o palivu, které elektrárna používá v jaderném reaktoru. ČEZ ale žádosti nevyhověl, spolek proto firmu zažaloval. Odkazoval se přitom na zákon o svobodném přístupu k informacím, takzvaný infozákon.
„Šlo nám tehdy o bezpečnost. V elektrárně se nepodařilo spustit palivové tyče, které ukončují jaderný cyklus. Pokud se něco takového nepodaří, hrozí exploze. Chtěli jsme o tom zjistit více,“ vysvětlil HN předseda spolku Vladimír Halama. S žalobou byl spolek úspěšný u Městského soudu v Praze a následně i u Nejvyššího správního soudu, které ČEZ přikázaly informace poskytnout. Jejich rozsudky ale Ústavní soud nyní zrušil. Obchodní tajemství tak dostalo přednost před právem na svobodný přístup k informacím.

Ještě nekončíme

„Rozsudek nás překvapil. Nejvyšší správní soud v minulosti několikrát potvrdil, že ČEZ veřejnou institucí opravdu je, a povinnost zveřejňovat informace se ho tedy týká,“ uvedla Hana Líkařová, advokátka, která spolek zastupuje. Ochránci životního prostředí se ale ještě nevzdávají a o informace budou bojovat dál. Rozhodnutí totiž není konečné. Kauza se nyní vrací k projednání zpět ke správním soudům. „Domnívám se, že na informace máme právo také podle jaderného zákona,“ přiblížila Líkařová.
Podle soudců ČEZ neplní žádný veřejný účel. Podniká pouze s cílem dosáhnout zisku a nemá na trhu monopol. „Společnost je jenom jedním ze soutěžitelů na trhu výrobců a distributorů elektřiny. Povinnost poskytovat informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím by ovlivňovala její postavení v rámci hospodářské soutěže,“ uvedl ve svém rozsudku Ústavní soud.

Podíl není rozhodující

V minulosti Ústavní soud zamítl podobnou stížnost společnosti České dráhy. Ta je ale v jiném postavení, protože na trhu fakticky nemá konkurenci, a stát je navíc jejím jediným vlastníkem.
Přestože stát ČEZ fakticky ovládá – v současné době vlastní okolo 70 procent základního kapitálu i hlasoÚSTAVNÍ vacích práv –, neznamená to, že má povahu veřejné instituce. Česká republika totiž bez ohledu na velikost svého podílu v obchodní společnosti pouze vykonává svá práva jako jakýkoliv jiný akcionář. ČEZ tedy podniká podle předpisů soukromého práva, konkrétně podle zákona o obchodních korporacích.
„ČEZ je obchodní společností, nehospodaří s žádnými veřejnými prostředky. Nevykonává žádná veřejnoprávní oprávnění. Není státním orgánem ani jiným orgánem veřejné moci a nemá možnost rozhodovat o právech a povinnostech jako ostatní orgány,“ zdůvodnil rozhodnutí Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu.

Hozená rukavice zákonodárcům

Rozhodnutí Ústavního soudu se podle názoru mnoha právníků stává precedentem pro další státní a obecní firmy se soukromou účastí. Příkladem je Kongresové centrum Praha nebo papírny Vipad Videm Krško ve Slovinsku, kde stát vlastní většinový podíl. Pokud zákonodárci nechtějí, aby cesta k údajům z těchto podniků zůstala veřejnosti uzavřená, měli by legislativu upravit.
„Nález jasně říká, že definice veřejných institucí podle zákona musí být konkrétnější,“ vysvětluje Oldřich Kužílek, spoluautor infozákona. Zároveň upozorňuje na riziko, že by státní firmy jako dopravní podniky měst, krajské nemocnice a další veřejné instituce mohly účelově prodat část svých akcií, aby unikly veřejné kontrole. „Veřejný majetek může po tomto nálezu v zásadě neomezeně mizet z kontroly veřejnosti. Ústavní soud bohužel nezohlednil upozornění Nejvyššího správního soudu, že pouhá vlastnická kontrola obrovských veřejných majetků nestačí a nahrává korupci,“ tvrdí Kužílek, který už na úpravě zákona pracuje.
„Lze například říci, že veřejnou institucí se podnik stává, pokud stát vlastní více než polovinu jeho akcií. Podobně je to nastavené zákonem o registru smluv,“ říká Kužílek. Pokud by tato úprava infozákona prošla, musel by ČEZ pravděpodobně informace nakonec zveřejnit. Novelu plánuje prosadit jako senátorský návrh, není však jisté, že ji senát přijme.

***

Povinnost poskytovat informace by mohla společnost poškodit a představovala by zásah do jejích ústavně zaručených práv. Z rozsudku Ústavního soudu

PRÁVO NA INFORMACE VS. OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ

SPOLEK ZAMĚŘENÝ NA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ŽÁDÁ OD SPOLEČNOSTI ČEZ INFORMACE, PROTOŽE: Od roku 1999 platí zákon o svobodném přístupu k informacím. Povinnost poskytovat údaje mají státní orgány, územní samosprávné celky a jejich orgány a veřejné instituce. O data může žádat každý občan, spolek nebo obchodní společnost. Informací je jakýkoliv obsah nebo jeho část v jakékoliv podobě, zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu uloženého v elektronické podobě nebo záznamu zvukového, obrazového nebo audiovizuálního. Informace jsou poskytovány na základě žádosti nebo zveřejněním.

ČEZ PODÁVÁ ÚSTAVNÍ STÍŽNOST PROTI ROZSUDKŮM, KTERÉ MU NAŘÍDILY INFORMACE ZVEŘEJNIT, JELIKOŽ: Společnost ČEZ je akciovou společností, která podniká v oblasti výroby a rozvodu elektřiny a tepla podle zákona o obchodních korporacích. Nejvýznamnějším akcionářem společnosti ČEZ je Česká republika. Její podíl na základním kapitálu byl na konci minulého roku téměř 70 procent. Podíl České republiky na hlasovacích právech byl rovněž více než 70 procent. Akciovou společností je společnost, jejíž základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií. Smyslem existence společnosti ČEZ je dosahování zisku, nikoli veřejný účel. Protože nemá na trhu monopol, povinnost poskytovat informace, která je běžně ukládána jen orgánům veřejné správy, by mohla společnost poškodit a představovala by zásah do jejích ústavně zaručených práv.

Foto popis|

O autorovi| Markéta Řeháková, marketa.rehakova@economia.cz

Markéta Řeháková

Zdraví je víc než soukromí, rozhodl soud

26.7.2017 - Hospodářské noviny (Podniky a trhy)

Kontroly kotlů přímo v domácnostech jsou v pořádku. Ústavní soud včera zamítl návrh opozičních poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší a ponechal úředníkům možnost kontrolovat, čím lidé doma topí.
Možnost kontrolovat kotle v domácnostech mají úřady od ledna. Obce a města tím dostaly do rukou účinnější zbraň v boji proti lidem, kteří ve svých kotlích pálí PET lahve nebo jiný nebezpečný odpad.
Samotná kontrola je však až krajním řešením. Úředníci by měli obydlí zkontrolovat pouze po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Lidem, kteří odmítnou kontrolory ke kotli pustit, hrozí pokuta až 50 tisíc korun. Stejná sankce je čeká i v případě, že se prokáže vypouštění rakovinotvorných látek či popílku.
„Napadená ustanovení nepochybně představují omezení ústavního práva na nedotknutelnost obydlí. Listiny základních práv a svobod však připouští zákonné omezení tohoto práva, je-li to nezbytné pro ochranu života nebo zdraví osob,“ uvedli ústavní soudci.
Poslanci ODS a TOP 09, kteří novelu napadli u Ústavního soudu, navrhovali, aby kontroly probíhaly například pomocí dronů. Ty by nad domy odebraly vzorky kouře.
Taková metoda je však podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) nespolehlivá. Navíc by docházelo k podobnému omezení domovní svobody jako v případě prohlídek.
Kromě zavedení kontrol podporuje stát také výměnu starých kotlů za ekologičtější nové. Do roku 2020 chce ministerstvo životního prostředí na jejich pořízení rozdělit mezi lidi v rámci „kotlíkových dotací“ devět miliard korun.

O autorovi| Jan Prokeš, jan.prokes@economia.cz

Jan Prokeš

Bránit svůj kotel

26.7.2017 - Lidové noviny (Názory)

Ústavní soud určil mez nedotknutelnosti obydlí

Aje to s puncem ústavnosti. Zákon o ochraně ovzduší platí beze změn. Znamená to, že úřady mohou kontrolovat, čím domácnosti topí ve vlastních kotlech. Výrok Ústavního soudu není nijak překvapivý. Ale debatu o svobodě a možnostech úřadů ji kontrolovat asi nezmění.
Je samo připuštění kontroly v domácnostech – nechme teď stranou její konkrétní formy, buzeraci, ba svévoli – útokem na svobodu a nedotknutelnost obydlí? Mohlo by být. Mohlo by jím být v situaci, kdyby úřady plošně kontrolovaly kohokoliv, jakoukoliv domácnost, jakýkoliv kotel a v jakékoliv době, jen aby daly najevo svou moc. Potom by byl namístě argument, že je to jako v 17. či 18. století, kdy úřady pátraly po tajných evangelících a v domácnostech hledaly Bible kralické.
Jenže zákon o ochraně ovzduší staví na adresnosti, nikoliv na plošnosti. Ze zkušenosti Prahy se to těžko chápe. Praha je ohledně topenišť a jejich zplodin nadprůměrně čistá. Ale stačí vyjít na podzim kus za metropoli, někam, kde vesnice leží v inverzním údolí, a počítat komíny. Ze stovky komínů ve vsi stačí dva tři, jež vypouštějí nápadné zplodiny, a celé údolí je pod pokličkou exhalací. Aprávě tyto dva tři kotle – navíc až po písemném upozornění, poučení a teprve po druhém důvodném podezření – mohou být cílem kontroly obydlí.
Hledáte-li ukázku plošné buzerace, najdete ji třeba v zákazech vjezdu jistých aut (zejména těch s dieselovými motory) do jistých měst (Paříž, Dillí, Tokio, u nás to zvažují Tábor, centrum Opavy či Liberce). Tam plošně rozhoduje typ motoru či stáří auta, ne vypouštěný kouř. Adresná kontrola předem vytipovaných kotlů, navíc po předchozí výstraze a poučení je jiná liga. Nelikviduje plošně svobodu, nehrozí tak Orwellem, jak to někteří tvrdí.
Čeští bojovníci žádají svobodu nebýt kontrolován, ač se mnohý kotel a palivo v něm podílí na kouřovém příklopu nad celou vesnicí.
Je logické, že ÚS toto pojetí svobody neocenil. Pro ty, kdo v tom snad vidí zradu ideálů, připomeňme zkušenost z ciziny. V Británii se tato legislativa odvíjí od „velkého smogu“ z prosince 1952, tedy z éry Winstona Churchilla.

Zbyněk Petráček

Dalíkova hra „na pravdu“

26.7.2017 - Lidové noviny (Domov)

Lobbista se snažil soudce přesvědčit, že si před deseti lety o úplatek neřekl * Soud mu ale neuvěřil

PRAHA Když Marek Dalík včera přicházel do jednací síně v prvním patře Vrchního soudu v Praze, působil klidným dojmem. Zdálo se, jako by houf fotografů a kameramanů, kteří jej pronásledovali na každém kroku, ani nevnímal.
V soudní síni byl z obou stran vyzbrojen trumfy v oboru trestního práva. Po jeho pravici seděl advokát Tomáš Gřivna, jeden z největších expertů na trestní právo. Po levé ruce měl bývalého šéfa Vrchního státního zastupitelství v Praze Vlastimila Rampulu. Původně přitom Dalíka hájil advokát Tomáš Sokol.

Vzorný vězeň

Líčení odstartovalo už v devět ráno. A trochu netradičně. Na žádost Dalíkových obhájců se četl posudek z věznice ve Znojmě. Podle něj se vězeň Dalík choval vzorně.
Mezi činnosti, kterými si krátil čas ve vězení, patřilo studium angličtiny a francouzštiny. Nejraději poslouchal jazzovou hudbu a díval se na artové filmy. Vysloužil si i pochvalu za příkladné plnění pracovních povinností. Nejčastěji Dalíka ve výkonu trestu navštěvovali jeho snoubenka, otec, strýc a teta.
Po vlažném startu do jednání vstoupil státní zástupce Jan Kořán, který má případ na starosti. Během téměř hodinového vystoupení zopakoval časovou posloupnost případu. Zdůraznil, že zástupci firmy Steyr, která vyrábí pandury, vnímali Dalíkovo jednání jasně. „Kdybychom zaplatili peníze, náš projekt by pokračoval (původně dodavatelskou firmu Steyr vybral kabinet Jiřího Paroubka, po nástupu Topolánkovy vlády se ale projekt zasekl – pozn. red.) hladce. Kdybychom nezaplatili, měli bychom problémy,“ reprodukoval jejich výpověď. Kořán zdůraznil, že celý podvod Dalík nedokončil hlavně kvůli morální integritě zaměstnanců Steyru.
Zatímco státní zástupce svoji repliku slovo od slova četl, Dalíkův advokát Gřivna, který vystoupil po žalobci, mluvil „z patra“. Soudu se snažil vysvětlit, že nové důkazy, které k soudu přinesl, mění věc od základů.
Za nové svědky chtěl předvolat Topolánkovu bývalou manželku Pavlu a někdejší mluvčí Úřadu vlády Janu Bartošovou. Tyto dvě ženy měly dokázat, že Dalíkův hlasu Topolánka měl patřičný vliv. Obžaloba totiž Dalíka od počátku vinila, že si to, že dokáže rozhodování premiéra ovlivnit, jen předstírá. Zvrat v jednání však nastal kolem poledne. Tehdy soud Dalíka vyzval, aby se k věci vyjádřil. A svou první větou v modrém, dokonale padnoucím obleku a hnědých kožených botách přítomné zaskočil. „Ve vězení jsem měl hodně času o všem přemýšlet. Předtím jsem neříkal úplně všechno. Dospěl jsem k tomu, že musím říct vše od A do Z, i když mi to nikdo nepotvrdí,“ zahájil Dalík svůj výstup.

Všechno bylo jinak?

Překvapený senát Dalíka poučil o tom, že vše, co v následujících minutách řekne, bude důkazem. Státní zástupce trval specificky na tom, aby byl poučen i o tom, jaké následky by pro něj mohlo mít křivé svědectví. Nakonec Dalík svoji verzi příběhu popisoval tři čtvrtě hodiny. Jeho hlavním mottem bylo, že třikrát šest milionů eur (zhruba půl miliardy korun) nebyl úplatek, ale hodnota zprostředkovatelské smlouvy. Snažil se vysvětlit, jak měla na odměně participovat jedna z jeho firem. Projektu Pandur měl poskytovat „jen“ PR poradenství.
Klíčovou část obžaloby, podle které si řekl o úplatek ve výši téměř půl miliardy, se snažil zpochybnit. „Tu částku jsem nikdy nevyřkl. Nenapsal jsem ji ani na ubrousek, protože tam žádné ubrousky nebyly,“ popisoval Dalík. Částku podle něj vyslovil slovenský lobbista Miroslav Výboh, jehož společnost měla v údajném kontraktu figurovat. Zabezpečovat měla například právní nebo překladatelské služby.
Přestože Dalík chtěl na soud udělat dojem, že konečně říká holou pravdu, zaskočila ho otázka státního zástupce. Kořán chtěl odpověď na jedinou otázku – zda ho na schůzku v luxusní restauraci U Malířů, kde mělo k žádosti o úplatek dojít, pozval právě Výboh. „Na tuto otázku nechci odpovídat,“ řekl Dalík. Deklaroval tím, že celý příběh zřejmě nezazní ani tentokrát. „Pan Dalík se nás snaží přesvědčit, že byla celá věc jinak. Chce, abychom mu věřili, že říká pravdu. Proč ale odmítá otázky obžaloby?“ kontroval proto státní zástupce ve své závěrečné řeči.
Podle justičních insiderů, s nimiž LN hovořily, by Dalíkova výpověď „zabrala“, pokud by před soudem doznal vinu a pomohl rozkrýt, která z dalších osob se na trestné činnosti podílela. Takto se to stalo například v kauze ROP Severozápad, kterou detektivům pomáhal rozplést odsouzený bývalý šéf dotačního úřadu Petr Kušnierz. To se ale včera u soudu s Dalíkem nestalo.

Neoblomný soudce

Neustoupil ani ve výši trestu. Lobbistu chtěl poslat za mříže na sedm let. Dalíkovi advokáti měli docela jinou představu, jak by měl proces pokračovat. Doporučili soudu, aby kauzu vrátil první instanci, kde by mohli provést všechny nové důkazy. Pro svého klienta by pak požadovali potrestání, které by nezahrnovalo pobyt za mřížemi.
Právní bitvu přerušila pauza na poradu trestního senátu. Jeho předseda Martin Zelenka po půlhodině jednou větou rozbil Dalíkovu obhajobu: „Jeho vysvětlení, že šlo o hodnotu smlouvy, nikoliv úplatek, nevěříme.“ Poslední ránu si ještě schoval. Lobbistovi trest o rok zpřísnil.

***

Jak šel čas s Markem Dalíkem

*2003 Vláda Vladimíra Špidly (ČSSD) souhlasila s plánem ministerstva obrany pořídit 240 transportérů.

* 2006 Vláda Jiřího Paroubka (ČSSD) rozhodla, že koupí 199 transportérů od firmy Steyr za 23,6 miliardy korun. Smlouvu schválila před koncem svého funkčního období.

* 8. listopadu 2007 V restauraci U Malířů proběhlo setkání Marka Dalíka, náměstka ministryně obrany Martina Bartáka a slovenského lobbisty Miroslava Výboha se zástupci rakouské firmy Steyr. Dalík si měl říct zástupcům Steyru o třikrát šest milionů eur (skoro půl miliardy korun).

* 7. prosince 2007 Topolánkova vláda rozhodla, že vypoví smlouvu se Steyrem.

* 2. března 2009 Vláda schválila koupi 107 pandurů. O dva týdny později Barták podepsal smlouvu na dodání 107 pandurů za 14,4 miliardy korun.

* 2009 Vypukla kauza Monte Argentario. Ukázalo se, že spolu trávili čas u moře vlivní politici, státní manažeři a podnikatelé. V toskánském letovisku nechyběli kromě Dalíka ani Topolánek či Martin Roman.

* 17. února 2010 MF DNES napsala, že zakázce na pandury předcházela smlouva o lobbingu u politiků. Zveřejnila rozhovory s exmanažery Steyru. Ti hovořili o provizích pro politiky.

* 19. února 2010 Případ údajné korupce začala vyšetřovat Rakouská protikorupční prokuratura.

* 14. července 2010 Kauzou se začal zabývat společný tým českých a rakouských policistů.

* 10. května 2011 Novináři odhalili, že bývalý zaměstnanec Steyru v březnu 2011 vypověděl, že Topolánkův blízký spolupracovník Dalík požadoval v roce 2007 za to, že vláda bude pokračovat v nákupu pandurů, 18 milionů eur. Dalík to označil za nesmysl.

* 8. června 2011 Policie začala vyšetřovat únik jména utajovaného svědka. Informace podle ní mohla uniknout pouze od vrchních žalobců v Praze, kterým šéfoval současný Dalíkův advokát Vlastimil Rampula.

* 8. října 2012 Policie v souvislosti s údajnými úplatky zadržela a obvinila Dalíka. Soudce jej ale odmítl vzít do vazby.

* 4. dubna 2014 Policie navrhla Dalíka obžalovat z pokusu o podvod, podle vyšetřovatelů slíbil pomoc při sjednání zakázky, i když na ni neměl vliv.

* 30. června 2014 Začal proces s Dalíkem u Městského soudu v Praze.

* 2. února 2016 Soud poslal Dalíka za korupci na pět let do vězení (změnil kvalifikaci z pokusu o podvod na trestný čin přijetí úplatku). Měl také zaplatit peněžitý trest pět milionů korun.

* 31. května 2016 Odvolací Vrchní soud v Praze poslal Dalíka na čtyři roky do vězení a snížil mu o milion peněžitý trest. Došlo ke změně právní kvalifikace. Podle soudců podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze. To, že žádal úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo.

* 1. září 2016 Dalík nastoupil do výkonu trestu.

* 12. dubna 2017 Opustil věznici na základě rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Co u soudu řekli Marek Dalík, expremiér Mirek Topolánek a lobbista Miroslav Výboh

Marek Dalík

* 30. 6. 2014, Městský soud v Praze „Udělal jsem obrovskou chybu. Do očí jsem jim (zástupcům Steyru, výrobce pandurů) řekl, co si o nich myslí premiér Topolánek a co se tu říká: že je ten kontrakt předimenzovaný a provázely ho úplatky.“

„Byl jsem na schůzkách se slovenským premiérem Ficem (kde byla o pandurech řeč), protože mě tam chtěl mít pan Topolánek.“

* 25. 7. 2017, Vrchní soud v Praze „Předtím jsem neříkal úplně všechno. Nechtěl jsem lhát, ale věděl jsem, že svědci moji výpověď nepotvrdí, hlavně proto, že jsou ve vysokých funkcích a bojí se o svoji kariéru.“

„Dnes jsem se snažil popsat, jak to opravdu proběhlo. Kvalifikovat mě jako osamělého podvodníka nedává smysl, nejsem člověk, co patří do blázince.“

„Částku vyřkl pan Výboh, a ne já. Nebyla to žádná jednorázová platba. Byla to suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí. Proč to bylo tři krát šest milionů eur? Prvních šest milionů eur měla být platba za nový kontrakt. A dalších šest a šest milionů eur bylo něco, co můžeme chápat jako provizi za prvních a druhých deset miliard korun.“

„Vylučuji, že by z částky měla jít jakákoliv část Topolánkovi.“

Miroslav Výboh

* 21. 8. 2014, Městský soud v Praze

„Hrály marginální úlohu (schůzky se Steyrem), nebyly pro mě důležité a dodnes pro mě nehrají žádnou roli.“

„Nezaslechl jsem nabídku ani od Dalíka, ani od jiného účastníka schůzky. Nikdo žádnou finanční částku nenabízel a ani ji nepožadoval. Nedovedu si to ani představit. S většinou účastníků jsem se viděl poprvé podruhé.“

Mirek Topolánek

* 21. 8. 2014, Městský soud v Praze

„Je (Dalík) ideální cíl i proto, že už tehdy byl vnímán kontroverzně a je to přítel premiéra. Zatáhne do toho toho jediného spravedlivého z Ostravy, toho nepříjemného premiéra,“ argumentoval Topolánek, proč Steyr žádal o schůzku Dalíka.

„Byl (Dalík) to klíčový člověk, jehož služeb jsem využíval i jako premiér. Jeho služby nebyly nijak institucionalizovány.“

* 31. 5. 2016, Vrchní soud v Praze

„Vliv Marka Dalíka na mě se přeceňuje.“

„Všichni, kdo mě znají, vědí, že jsem velmi málo ovlivnitelný.“

„Pokládám to (možnost žádosti o úplatek ze strany Dalíka) za naprosto vyloučené.“

Foto popis| Marek Dalík odešel včera od soudu s pětiletým trestem Foto autor| FOTO MAFRA - PETR TOPIČ Foto autor| FOTO: MAFRA-ARCHIV // KOLÁŽ ŠIMON / LN

KATEŘINA KOLÁŘOVÁ

Kontroly kamen přímo v domě soudu nevadí

26.7.2017 - Lidové noviny (Domov)

Kromě policistů při domovní prohlídce a exekutorů může do českých domů a bytů nově vtrhnout i kontrolor kvality ovzduší. Ústavní soud včera posvětil normu, kterou pravicová opozice ostře kritizovala.

BRNO/PRAHA Touha po regulaci, mnohoproudá dálnice pro úředníky, kteří chtějí o všem vědět a vše kontrolovat ve jménu obecného blaha. S těmito slovy napadlo jednačtyřicet pravicových poslanců sporný paragraf zákona o ochraně ovzduší. Ten úředníkům umožnil kontrolovat přímo v českých domácnostech, co lidé pálí v kotlích. Poslanci tyto prohlídky považují za vážný zásah do ústavního práva na nedotknutelnost obydlí. Ústavní soud však včera jejich argumenty nevyslyšel a normu, dle níž se postupuje od začátku letošního roku, ponechal v platnosti.

Hořící PET lahve ničí zdraví

Ústavní soud rozhodl, že sice jde o zásah do nedotknutelnosti obydlí, ale jen relativně mírný. Navíc je vyvážen tím, že se lidé mohou daleko lépe bránit proti paličům plastových lahví a dalšího odpadu. „Jediný čmoudil, který spaluje odpad v kamnech, může nebezpečnými zplodinami zamořit celou vesnici nebo čtvrť města,“ kvitoval verdikt lékař Miroslav Šuta, expert na vliv životního prostředí na zdraví.
Právě zájem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí ústavní soudci upřednostnili. „Jde o úpravu, kterou je třeba jako naléhavou společenskou potřebu respektovat a je povinen podrobit se jí i jednotlivec v zájmu zdravého životního prostředí a především ochrany zdraví jiných,“ řekl soudce zpravodaj Ludvík David.
Prohlídka kotle navíc přichází v úvahu jen jako krajní řešení. A to po vyčerpání všech ostatních prostředků, kterými úřady disponují pro zajištění čistého vzduchu. Zákon ji umožňuje pouze po opakovaných stížnostech a výzvě k nápravě. Kdo kontrolory ke kotli či palivu nepustí, riskuje až padesátitisícovou pokutu. I tato sankce je podle ústavních soudců v pořádku. Jejich verdikt také odlišil kontrolu kotle od domovních prohlídek. Zatímco při nich policisté shánějí důkazy pro trestní řízení v celém domě, obracejí matrace a prohledávají šuplíky, kontroloři ochrany ovzduší smějí nahlédnout jen do kotelny či skladu paliva.
Rozhodnutí soudu potěšilo i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), z jehož resortu norma pochází. „První sezona neprokázala žádné problémy, žádné komando se nikam nevlamovalo, naopak upozornění od úřadu na možné porušení zákona bylo obvykle impulzem k nápravě nezákonného chování,“ pochválil Brabec dosavadní fungování kontrol.
Pravicoví poslanci verdikt respektují. Kritizují však, že Ústavní soud upřednostnil zájmy úřadů před soukromím lidí. „Ústavní soud se postavil na stranu státní moci. Musí z něj mít radost každá vláda,“ řekl jejich advokát Zdeněk Koudelka. Občanský demokrat Jan Zahradník doufá, že úředníci nebudou možnost vstoupit na základě podezření do soukromého obydlí nadužívat.

Soudce brání chudé paliče

Z patnáctičlenného pléna Ústavního soudu se pro zrušení normy vyslovil jen místopředseda soudu Jaroslav Fenyk. „Když kvůli kamnům prolamujeme nedotknutelnost obydlí, co bude následovat příště?“ ptá se na závěr svého odlišného stanoviska, publikovaného společně s názorem většiny.
Fenyk upozornil na to, že lidé spalující nevhodná paliva jsou leckdy sociálně slabí, starobní či invalidní důchodci. „Nemají-li prostředky na kvalitní palivo, odpadové poplatky nebo vhodnější stacionární zdroj, nebudou schopni zaplatit ani peněžitou sankci a nezřídka skončí v exekuci, včetně rizika ztráty obydlí,“ míní Fenyk.

***

Kdo kontrolory ke kotli či palivu nepustí, riskuje až padesátitisícovou pokutu

Komentář k tématu čtěte na straně 10

KRISTIÁN LÉKO

Rok navíc

26.7.2017 - Lidové noviny (Titulní strana)

* Lobbista Marek Dalík si včera vyslechl pětiletý trest. Za pokus o podvod si měl původně odsedět čtyři roky * Verdikt Nejvyššího soudu, díky kterému se v dubnu ocitl na svobodě, mu ve výsledku přitížil

PRAHA Ta částka sedí, ale úplatek to nebyl. Já sumu nevyřkl, jen jsem ji potvrdil. – Takto se v kostce snažil Marek Dalík obměkčit včera soud, aby kývl na obnovu procesu v kauze okolo nákupů obrněnců Pandur, při níž údajně zazněl či byl napsán na kus ubrousku úplatek ve výši půl miliardy korun.
Muž s pověstí obratného lobbisty, který byl pravou i levou rukou expremiéra Mirka Topolánka, však včera narazil. Místo obnovy procesu či snížení trestu si vykoledoval o rok delší pobyt za mřížemi. „Ta částka sedí. Přiznávám, že jsem na tom měl mít podíl. Měl jsem v rámci zprostředkovatelské smlouvy poskytovat PR poradenství,“ prohlásil včera u Vrchního soudu v Praze. Tomu se případ vrátil letos v dubnu, kdy Nejvyšší soud rozhodl o propuštění Dalíka ze znojemské věznice, kde si odpykával čtyřletý trest. Vyhověl tím dovolání Dalíkových advokátů i námitkám, které vznesli žalobci.

Slovenská stopa nevyšla

Po několikaměsíční pauze tak Dalík přijde o svobodu znovu. Předseda senátu Martin Zelenka je o jeho vině i nadále přesvědčen. A ve svém verdiktu mu trest ještě zpřísnil.
Lobbista přitom avizoval, že chce vypovědět „vše od A do Z“. Případ se točí okolo toho, zda si v listopadu 2007 řekl o úplatek třikrát šest milionů eur.
Tehdy se v luxusní pražské restauraci sešli Dalík, náměstek ministra obrany Martin Barták, slovenský lobbista Miroslav Výboh a zástupci výrobce pandurů – společnosti Steyr. Dalík nově vypověděl, co na ní proběhlo.
„Částku vyřkl pan Výboh, ne já. Nebyla to žádná jednorázová platba. Byla to suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí. Proč to bylo třikrát šest milionů eur? Prvních šest milionů eur měla být platba za nový kontrakt. A dalších šest a šest milionů eur bylo něco, co můžeme chápat jako provizi za prvních a druhých deset miliard korun,“ popsal včera Dalík.
Samotný Výboh před třemi roky u soudu tvrdil, že na setkání žádné částky nepadly.

Takto tedy ne

V inkriminované době roku 2007 zdědila Topolánkova koaliční vláda kontrakt na dodávku dvou stovek pandurů, z níž však chtěla po neúspěšných armádních testech vycouvat. Česko nakonec uzavřelo smlouvu na dodávku 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Od počátku vyjednávání zakázku provázely pochyby, zda nejsou ve hře úplatky.
Ani podle dozorového státního zástupce však Dalík do případu nevnesl nové světlo. „Především si myslím, že jsou to smyšlenky a lži, co říká pan Dalík, bohužel. Jeho účelem je, hovorově, aby se vlk nažral a koza zůstala celá,“ uvedl včera v přestávce líčení státní zástupce Jan Kořán.
Rozhodující bylo, že Dalíkově výpovědi neuvěřil předseda senátu Zelenka. Pozastavil se nad tím, proč s touto verzí nepřišel lobbista dříve. „Jeho vysvětlení, že šlo o hodnotu smlouvy, nikoliv úplatek nevěříme,“ uvedl v jednací síni.

Více čtěte na straně 2

Foto popis| „Marku, s tebou stojím a padám.“Tento výrok je připisován expremiérovi Mirku Topolánkovi, u jehož politické kariéry Marek Dalík (na snímku) roky asistoval. V posledních letech se jejich cesty kvůli stíhání lobbisty v kauze pandurů rozešly. Včera pak nepadl Topolánek, nýbrž pravomocný verdikt o vině Dalíka, který půjde znovu do vězení. Foto autor| FOTO MAFRA – PETR TOPIČ

MARTIN SHABU, KATEŘINA KOLÁŘOVÁ

Úplatkářství, nebo podvod?

26.7.2017 - Lidové noviny (Domov)

PRAHA Schůzku Marka Dalíka se zástupci firmy Steyr viděla každá soudní instance jinak. Alespoň z hlediska kvalifikace trestného činu, kterého se měl lobbista dopustit.
Dalíka v říjnu 2012 zadrželi detektivové Útvaru odhalování korupce a hospodářské kriminality. Vrchní státní zástupkyně potvrdila, že Dalíka podezírají z úsilí o získání úplatku. Podle vyšetřovatelů ale lobbista slíbil pomoc při sjednání zakázky, i když na ni ve skutečnosti neměl vliv. Proto ho obvinili z pokusu o podvod.
O čtyři roky později však Dalíka pražský městský soud poslal na pět let za mříže za přijetí úplatku. Navrch přihodil pokutu pět milionů korun.
Loni v květnu 2016 projednával Dalíkovo odvolání Vrchní soud v Praze. Pobyt ve vězení mu sice o rok zkrátil, ale opět se vrátil k původní kvalifikaci – tedy k podvodu. Asi o největší překvapení se postaral v dubnu Nejvyšší soud.
Podle jeho závěru byl Dalíkův skutek posuzován podle špatného zákona. Z tohoto důvodu vrátil věc k Vrchnímu soudu a Dalíka okamžitě propustil z vězení. Trestní senát Vrchního soudu v Praze však včera potvrdil, že lobbista spáchal pokus o podvod.

KK

Dalíkovo doznání

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Muž, který byl pravou rukou premiéra: Čekal jsem odměnu sto milionů

Vězení s člověkem z vyšší společnosti evidentně zamává.
I jeden z někdejších nejmocnějších mužů české politiky Marek Dalík změkl a působil včera u soudu hodně zlomeně. Vypadal, jako když je člověk hodně nevyspalý.
A Dalík se po skoro deseti letech mlčení u soudu rozpovídal. Tedy řekl, že na schůzce v restauraci U Malířů padl požadavek na zaplacení částky „třikrát šest milionů eur“, aby vláda Mirka Topolánka pokračovala v kontraktu na transportéry Pandur.
Podotkl ale, že ji nevyslovil on a nechtěl peníze jen pro sebe, byť je za to odsouzen, ale peníze chtěl jiný účastník schůzky, lobbista Miroslav Výboh. Dalík požadavek pouze potvrdil a očekával, že něco z té částky dostane. Nově se pasoval do role „pomocníka“, který za pandury lobboval.
Moc to nepomohlo, protože soud ho včera poslal do vězení za podvod, stejně jako předtím. Tentokrát ovšem rovnou na pět let. Původně si měl odsedět čtyři roky.
„Tam se opravdu jednalo o částku, kterou zmiňuje obžaloba. Ta částka neměla být (celá) pro mě, i když jsem se na tom měl podílet. Nebyl jsem hlupák, abych vyžadoval půl miliardy za nic,“ objasnil ve svém monologu Dalík. Vysvětlil, že celé roky mlčel proto, že by jeho verzi nikdo jiný nepotvrdil. „Jestli to tehdy bylo, nebo nebylo legální, nevím,“ doplnil Dalík.
Jak se vlastně Dalík u soudu ocitl, když už byl jednou ve vězení? Prvního září loňského roku nastoupil trest. V roce 2007 si měl totiž říct o peníze za to, že Česko bude pokračovat v nákupu pandurů. Jenomže letos v dubnu, po osmi měsících vězení, Nejvyšší soud nařídil někdejší pravou ruku premiéra Topolánka pustit. Došel totiž k názoru, že je pro něj příznivější nový trestní zákoník, který mezitím začal platit. Dalík byl odsouzen podle starého.
Teď se do vězení vrátí. „Nová verze obžalovaného je nevěrohodná,“ řekl soudce Martin Zelenka. Marek Dalík byl odsouzen za podvod, nikoli korupci, protože soud měl za to, že jen blufoval a nemohl rozhodnutí vlády o pandurech nijak ovlivnit.

Vězeňský jazz

Soudce vrchního soudu Martin Zelenka včera na žádost obhajoby přečetl zprávu o Dalíkově chování ve vězení ve Znojmě. Žil tam jak v internátní umělecké škole.
„Zajímal se o výtvarné umění. Studoval anglický a francouzský jazyk. Při poslechu hudby preferoval jazz. Seznamoval se s filmovými dokumenty,“ četl soudce Zelenka.
Jednou se v doprovodu vychovatele Dalík vydal na vycházku do centra Znojma s výkladem o památkách. Obhajoba tak chtěla ukázat, jak se napravoval.
Obhájci se samozřejmě vzniklé příležitosti snažili využít k tomu, aby už se Dalík do vězení nemusel vrátit, ale i za cenu toho, že připustili, že nějaký trest bude muset přijmout. Najednou se přestalo mluvit o tom, že je nevinný. Byla to i předehra k finále, o které se postaral sám obžalovaný.
„Navrhuji trest, který není spojen s přímým výkonem odnětí svobody,“ ukončil svou závěrečnou řeč obhájce Vlastimil Rampula. To je buď domácí vězení, či podmínka. Státní zástupce Pavel Kořán chtěl pro Dalíka ještě přísnější trest vězení (7 let), než si dosud odpykával. Také mu navrhl opravdu rekordní peněžitý trest 21,9 milionu korun.
Pro lepší pochopení toho, o čem Marek Dalík včera u soudu mluvil, je potřeba se vrátit do let 2006 a 2007. Končila éra Jiřího Paroubka a začínala éra Mirka Topolánka.
Sociálnědemokratické vlády na začátku milenia rozhodly, že si česká armáda pořídí nové obrněné transportéry. Byl to však sporný obchod, protože podle kritiků byly stroje předražené, bylo jich moc a dodávky se zpožďovaly. Původně vláda chtěla 199 transportérů za 20 miliard korun. Obchod podepsal na poslední chvíli ministr obrany Karel Kühnl z Unie svobody (která byla v koalici s ČSSD). Bylo to těsně po volbách, kdy už pomalu nastupoval k moci Mirek Topolánek. Tomu se pandury moc nezdály, proto měla zbrojovka Steyr obavy o osud celého byznysu a usilovala o schůzky, jako byla ta, na které byl Marek Dalík.

„Pandury byly moje zásluha“

Tehdy musel stát zbraně kupovat za účasti prostředníků, což byla za éry ČSSD firma Pamco podnikatele Pavla Musely. Jak včera Dalík říkal, ta měla původně slíbených těch „třikrát šest milionů eur“ a v době ohrožení kontraktu vyslala za Dalíkem vyjednavače, aby jí pomohl. „Obrátil se na mě člověk spolupracující s Muselou,“ vypověděl včera Dalík, jak se k pandurům přimotal. Když Kühnl pandury podepsal, nabyl Dalík pocitu, že opravdu jako pravá ruka nastupujícího premiéra Topolánka „pomohl“ a má nárok na odměnu. Staví to totiž tak, že Kühnlův překvapivý podpis už byl s Topolánkovým tichým požehnáním.
Důležité je i to, že svoje lobbisty má každá vláda a již zmíněný Musela byl spjat s ČSSD. Jenže toho chtěl vyšachovat účastník schůzky v restauraci U Malířů Výboh, který měl podobnou firmu. Chtěl převzít jeho smlouvu i s tou částkou „třikrát šest milionů“ a vlastně i s Dalíkem jako pomocníkem. I Dalík se zmínil, že se mluvilo o tom, že on sám by z transakce měl mít 100 milionů korun, byť přímo jemu to nikdo neslíbil. A za onu nikdy nevyplacenou „odměnu“ byl podle svých slov u soudu.

Foto popis| Zadumaný lobbista Marek Dalík (vpravo) s jedním ze svých dvou obhájců Tomášem Gřivnou stojí před soudní síní. Ještě netuší, že soud za chvíli vynese verdikt pětiletého vězení. Foto autor| Foto: Petr Topič, MAFRA

O autorovi| Jakub Pokorný, reportér MF DNES

Jakub Pokorný

Otec obžalovaný z týrání zůstává ve vazbě

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Brno a jižní Morava)

Brno, Mikulov

Ústavní soud odmítl stížnost proti vazbě, kterou podal muž obžalovaný z týrání dvou vlastních dětí v mikulovském penzionu. Z několika trestných činů se zpovídá u Krajského soudu v Brně. Stížnost na vazbu byla podle ústavních soudců neopodstatněná. Justice vazbu zdůvodnila obavou z útěku i z pokračování v trestné činnosti. Sedmačtyřicetiletému muži hrozí pět až 12 let vězení, podle obžaloby týral svou osmiletou dceru a desetiletého syna. Tloukl je a zavíral do sklepa, který oběti nazvaly hladomorna.

Regionální mutace| Mladá fronta DNES - jižní Morava

(ČTK)

Pět let pro Dalíka

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Titulní strana)

Bývalý lobbista se částečně přiznal k podílu na korupci.

PRAHA Několikaměsíční překvapivá „dovolená“ z vězení se Marku Dalíkovi pomalu krátí.
Pražský vrchní soud bývalého pobočníka premiéra Mirka Topolánka včera už podruhé poslal do vězení za podvod. Dalík si řekl 8. listopadu 2007 o 18 milionů eur za to, že zařídí firmě Steyr pokračování dodávek obrněných transportérů Pandur pro českou armádu.
Dalík asi po včerejšku nepochválí své obhájce, kteří za něj podali dovolání, protože po této epizodě nakonec vrchní soud Dalíkovi ještě rok přidal. Původně měl jít sedět na čtyři roky. Přitom Nejvyšší soud původní rozsudek shodil a Dalíka pustil kvůli detailům v právním posouzení (měl být použit nový, pro obžalovaného příznivější paragraf), ale s jeho podstatou souhlasil. Včerejšímu, druhému odsouzení předcházela první Dalíkova otevřená zpověď po deseti letech. V podstatě se částečně přiznal. Připustil, že se na schůzce o „třikrát šesti milionech eur“ mluvilo, ale že je na základě připravované smlouvy od zástupců zbrojovky chtěl lobbista Miroslav Výboh. A Dalík se jen přidal a přikývl, že ano – že platba by měla proběhnout a on by měl dostat jen podíl.
Soudce Martin Zelenka mu neuvěřil. „Je evidentní, že ten požadavek přednesl obžalovaný. Změna výpovědi je nevěrohodná,“ řekl soudce Zelenka.
Mimochodem na začátku Dalík tvrdil, že si na nic nepamatuje, pak výpověď upravil, že na schůzce byl, ale mlčel. „Ta kvalifikace osamělého podvodníka nedává smysl. To bych patřil do blázince,“ odmítal obžalobu, že si chtěl na vlastní pěst říct o půl miliardy korun, v závěrečné řeči Dalík.
Protože soudce Zelenka ani včera zjevně nezohlednil pro Dalíka „příznivější“ trestní zákoník, když mu trest zvýšil, může se teoreticky stát, že Nejvyšší soud verdikt zruší podruhé, jako se to už stalo u Lukáše Nečesaného. Čtěte na str. 4

Foto popis| Den rozhodnutí Marek Dalík míří do soudní síně. Až vyjde, bude mít trest o rok vyšší, než mu nařídil soud nižší instance. Foto autor| Foto: Petr Topič, MAFRA

O autorovi| Jakub Pokorný, reportér MF DNES

Jakub Pokorný

Soud: kontrolovat kotle v domácnostech se může

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Z domova)

BRNO Ústavní soud ponechal úřadům pravomoc kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Zamítl návrh poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. S návrhem přišlo 31 poslanců ODS a TOP 09, kterým kontrola v domácnostech vadí. Spatřují v ní vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí.
Ústavní soudce zpravodaj Ludvík David námitky politiků zamítl. Řekl, že zákon při kontrole ústavnosti obstál. Fyzické kontroly domácích kotlů jsou po vyčerpání ostatních možností přiměřeným omezením práv. Podle Davida nelze kontroly kotle a paliva srovnávat s domovní prohlídkou. Kontrola úřadů se omezuje na kotel, dokumentaci, příslušenství a palivo.
Podle ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) resort normu připravoval spolu s ústavními právníky tak, aby případná kolize s nedotknutelností obydlí byla vyřešena.

(hmr, ire, ČTK)

Stát chce ukázat, jak staví. A chybuje

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Ekonomika)

Je to téměř pravidelná jistota: když ministerstvo dopravy vydá stavební povolení na novou dálnici či její modernizaci, jen pár dní poté přijde rozklad organizace Děti Země. Jejich námitky někdy dokážou stavbu zastavit na několik let, a to často i v případech, kdy není pochyb, že nová silnice lidem uleví. „Ministerstvo spěchá, chce ukázat, jak rychle staví další dálnice. Ale dělají jen více chyb. Hlavním viníkem zpoždění jsou úředníci,“ říká Miroslav Patrik z Dětí Země, který je pod většinou rozkladů podepsaný. Má za sebou další úspěšný rozklad. Ministerstvo dopravy samo uznalo, že pochybilo při vydávání povolení pro obchvat Frýdku-Místku a projednávání vrátilo na počátek. V praxi to znamená návrat zpět o měsíce, možná roky. „V devadesátých letech vyšla lépe severní varianta, přesto všichni tlačili nesmyslně jižní. Toto je jen důsledek,“ říká Patrik. Podle něj se přístup státu zhoršil od roku 2009, kdy ve vládě skončili Zelení. „Do té doby byla ještě snaha hledat různé varianty. Teď ne,“ dodal Patrik. Pořád stejný scénář Děti Země stojí i za dalším rozkladem, který ministerstvo začíná řešit. Pokračování dálnice D11 z Hradce Králové dál k Jaroměři. Rozklad poslal kromě Dětí Země také právník Pavel Černohous, který zastupoval v minulosti farmářku Ludmilu Havránkovou. Dvě majitelky pozemků si v rozkladu stěžují, že stát s nimi vůbec nejednal. Stavba byla povolena i na pozemku v jejich vlastnictví a ŘSD oznámilo zahájení řízení veřejnou vyhláškou, kterou podle stěžovatelek většina účastníků řízení nesleduje. „Spolu s tím, že s námi nebylo jednáno ani soukromoprávně, to vyvolává dojem, že stát má zájem dát sám sobě stavební povolení za zády vlastníků pozemků, na kterých přitom hodlá stavět,“ píší v rozkladu. Miroslav Patrik z Dětí Země tvrdí, že některé rozklady podávají na žádost místních spolků, jiné bere jako systémovou záležitost. I proto například blokuje stavební povolení pro každý úsek dálnice D1, který prochází modernizací. Zatím neúspěšně. Děti Země používají obvykle taktiku, kdy napadnou rozhodnutí stavebního úřadu i všechna závazná stanoviska, která byla podkladem pro vydané povolení. Tím výrazně celý rozklad prodlužují. Aktuálně například už přes půl roku stojí modernizace úseku D1 z Větrného Jeníkova do Humpolce. V českém stavitelství může přitom jít o přelomovou zakázku: nejvýhodnější nabídku totiž podalo sdružení firem z Itálie, Kazachstánu a Česka. „Sdružení Děti Země podává rozklad na všechny úseky modernizované D1. Jedná se stále o stejné opakované námitky, které byly již několikrát zamítnuty,“ dodal mluvčí ŘSD Jan Studecký. Dětem Země kvůli prodlužování lhůt nemůžou přijít na jméno často nejen politici, ale ani stavební firmy. „Politici chtějí stavět dálnice a chlubit se, jak se jim to daří. Pro firmy je to skvělý byznys,“ říká Patrik. Spolek napadá některá povolení pro modernizace i správní žalobou. „Obě žaloby byly zamítnuty Městským soudem v Praze jako nedůvodné a následné kasační stížnosti zamítl Nejvyšší správní soud v loňském roce,“ dodal Neusar. Podle něj za poslední tři roky vyhověly jen ve dvou případech. Foto popis|

O autorovi| Jan Sůra, redaktor MF DNES

Jan Sůra

Život za výstřel

26.7.2017 - Mladá fronta DNES (Z domova)

Podle obhájců držení zbraní jde o vzorový případ. Žena, která zachránila kolegu, byla ale trénovaná střelkyně.

Tady jí přitiskli k rohu a drželi pistoli u hlavy,“ vykládá Vlastimil Opplt a ukazuje za pult, v němž jsou vyskládané pistole a za ním na stojanech lovecké pušky. Mluví o své dceři Šárce a o incidentu z roku 1998, kdy její obchod se zbraněmi v Mostě přepadli tři muži. V pondělí zažila přepadení znovu, tentokrát však s jiným koncem.
„Ukradli nám tehdy všechny pistole, celkem za zhruba 650 tisíc korun,“ říká Opplt.
Tři muži tehdy vtrhli do rodinného obchodu se zbraněmi v činžáku v klidné mostecké lokalitě pod hradem Hněvín. Sebrali pistole i tržbu a zmizeli. „Nikdy se nepřišlo na to, kdo to byl a kam zbraně zmizely,“ dodává Opplt.
Na událost starou 19 let si vzpomněl hned, jakmile se v pondělí dozvěděl, že další lupič přepadl obchod jeho dcery v Praze. Zločinec tentokrát neuspěl, zranil sice prodavače, ale Oppltova dcera zasáhla. Střelila ho a on později v nemocnici zemřel.
„V pondělí odpoledne a večer jsem jí dvakrát telefonoval, abych se ujistil, zda je v pořádku, a ptal se jí, jestli za ní mám přijet. Říkala, že nemusím, že to zvládá,“ říká Opplt.
Detaily z pondělního incidentu nezná. Po telefonu o tom s dcerou mluvit nechtěl. Vzpomněl si, jak jeho rodinu po vyloupení obchodu v roce 1998 policie odposlouchávala, aby se ujistila, že s případem nemá nic společného. Neměla. Ani teď podle policie nemá.
Vyšetřovatelé v nezvykle krátkém čase, už pár hodin po střelbě, oznámili, že zbraň použila v sebeobraně. Jediným, kdo něco spáchal, byl podle policie zastřelený lupič. Jestli v prodejně chtěl ukrást peníze nebo zbraně, zatím jasné není.

Žena s pevnou muškou

Událost ale spustila vlnu argumentů zastánců legálního držení zbraní v česku a zbraňové lobby. Ta aktuálně bojuje, jak sama říká, proti snahám Evropské unie odzbrojit české občany. Zlobu zažehla evropská legislativa namířená proti terorismu, která omezuje některé typy zbraní.
„Jde o učebnicový příklad toho, že když řádní lidé mají právo nosit zbraň a použít ji, je to ku prospěchu společnosti,“ říká Tomáš Trávníček, prezident sdružení Lex bránícího zájmy legálních držitelů zbraní. „Vemte si, co by se stalo, kdyby lupič zbraně v obchodě ukradl a pak je použil proti dalším lidem,“ dodává.
Oppltová má ovšem k běžné ženě s pistolí v kabelce daleko. Zacházet se zbraní umí lépe než mnozí policisté, takže usuzovat, že by vše probíhalo stejně, kdyby byl na jejím místě jiný civilista, jde jen těžko.
Ke zbraním ji přivedl otec, několikanásobný mistr České republiky. Tak trochu je důvodem i rozvod, po němž dostal své dvě malé dcery do péče. „Každý víkend jsem chodil na střelnici a holky bral s sebou,“ vzpomíná.
Ještě jako školačka dostala Šárka od otce pušku vyřezanou podle vzorů z amerických westernů. „Já jsem si jako dítě místo panenek hrála s vyřezávanými pistolemi, takže jsem mezi zbraněmi byla v podstatě už od kolébky,“ řekla v roce 2009 časopisu Svět westernu.
Když se rozhodovalo o budoucím zaměstnání, bylo také brzy jasno. „Obě dcery jsou vyučené zbrojařky,“ říká Opplt.
V komunitě westernových střelců Oppltová vystupuje pod přezdívkou Thundermaid, tedy Hromová dívka. A ve sportu, který je jinak téměř výhradně mužskou záležitostí, se vypracovala na několikanásobnou mistryni Česka i Evropy, která ve zlomcích sekund dokáže střídat revolvery a pušku a s milimetrovou přesností zasahovat cíl.
V pořadu Kauza dne rádia Impuls, který si ji pozval jako expertku, připomněla před půl rokem svůj dvacet let starý zážitek při přepadení obchodu. Tehdy spoušť nezmáčkla. „Velmi mě mrzí, že jsem zbraň tehdy nepoužila. Byli jsme připojení na pult centrální ochrany bezpečnostní agentury. Třikrát jsem stačila zmáčknout nouzové tlačítko. Agentura – s nadsázkou řečeno – nevyjela dodneška,“ dodala prodejkyně zbraní pro Impuls.

Zákony jako v Texasu

V rozhovoru se tehdy vyslovila proti regulaci zbraní v podání EU. Nově totiž bude zakázáno prodávat poloautomatické zbraně upravené z automatických a nelegální udělá z pušky zásobník na více než 10 nábojů a z pistole na 20 nábojů. Až teprve když omezení prošlo na evropské úrovni a stalo se závazné i pro ČR, se čeští politici začali předhánět v jeho obcházení.
Ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD) nakonec protlačil Sněmovnou změnu ústavy, která zakotvuje právo držet zbraň. Ministr spravedlnosti Robert Pelikán namítl, že by si připadal jako na Divokém západě. Nyní o záležitosti mají jednat senátoři. To „Hromová dívka“ by zákony v Česku, které civilistům přikazují skryté nošení zbraní, reformovala daleko radikálněji. „Líbí se mi zákon v Texasu. Když nosíte zbraň, musíte ji mít viditelně. Pokud by to bylo u nás stejně, mělo by to dvě výhody. Polovina lidí by zbraň nenosila, protože by u nich byla vidět. Odpadli by lidé, kteří se jen kasají. A většina útočníků by byla odstrašená ještě před útokem,“ uvedla.

Foto popis| Pod přezdívkou Thundermaid Šárka Oplltová se stala několikanásobnou šampionkou westernové střelby. Foto popis| Střelba v srdci Prahy Přepadení obchodu (úplně nahoře) jen kousek od Václavského náměstí skončilo jedním pobodaným prodavačem. Postřelený lupič zemřel v nemocnici. Foto autor| Foto: Repro časopis Svět Westernu Foto autor| 2x foto: ČTK Foto autor| Foto: Petr Topič, MAFRA

O autorovi| S přispěním Zuzany Mendlové

Artur Janoušek Lukáš Valášek

Expert: Firmy ovládané státem se mohou vyhnout kontrole

26.7.2017 - Právo (Zpravodajství)

Pokud zákonodárci rychle nezareagují, mohou lidé skrze zákon o svobodném přístupu k informacím ztratit možnost, jak kontrolovat miliardové majetky vlastněné veřejnými institucemi.
Tvrdí to spoluautor zákona Oldřich Kužílek na základě rozhodnutí Ústavního soudu (ÚS) týkajícího se společnosti ČEZ.
ÚS rozhodl, že firma není povinna informace poskytovat, neboť v zákoně o přístupu k informacím není podobný typ společnosti konkrétně popsán. Zákon neříká, od jakého minimálního podílu účasti státu v obchodní společnosti by se mělo odvodit její postavení veřejné instituce, a tedy i povinného subjektu k poskytování informací. Stát má v ČEZ 70procentní podíl.
Podle Kužílka nyní hrozí zneužití verdiktu ÚS. Například dopravní podniky, krajské nemocnice a další stoprocentně vlastněné veřejné instituce by prý na základě nálezu mohly zmizet z veřejné kontroly tím, že prodají třeba jen jednu akcii.

Nedostatečná kontrola

Podle expertů z projektu Právo na informace navíc v Česku obec, kraj a stát mohou prakticky lusknutím prstů převést gigantický majetek veřejnoprávní instituce na soukromoprávní akciovou společnost. Podle Kužílka by bylo potřeba upravit zákon o přístupu k informacím tak, aby konkretizoval parametry zařazení obchodní společnosti mezi veřejné instituce, například včetně účelu veřejného zájmu a kvantifikované míry ovládání státem. Podle ÚS je totiž pojem „veřejná instituce“, pod který správní soudy zahrnuly i ČEZ, příliš obecný.
ÚS bohužel ponechal stranou důrazné upozornění Nejvyššího správního soudu (NSS) na to, že pouhá vlastnická kontrola obrovských veřejných majetků je iluzorní a nebezpečná, nahrávající klientelismu, lobbismu a korupci,“ upozornil Kužílek na názor NSS, podle kterého by ČEZ informace dle zákona poskytovat měl.
NSS totiž nevěří pouhé kontrole ze strany státu či obce. „Veřejnou mocí ovládané entity, pokud by byly vyňaty z působnosti zákona o svobodném přístupu k informacím, by byly fakticky vzdáleny jakékoliv jiné kontrole než prostřednictvím státu, krajů či obcí jako ovládajícího akcionáře, společníka či zřizovatele. Takovou kontrolu považuje NSS v moderním státě protknutém lobbistickými zájmy na pomezí politiky a veřejné správy za nedostatečnou, snadno oklamatelnou a ovlivnitelnou nelegitimními zájmy,“ napsal správní soud ve svém vyjádření k ÚS.

Petr Kozelka

Odvolací soud přidal Dalíkovi ještě rok

26.7.2017 - Právo (Titulní strana)

Ani částečným přiznáním si lobbista Marek Dalík nevynutil shovívavost soudu v korupční kauze kolem nákupu obrněných transportérů Pandur pro českou armádu. Pražský vrchní soud totiž včera smetl jeho obhajobu ze stolu a poslal ho za podvod na pět let do vězení.
To je o rok víc, než za žádost o půlmiliardový úplatek dostal někdejší nejbližší spolupracovník expremiéra Mirka Topolánka (ODS) u stejného soudu loni.
Senát vedený Martinem Zelenkou totiž vyslyšel stížnost nejvyššího státního zástupce, podle kterého byl původní, čtyřletý trest neadekvátně mírný.
Dalík si trest odpykával od loňského září, po sedmi měsících ho ale pustil na svobodu Nejvyšší soud, když předchozí rozsudek na základě dovolání nejvyššího žalobce i obhajoby zrušil.

O stamiliónech se prý mluvilo. Ale jinak

Vyhověl totiž zároveň i Dalíkovi, jehož advokáti úspěšně poukazovali na to, že soud se dostatečně nevěnoval otázce, zda lobbista nemohl při použití jiné právní kvalifikace vyváznout ještě s mírnějším trestem.
Jakoukoliv úlevu nicméně včera soud odmítl a kromě roku vězení navíc přidal Dalíkovi stejně jako v prvním případě i povinnost zaplatit peněžitý trest ve výši čtyř miliónů korun. Pokud by tak neučinil, prodloužil by si pobyt ve vězení o další dva roky. (Pokračování na str. 3)

(Pokračování ze str. 1) Sám Dalík jakoukoliv vinu opakovaně odmítal, včera nicméně poprvé připustil, že o částce 18 miliónů eur se na neformální schůzce se zástupci zbrojovky Steyr skutečně hovořilo. Podle jeho tvrzení ale nemělo jít o úplatek pro něj, ale o hodnotu obchodního kontraktu slovenského lobbisty Miroslava Výboha.
„Měl jsem ve výkonu trestu čas přemýšlet a rozhodl jsem se, že řeknu všechno od a do zet,“ oznámil Dalík v průběhu včerejšího jednání soudu a doplnil, že žádost o platbu téměř půl miliardy korun ve třech splátkách podle něj vyslovil právě Výboh. Podle názoru Dalíka to měla být standardní zprostředkovatelská smlouva a odměny měly být motivační. Prvních šest miliónů eur mělo být vyplaceno za podpis nové dodavatelské smlouvy a další splátky prý měly být odměnou za dosažení dodávek pandurů v rozsahu 10, resp. 20 miliard korun.

Termín nástupu do vězení určí soud

„Já jsem tu částku nevyslovil, pouze jsem ji odsouhlasil,“ poznamenal Dalík a zároveň vyloučil, že by část peněz měla skončit u Topolánka. Sám prý měl mít z částky blíže neurčenou část určenou na PR služby.
„Kvalifikace osamělého podvodníka nedává smysl a není logická, kdybych takto konal, tak patřím do blázince, a myslím si, že tam nepatřím. Pobyt ve vězení byl pro mě nelehký, snažil jsem se přiznat k tomu podílu na té věci, byla to chyba, už bych to samozřejmě neudělal a vytrpěl jsem si za to dost,“ konstatoval lobbista, který až dosud u soudu buď nevypovídal vůbec, nebo si na detaily nevzpomínal.
Jeho včerejší výpověď státní zástupce Jan Kořán označil za „smyšlenky a lži“, které měly kauzu jen zamlžit. Soud mu v tom dal za pravdu s tím, že Dalík naopak jednal promyšleně a čin nebyl dokonán jen díky etickému postupu zaměstnanců zbrojařské firmy, kteří byli na schůzce. Včerejší rozsudek je pravomocný, a Dalík tak bude muset znovu nastoupit do výkonu trestu. Termín by měl určit pražský městský soud, který ho soudil v první instanci. Do pětileté délky trestu se mu každopádně bude započítávat i již „odsezených“ sedm měsíců.

Na scéně Rampula

Dalík se proti včerejšímu verdiktu může bránit pouze opětovným dovoláním k Nejvyššímu soudu, to ale nemá odkladný účinek. Zda dovolání skutečně podá, není jasné, on sám ani jeho obhájci nechtěli rozhodnutí soudu jakkoliv komentovat.
Pozornost vyvolal i fakt, že kromě právníka Tomáše Gřivny včera Dalíka nově hájil také advokát Vlastimil Rampula.
Ten dříve působil jako pražský vrchní státní zástupce, a byl tak Kořánovým nadřízeným v době, kdy se Dalíkovo prověřování oficiálně rozjíždělo.
Sám Kořán rozsudek komentoval pouze právní zásadou „soud zná právo“, výši trestu až do písemného vyhotovení rozsudku nechtěl hodnotit.
Pražský městský soud původně Dalíka potrestal za pomoc nespecifikovanému členu vlády k přijetí úplatku, odvolací vrchní soud však skutek překvalifikoval. Lobbista podle soudu podváděl, když se ze zbrojařů pokusil vylákat peníze a uvedl je v omyl tím, že předstíral svůj vliv na členy vlády. To, že by si na schůzku šel pro úplatek určený pro někoho z vlády, se neprokázalo. Předseda odvolacího trestního senátu Martin Zelenka tuto verzi včera označil za hypotézu, kterou nepodporují žádné důkazy.
Nákup pandurů v celkové hodnotě 20,8 miliardy korun schválila v roce 2006 vláda Jiřího Paroubka (tehdy ČSSD). Koncem roku 2007 Topolánkův kabinet od zakázky ustoupil kvůli porušení smluvních podmínek ze strany dodavatele – firmy Steyr.
O půl roku později ale rozhodl o nové zakázce, kde Česko koupilo 107 transportérů za 14,4 miliardy korun.

Foto popis| Lobbista Marek Dalík odchází od včerejšího jednání pražského vrchního soudu. Vpravo jeho obhájce Tomáš Gřivna. Foto autor| Foto ČTK – Ondřej Deml

Jakub Troníček

Lobbista Marek Dalík půjde zpátky do vězení - dostal pětiletý trest

25.7.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
5 let vězení, takový trest si vysloužil známý lobbista Marek Dalík za pokus o podvod. Vrchní soud mu dnes trest o rok zpřísnil poté, co se Dalík z vězení dovolával k Nejvyššímu soudu. Dalík dnes také překvapivě změnil svou výpověď. Jak? To už řekne kolega Daniel Janoch.

Matěj MISAŘ, redaktor Daniel JANOCH, redaktor redaktor
--------------------
Pořádný a pracovitý, tak chválili dozorci Marka Dalíka po jeho více než sedmiměsíčním angažmá ve znojemské věznici. Ani to mu ale nepomohlo snížit trest a tak se tam zřejmě vrátí ke studiu francouzštiny a umění.

redaktor
--------------------
Co říkáte na rozsudek?

Matěj MISAŘ, redaktor Daniel JANOCH, redaktor redaktor
--------------------
Za to, že si řekl o půlmiliardový úplatek dodavatelům bojových vozidel, si už Dalík jednou vyslechl trest 4 roky. Jenže Nejvyšší soud vrátil případ zpátky do Prahy kvůli nedostatkům v rozsudku. Vypadalo to jako jasný případ, kdy stačí soudu potvrdit rozsudek a lépe ho zdůvodnit. Jenže Marek Dalík překvapil. Přiznal se, že se o půl miliardě mluvilo, jenže nešlo o úplatek a neřekl si o peníze on. Měl jím být slovenský lobbista, zbrojař, miliardář a nejbližší poradce slovenského premiéra Miroslav Výboh.

Marek DALÍK, odsouzený lobbista
--------------------
Tu částku na té schůzce vyřkl pan Výboh a já jsem ji potvrdil, k tomu se přiznávám. Nebyla to žádná jednorázová platba, byla to prostě suma za kontrakt, který měl nahradit kontrakt předchozí. Jestli to nebylo legální, tak já to neumím posoudit, ale prostě měla to být smlouva pro pana Výboha a já se hlásím k tomu, že jsem na to měl mít nějaký podíl.

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Jsou to všechno smyšlenky a lži, co říká pan Dalík. Bohužel.

Matěj MISAŘ, redaktor Daniel JANOCH, redaktor redaktor
--------------------
Dalík také prozradil, jakou údajnou roli hrál při podpisu zakázky na Pandury za 14 miliard ještě před nástupem vlády Mirka Topolánka.

Marek DALÍK, odsouzený lobbista
--------------------
Ministr Kühnl potřeboval ujištění od předsedy Topolánka, že pokud ten kontrakt podepíše, tak to nebude znamenat nějaké neblahé důsledky. Takže jsem ho těmito argumenty přesvědčil a Karel Kühnl opravdu v poslední den ve funkci velice překvapivě ten kontrakt podepsal.

Matěj MISAŘ, redaktor Daniel JANOCH, redaktor redaktor
--------------------
To, že si za to měl přijít na 100 milionů korun ale Topolánkův lobbista popírá. Bývalý ministr obrany Karel Kühnl zase popírá Dalíkova slova.

Karel KÜHNL, bývalý ministr obrany
--------------------
Já jsem opravdu s panem Dalíkem nikdy v životě nemluvil, nikdy jsme ho neviděl. Vůbec nevím, z jakého důvodu on mě do svého problému vtahuje.

Matěj MISAŘ, redaktor Daniel JANOCH, redaktor redaktor
--------------------
Soud ale považuje Dalíkovu verzi za nedůvěryhodnou a rozhodl o tom, že se známý lobbista vrátí zpátky do vězení, kde si odsedí ještě necelých 4,5 roku. Matěj Misař a Daniel Janoch, Prima FTV.


Úředníci mohou dál kontrolovat, čím lidé topí v kotlích

25.7.2017 - Prima (18:55 Zprávy FTV Prima)

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka
--------------------
Už víc než půl roku platí novela zákona, která umožňuje úředníkům hlídat, čím topíte. Kontroly, kdy vám do domácnosti přijde revizní technik, byly trnem v oku pravicovým poslancům z ODS a TOP 09. Podle nich jde o vážný zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Ústavní soud ale rozhodl, že úředníci vás na udání mohou navštívit. Více Jakub Nakládal.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Běžný obrázek hlavně v zimních měsících a v menších obcích, kouřící komín, tmavá barva a štiplavý zápach. Od nového roku má situaci řešit takzvaná kotlíková policie. Tak se přezdívá úředníkům odboru životního prostředí, kteří můžou vstoupit až do domu a zjistit, čím přikládáte do kotle. Třeba tady v Rosicích u Brna, kde žije zhruba 6 tisíc lidí, řešili od začátku roku jednu jedinou stížnost.

Jaroslav SVĚTLÍK, starosta Rosic u Brna /nez. za KDU-ČSL/
--------------------
Nám přišla zpráva, že na konci Rosic, že se topí pravděpodobně nějakým nevhodným materiálem, vychází tmavý černý kouř, takže šéf životního prostředí vyrazil na kontrolu, byl samozřejmě puštěn dovnitř a zjistil, že je to negativní, protože se topilo dřevním odpadem.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Právě tyhle kontroly kritizovala zhruba čtyřicítka pravicových poslanců. Ti tvrdí, že jde o neustálou touhu po regulaci a touhu zájmových skupin o všem vědět a vše kontrolovat v zájmu obecného blaha. Podle dnešního rozhodnutí Ústavního soudu je ale ochrana zdraví a životního prostředí důležitější než právo na nedotknutelnost obydlí.

Ludvík DAVID, soudní zpravodaj, Ústavní soud
--------------------
Považujeme toto omezení za zásah přiměřený a tím i jeho intenzitu, kterou nepovažujeme za takovou, že by se jednalo už o přímé porušení základního práva a domovní svobody.

Zdeněk KOUDELKA, právní zástupce poslanců
--------------------
Tady naši občané mají smůlu, Ústavní soud se jich nezastal. Jde, zde jde o tradiční spor vlády, která chce více kontrolovat včetně toho, co mají občané v kamnech.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Lidem, kteří kontrolory nepustí ke kotli nebo k palivu, hrozí až 50tisícová pokuta.

osoba
--------------------
Lidi by měli mít teda rozum, čím topit, jo, ale mně se to nelíbí prostě.

osoba
--------------------
Jak chodí kontrolovat lidi, co pálí doma, s tím nesouhlasím, do baráku mně nikdo nesmí.

Jakub NAKLÁDAL, redaktor
--------------------
Upozornění na spalování nevhodných látek přichází na obecní úřady většinou od sousedů. Úředníci připouštějí, že řada lidí si tak často vyřizuje vzájemné spory. Podle našich informací od letošního ledna do června zatím žádné pokuty nepadly. Jakub Nakládal, Prima FTV.


Lobbista Dalík opět stanul před soudem

25.7.2017 - TV Nova (12:00 Polední Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
Lobbista Marek Dalík se dnes vrátil před senát vrchního soudu. Ten ho loni poslal za podvod a požadování úplatku při nákupu obrněných transportérů za čtyři roky za mříže. Nejvyšší soud ale rozsudek kvůli chybě odvolacího soudu zrušil a Dalíka poslal na svobodu. Dnešní jednání sledoval kolega Jaroslav Brousil. Jaroslave, jak soud probíhá?

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Dobré poledne. Marek Dalík dnes před soudem přiznal, že při výpovědích neuváděl vše, a to s ohledem na jeho bezpečnost. Během osmi měsíců strávených za mřížemi se prý ale rozhodl, že řekne celou pravdu a to mu soud dnes umožnil a znovu ho vyslechl. Podle jeho výpovědi byl pouze prostředníkem a z celé částky půl miliardy korun měl dostat pouze část. To měla být provize a poplatek za PR služby. Další zbylou část z této částky měl dostat Marcel Výboh, další vlivný podnikatel ve vyjednávání o nákupu obrněných vozů Pandur. Dalík také přiznal, že o celkové výši částky, tedy půl miliardy korun do poslední chvíle nevěděl. Tu prý stanovil právě Marcel Výboh. Ovšem přiznal, že poté s ní souhlasil. Nyní jsou Dalíkovi pokládány dodatečné dotazy k jeho výslechu. Jeho advokáti požadují, aby mu byl udělen jiný trest než pobyt za mřížemi, například domácí vězení. Policisté se Dalíkem začali zabývat po výpovědi jednoho z bývalých zaměstnanců firmy Steyr, který tvrdí, že právě Dalík požadoval úplatek půl miliardy korun za to, že bude pokračovat nákup obrněných transportérů. Soud ho nakonec poslal za mříže za podvod, když předstíral, že může mít na zakázku vliv a za to požadoval úplatek. Soud může dnes trest jak snížit, tak i zvýšit. Žalobce požaduje sedmiletý trest.


Soud kontroverzní část zákona nezrušil

25.7.2017 - TV Nova (17:00 Odpolední Televizní noviny)

Petra SVOBODA, moderátorka
--------------------
Ústavní soud zamítl návrh pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší, který umožňuje úřadům kontrolovat kotle přímo v domech. Podle Ústavního soudu má zákon chránící zdraví lidí přednost před legislativou chránící nedotknutelnost obydlí. U soudu natáčel Ondřej Požár.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
41 poslancům z ODS a TOP 09 vadilo, že úřady můžou zkontrolovat, čím lidé doma topí v kotlích. Podle nich jde o vážný zásah do domovního práva. To připustil i Ústavní soud. Podle něj však Listina základních lidských práv a svobod připouští zákonné omezení tohoto práva, pokud jde o ochranu životního prostředí a zdraví lidí. V žádném případě pak nelze kontrolu kotle srovnávat s domovní prohlídkou povolenou soudem, jak o tom byli přesvědčeni poslanci. Podle ústavních soudců můžou úředníci vstoupit jen do kotelny, aby tam zkontrolovali kotel a zjistili, čím v něm majitel domu topí. Právní zástupce skupiny poslanců Zdeněk Koudelka řekl, že se Ústavní soud nezastal lidí, ale postavil se za vládu a státní moc. K problematice se mlžete vyjádřit i vy na TN.cz, kde můžete hlasovat o tom, zda souhlasíte, aby kontroloři mohli i k vám.


Soud kontroverzní část zákona nezrušil

25.7.2017 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
--------------------
Úředníci můžou dál kontrolovat, čím lidé topí doma v kotlích. Rozhodl o tom Ústavní soud, který zamítl návrh opozičních poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Ten umožňuje zmíněné kontroly kotlů na udání sousedů. Podle soudců má zákon chránící zdraví lidí přednost před právem na nedotknutelnost domova.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
Kontroly kotlů v domácnostech, které umožňuje novela zákona od začátku letošního roku, budou pokračovat. Zabránit má tomu, aby lidé neobtěžovali sousedy a neznečišťovali ovzduší zplodinami z pálení pneumatik nebo plastů.

Libor MACHÁČEK, majitel domu
--------------------
Klidně ho pustím dál, ať se podívá a za barák taky, tam mám jenom dřevo.

Pavel MRAVEC, majitel domu
--------------------
Já nikoho nepustím, prostě já s tím nesouhlasím.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
Ústavní soud má o kontrolách kotlů jasno, protože ochrana zdraví lidí a životního prostředí má podle něj přednost před nedotknutelností obydlí.

Ludvík DAVID, soudce zpravodaj
--------------------
Jde o kontrolu samotného spalovacího zařízení, jde o kontrolu příslušenství, předložení dokumentace, případně též zpřístupnění paliva, které je používáno.

osoba
--------------------
Návrh se zamítá.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
Právní zástupce pravicových poslanců byl z rozhodnutí soudu zklamaný.

Zdeněk KOUDELKA, právník
--------------------
Pokud jde o právo většiny našich občanů na ochranu jejich soukromí v jejich domech, tak tady naši občané mají smůlu, Ústavní soud se jich nezastal.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany /TOP 09/ / TN 20. 1. 2017/
--------------------
Jakkoliv nám záleží na ochraně ovzduší, na ochraně zdraví, tak není možné tyhle bohulibé motivy zneužívat k prolamování domovní svobody a soukromí.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
První pokuta za kotel přitom padla už v lednu v jižních Čechách. Spolumajitel dvojdomku v Písku kouřem obtěžoval své sousedy. Kontrola po jejich upozornění odhalila, že kotel má ve špatném stavu. Majitel neměl ani jeho revizi. K problematice se můžete vyjádřit i vy na TN.cz, kde můžete hlasovat o tom, zda souhlasíte s tím, že inspektoři můžou i k vám domů. Ondřej Požár, televize Nova.


Soud poslal lobbistu Dalíka na 5 let do vězení

25.7.2017 - TV Nova (17:00 Odpolední Televizní noviny)

Petra SVOBODA, moderátorka
--------------------
Lobbista Marek Dalík se po dubnovém zrušení rozsudku vrátil před vrchní soud. Nová výpověď mu ale nepomohla, místo původních 4 let vězení za podvod a požadování úplatku při nákupu Pandurů odešel dnes s trestem o rok vyšším. Jednání sledoval kolega Jaroslav Brousil.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Marek Dalík dnes před soudem přiznal, že při výpovědích neuváděl vše, a to kvůli obavám o svou bezpečnost. Během 8 měsíců strávených ve vězení se ale prý rozhodl říct úplnou pravdu. A to mu soud dnes umožnil a znovu ho vyslechl. Podle jeho výpovědi byl pouze prostředníkem, který měl dostat jen část z částky půl miliardy korun. Mělo jít o provizi a poplatek za poradenské služby. Zbylé peníze měly být pro Marcela Výboha, vlivného podnikatele, který ve vyjednávání o nákupu Pandurů také figuroval. A právě on měl vyšší částky i stanovit. Dalík o nich údajně do poslední chvíle nevěděl, ovšem přiznal, že poté s ní souhlasil. Soudce ale uvedl, že jeho dnešnímu vysvětlení nevěří a trest mu zvýšil o jeden rok, tedy na 5 let vězení. Policisté vyšetřovali Dalíka na základě svědectví bývalého zaměstnance firmy Steyer, ten uvedl, že Dalík požadoval úplatek půl miliardy korun za pokračování v nákupu obrněných vozů Pandur. Dalík byl poradcem tehdejšího premiér Mirka Topolánka. Původní čtyřletý trest zrušil Nejvyšší soud v Brně, vrchní soud podle něj dostatečně neodůvodnil, proč Dalíka odsoudil podle starého trestního zákona a nepoužil nový trestní zákoník, který mezitím začal platit. Další podrobnosti vám přineseme v Televizních novinách v 19:30.


Soud poslal lobbistu Dalíka na 5 let do vězení

25.7.2017 - TV Nova (19:30 Televizní noviny)

Reynolds KORANTENG, moderátor
--------------------
Lobbista Marek Dalík se kvůli podvodu při nákupu obrněných transportérů Pandur vrátí do vězení.

Lucie BORHYOVÁ, moderátorka
--------------------
Rozhodl o tom vrchní soud, před který se případ vrátil poté, co byl na jaře Dalíkovi zrušen původně čtyřletý trest.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Marek Dalík podváděl, když předstíral, že může jako poradce tehdejšího premiéra Mirka Topolánka nákup obrněných transportérů Pandur ovlivnit. Tím se pokusil získat úplatek ve výši půl miliardy korun. To je verdikt vrchního soudu, který lobbistu posílá na pět let za mříže.

osoba
--------------------
Pane Dalíku, co říkáte na rozsudek?

Marek DALÍK
--------------------
/Bez odpovědi/.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Loni dostal čtyři roky vězení. Trest ale Nejvyšší soud letos na jaře kvůli pochybení odvolacího soudu zrušil a Dalíka poslal po osmi měsících ve znojemské věznici na svobodu. Dnes dvaačtyřicetiletý Dalík změnil výpověď s tím, že kvůli strachu o svou bezpečnost zatím neřekl vše. Suma půl miliardy korun neměla být podle Dalíka úplatek. Ovšem přiznal i to, že jeho provize v ní nechyběla. Velká část peněz měla jít lobbistovi a podnikateli Miroslavovi Výbohovi, blízkému příteli slovenského premiéra Roberta Fica. Zaplaceno měl dostat za poradenské služby. Dalík se tak v nové verzi výpovědi postavil do role zprostředkovatele mezi Výbohem a rakouskou firmou, která měla Pandury za dvacet miliard pro Česko dodat.

redaktor /citace: Miroslav VÝBOH, slovenský lobbista a podnikatel/
--------------------
"Nenáleží mi jakýmkoliv způsobem komentovat průběh a závěr dnešního jednání Vrchního soudu v Praze v kauze Pandur. Procesně se to netýkalo mojí osoby."

Jan KOŘÁN, státní zástupce
--------------------
Já si myslím, že především jsou to všechno smyšlenky a lži, co říká pan Dalík, bohužel. A jeho účelem, hovorově, je, aby se vlk nažral a koza zůstala celá.

Jaroslav BROUSIL, redaktor
--------------------
Dalíkově výpovědi neuvěřil ani vrchní soud a označil ji za nedůvěryhodnou a účelovou. Kromě pěti let za mřížemi dostal Marek Dalík i peněžitý trest, a to čtyři miliony korun. Ve prospěch Dalíka dnes mluvil pouze posudek ze znojemské věznice. Pochvalu dostal za úklidové práce, estetizaci prostředí, samostudium historie umění nebo politické geografie. Lobbista od posledního rozsudku změnil i svou vizáž. Nechal si narůst delší vlasy i vousy a znát bylo i pár kilo navíc. Kdy nastoupí do vězení, zatím není jasné. Jaroslav Brousil, televize Nova.


Soud potvrdil za vraždu 13 let vězení

25.7.2017 - TV Nova (12:00 Polední Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
Nejvyšší soud zamítl dovolání Antonína Pospíšila proti třináctiletému vězení za vraždu a nedovolené ozbrojování. Třiašedesátiletý senior v Bedihošti na Prostějovsku loni v březnu zastřelil svého tchána. Podrobnosti má Petr Zapletal.

Petr ZAPLETAL, redaktor
--------------------
Antonín Pospíšil muže zastřelil kvůli problémům, které spolu měli spoustu let. Už dál údajně nezvládal arogantní a povýšenecké chování svého tchána. Zlost si prý často vyléval i na manželce Antonína Pospíšila, tedy dceři zavražděného. Na třináct let za mříže poslal seniora v únoru olomoucký vrchní soud. S dovoláním k Nejvyššímu soudu ale neuspěl.

Antonín POSPÍŠIL, odsouzený muž /natočeno 1. 2. 2017/
--------------------
Nedá se nic dělat, tak jak to prostě bylo vyřknuto, tak se s tím budu muset chtě nechtě smířit, to je smrtelnej rozsudek a jsem přesvědčen osobně, byť se rouhám Pánu Bohu, tak že těžko to přežiju v té věznici těch třináct roků.

Petr ZAPLETAL, redaktor
--------------------
Pospíšilovi nepomohlo ani to, že se za něho postavili peticí tamní obyvatelé. Ti mimo jiné potvrdili, že s hluboce věřícím mužem nebyly nikdy žádné problémy. Do vězení se za dva trestné činy mohl dostat až na dvacet let. Soudy se ale přiklonily k podstatně mírnějšímu potrestání. Se změnou právní kvalifikace jeho zoufalého činu z vraždy na zabití a tedy i mírnějším trestem ovšem neuspěl.


ÚS rozhodne o kontrolách kotlů v domácnostech

25.7.2017 - TV Nova (12:00 Polední Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
Ústavní soud má rozhodnout o návrhu pravicových poslanců na zrušení části zákona o ochraně ovzduší. Jednačtyřiceti poslancům vadí, že úřady můžou kontrolovat, čím lidé doma topí v kotlích. Podle nich jde o zásah do práva na nedotknutelnost obydlí. Novela zákona platí od ledna letošního roku.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
Fyzická kontrola kotle je přitom krajním řešením. Dělá se až po opakovaných stížnostech sousedů a výzvě k nápravě. Lidem, kteří kontrolory nepustí domů, hrozí podle zákona pokuta až 50 tisíc korun. Poslancům z TOP 09 a ODS se však nelíbí, že úředník může bez souhlasu soudů do domu.

Miroslav KALOUSEK, předseda strany TOP 09 /TN 20. 1. 2017/
--------------------
Jakkoliv nám záleží na ochraně ovzduší, na ochraně zdraví, tak není možné tyhle bohulibé motivy zneužívat k prolamování domovní svobody a soukromí.

Marek BENDA, místopředseda posl. klubu /ODS/
--------------------
Orgány činné v trestním řízení potřebujou souhlas soudu a tady správní orgány by ho nepotřebovaly. To pokládám za chybu.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
A právě proto v ústavní stížnosti požadovali zrušení příslušné pasáže zákona. Ministra životního prostředí ústavní stížnost nepřekvapila a vidí za ní i jiné zájmy.

Richard BRABEC, ministr životního prostředí /ANO/ /TN 20. 1. 2017/
--------------------
Jsme ve volebním roce, takže se asi dalo očekávat, že ještě bude zájem kolem toho rozvířit trochu prach.

Ondřej POŽÁR, redaktor
--------------------
První pokuta za kotel padla letos v lednu v jižních Čechách. Spolumajitel dvojdomku v Písku kouřem obtěžoval své sousedy. Kontrola po jejich upozornění odhalila, že je kotel ve špatném stavu. Majitel neměl ani jeho revizi. Ondřej Požár, televize Nova.


Ústavní soud se mužského páru zastal

25.7.2017 - TV Nova (07:30 Ranní Televizní noviny)

moderátorka
--------------------
Brněnský Ústavní soud vyhověl mužskému páru, který v Česku usiluje o uznání rodičovství. Nejvyšší soud jim ho před časem zamítl.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
--------------------
Dva muži, kteří žijí převážně v Kalifornii, uzavřeli sňatek a následně se rozhodli s náhradní matkou, že jejich dítě odnosí. V Americe byli oba zapsáni jako rodiče do rodného listu. Když ale požádali o vystavení rodného listu v Česku, narazili.

Petr KALLA, advokát obou mužů
--------------------
Matrika nám přerušila řízení a odkázala nás na Nejvyšší soud, abysme si nechali uznat rozsudek, který byl vydán ve Spojených státech. Uznal nám rozsudek pouze ve vztahu k českému státnímu občanovi, ke druhému z otců ho odmítl uznat s tím, že v České republice není možné, aby dvě osoby stejného pohlaví osvojily dítě.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
--------------------
Ústavní soud ale rozhodnutí Nejvyššího soudu zrušil s tím, že byla porušena práva manželů i dítěte na rodinný život.

redaktor /citace: Jiří AMBROŽ, český otec obou dětí, zdroj: PROUD/
--------------------
Jsme rádi, že Ústavní soud rozhodl v náš prospěch. Odpadne nám řada obav z komplikací, které by mohly nastat při našich cestách za mou rodinou žijící v České republice či v případě, že bychom se rozhodli do České republiky přesídlit.

Dominika JANOCHOVÁ, redaktorka
--------------------
Nejvyšší soud nyní bude muset znovu rozhodnout. Musí se přitom řídit názorem Ústavního soudu. Dominika Janochová, televize Nova.

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011