Další informace


Skončila uzávěrka příspěvků do říjnového vydání časopisu SOUDCE. Redakce ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. připravuje sazbu, tisk a distribuci tohoto vydání. Zkušebně bude toto číslo našeho periodika rovněž odesláno na kontaktní adresy členů Soudcovské unie v elektronické verzi. Čtenáři již byli informováni v zářijovém vydání SOUDCE, že od ledna 2022 bude časopis vycházet v elektronické podobě.
V zářijovém čísle našeho stavovského periodika čtenáři již tradičně najdou pravidelné rubriky jako je například Slovo soudce, tentokrát ho připravil Mgr. Miroslav Jurman. Rozhovor poskytl JUDr. Karel Havlíček a také JUDr. Vladimír Lanžhotský, Ph.D., předseda Krajského soudu v Hradci Králové, který v něm představuje krajský soud, který vede. V tomto čísle čtenáře jistě také zaujmou odborné příspěvky a informace ze života profesní organizace soudců ČR.
Vydání 7 - 8/2021 stavovského časopisu SOUDCE jako vždy přináší pravidelné rubriky a další zajímavosti z justičního prostředí. Například do červencové rubriky "Slovo soudce" přispěla členka Republikové rady SU ČR, soudkyně Okresního soudu v Jindřichově Hradci, Mgr. Eva Svobodová, která se zaměřila na přísedící u soudů. Autorkou zamyšlení na srpen je rovněž členka Rady SU JUDr. Milena Heřmanová. Tu zaujala předchozí publikovaná témata, která zvolili kolegyně a kolegové - soudci. Ve svém příspěvku se také mimo jiné vrací k rozhovoru s předsedou Nejvyššího soudu ČR JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D. a cituje jeho vyjádření k otázce institutu emeritního soudce. V letním vydání stavovského periodika se kromě dalších článků a pravidelných rubrik představuje hotel DUO v Praze, v němž již podruhé plánujeme realizovat Shromáždění delegátů Soudcovské unie ČR, a to ve dnech 22. a 23. října 2021. V tomto vydání je rovněž publikována pozvánka prezidenta JUDr. Libora Vávry na připravované letošní výroční zasedání Unie.
Dne 22. 1. 2021 byla v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o soudech a soudcích. Na znění této novely, která přináší zejména potřebné sjednocení přípravné služby a výběru nových soudců a soudních funkcionářů, Soudcovská unie ČR významně a dlouho spolupracovala a podporuje ji. Jde o slušné kompromisní řešení přijatelné pro justici i ostatní moci v zemi, což pokládáme za důležité. Lítost vyjadřujeme jen nad tím, že bohužel nebyl schválen také pozměňovací návrh zavádějící studijní volno pro soudce. To by přispělo k dobré zdravotní i odborné kondici soudcovského stavu.
Korespondenční formou proběhly letošní volby v profesní organizaci soudců ČR. 127 volitelů z celé republiky rozhodlo, že prezidentem se na další tři roky stal Libor Vávra s 66 obdrženými hlasy. Zvoleno bylo i 28 členů republikové rady a tříčlenná kontrolní komise. Ve stanovené lhůtě námitky k volbám nebyly vzneseny.
Vzhledem ke zrušení Shromáždění delegátů svolaného původně na 16. – 17.10.2020 kvůli opatřením vlády proti šíření koronaviru vyhlásila prezidentka SU za použití § 19 zákona č. 191/2020 Sb. volby do orgánů Soudcovské unie mimo Shromáždění delegátů písemnou formou.
Dnešního dne vychází publikace k třicátému výročí založení Soudcovské unie. Má připomenout, jak a proč Soudcovská unie vznikla, jakou úlohu má a měla pro soudce i celou společnost. Sestavil ji Tomáš Němeček. Najdete v ní mimo jiné dobové fotografie a dokumenty, rozhovory s prezidenty Soudcovské unie nebo unikátní kompletní soubor usnesení ze Shromáždění delegátů SU, který poskytuje plastický obraz toho, čím se unie v každém jednotlivém roce zabývala.
Vzhledem k opatřením plynoucím z vyhlášení nouzového stavu a vydání krizového opatření vlády se bohužel jubilejní Shromáždění delegátů Soudcovské unie nemůže konat. Tento závěr nám potvrdila i ředitelka Hygienické stanice hlavního města Prahy. I za tohoto stavu chceme volby do volených orgánů SU ČR uspořádat. O způsobu voleb rozhodne v příštím týdnu Republiková rada SU ČR. Poté budou členové a delegáti neprodleně informováni. Děkuji Vám za pochopení a přeji všem zejména pevné zdraví. Daniela Zemanová
Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová se 8. září 2020 zúčastnila semináře k etice pořádaném Justiční akademií v Kroměříži. Před svou přednáškou se setkala se skupinou představitelů české justice. Setkání se zúčastnili předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy, z Nejvyššího správního soudu místopředsedkyně Barbara Pořízková a Josef Baxa, dále předseda Vrchního soudu v Praze Luboš Dörfl a prezidentka Soudcovské unie ČR Daniela Zemanová. Společně hovořili o problémech slovenské i české justice. Prezidentka Čaputová v diskusi ocenila stabilitu českého justičního prostředí.
Kárná komora polského Nejvyššího soudu bude dne 9. června 2020 rozhodovat o odnětí imunity soudce Igora Tuleyi. Má být potrestán za vydání rozhodnutí, kterým povolil vyšetřování porušení pravidel hlasování v Parlamentu, a za zpřístupnění tohoto rozhodnutí médiím. Současná kárná komora Nejvyššího soudu přitom dle rozhodnutí Soudního dvora EU není pokládána za soud, nebyla řádně a nezávisle obsazena a je používána jako politický nástroj k podrobení si soudců, proto byla její činnost pozastavena (rozhodnutí SDEU ze dne 8. 4. 2020 číslo C-791/19).Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011