Další informace


Březnové vydání stavovského časopisu SOUDCE mimo jiné nabízí rozhovor s prvním viceprezidentem Soudcovské unie ČR JUDr. Tomášem Novosadem o institutu emeritního soudce, slovo soudkyně Mgr. Vandy Rozsypalové, anebo příspěvek JUDr. Ladislava Koudelky, Ph.D. k novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Čtenáři také nahlédnou do Právnického diáře JUDr. Karla Havlíčka, který jim zprostředkuje informace o právu v mezihvězdném prostoru. Toto vydání přinese rovněž aktuality ze života našeho profesního spolku a mnohé další zprávy a články.
Upozorňujeme čtenáře na distribuci únorového vydání časopisu SOUDCE, jediného soudcovského periodika v České republice. Jeho vydavatelem je Soudcovská unie ČR, redakci, tisk a distribuci časopisu zajišťuje společnost Wolters Kluwer, a.s. Také v tomto vydání najdete příspěvky a zamyšlení k odborným právním otázkám, slovo soudce, rozhovor, zprávy a informace z aktuálního dění v soudnictví. Seznamte se s jeho obsahem.
Zveme Vás na Mezinárodní konferenci k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a Úmluvě o promlčení při mezinárodní koupi zboží, která se uskuteční dne 24. března 2017 od 9,00 hod. v prostorách Právnické fakulty Univerzity Karlovy -Curieových 901/7, 116 40 Praha 1.Konferenci pořádají Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky a Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo.
Plesový výbor Vás srdečně zve na Právnický ples, tradiční vrchol společenské sezony právnické obce, jehož kořeny sahají až do roku 1871. Ples je pořádán Spolkem českých právníků Všehrd ve spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Karlovy v Praze.
Již 12. galavečer celojustiční soutěže Právník roku, tradičně pořádaný Českou advokátní komorou a vydavatelstvím EPRAVO.CZ, se uskutečnil v pátek 3. února 2017 v TOP HOTELU Praha. Záštitu nad soutěží i letos převzali předseda vlády České republiky Mgr. Bohuslav Sobotka a ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, Ph.D. Hlavní pozornost byla věnována JUDr. Ivě Brožové, bývalé předsedkyni Nejvyššího soudu, která za mimořádný celoživotní přínos českému právu vstoupila do Právnické síně slávy. Skleněnou plastiku sv. Yva a titul Právník roku 2016 převzalo deset osobností v sedmi řádných a třech mimořádných kategoriích, kterými jsou Právnická síň slávy, Pro bono a Talent roku.
V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již XIX. ročník stavovského periodika. Vedle stávajících rubrik přinese časopis SOUDCE také nové rubriky a příspěvky z širšího okruhu zaměření. Předkládáme Vám obsah lednového vydání.
Vedení Soudcovské unie ČR a zaměstnankyně kanceláře přejí všem členům a uživatelům webových stránek SU ČR úspěšné vykročení do roku 2017.
Rubrika nazvaná Zprávy a informace přináší zevrubné zpravodajství z konání 26. Shromáždění delegátů SU ČR, slova soudců na poslední dva měsíce tohoto roku a mnoho dalších informací. Čtenáři se rovněž seznámí s průběhem konference Ústava „de iure“ a „de facto", jedné z akcí Pražského právnického podzimu 2016.
V sobotu 5. listopadu 2016 bylo ukončeno dvoudenní vrcholné rokování stavovské organizace českých soudců, jehož se zúčastnili významní domácí i zahraniční hosté. Pracovní část jednání se zaměřila i na konkrétní palčivé otázky, které provázejí soudní praxi v tomto období. Shromáždění mimo jiné přijalo závěr, že výběrová řízení na místa soudních funkcionářů je nutné změnit. Dosavadní úprava totiž nevylučuje libovůli při sestavování výběrové komise. Kromě toho je nutné zajistit, aby výběru nových soudních funkcionářů se zúčastňovali také zástupci jednotlivých soudů. V tomto smyslu bude SU ČR prosazovat nutné změny v příslušné právní úpravě.
Dnes bylo v hotelu GALANT v Mikulově zahájeno 26. Shromáždění delegátů Soudcovské unie za účasti nejvýznamnějších justičních představitelů a dalších hostů z České republiky, Slovenska, Rakouska, Itálie a Spojených států. Na sněmu vystoupili předseda Ústavního soudu ČR Pavel Rychetský, předsedové obou nejvyšších soudů Pavel Šámal a Josef Baxa, ministr spravedlnosti Robert Pelikán, předseda ústavněprávního výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Jeroným Tejc, veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová a reprezentanti dalších profesních organizací. Prezidentka Soudcovské unie ve svém vystoupení poukázala na několik nejzávažnějších problémů současného soudnictví - výběr soudců a soudních funkcionářů, stav procesních předpisů a odměňování administrativních pracovníků soudů. Zdůraznila nutnost existence subjektu, který by sjednocoval názory jednotlivých zástupců soudnictví a věnoval se řešení dlouhodobých problémů justice.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011