Konference "Osobnost soudce vnějším pohledem"

Soudcovská unie České republiky ve spolupráci s Velvyslanectvím USA v ČR pořádá konferenci "Osobnost soudce vnějším pohledem". Koná se 24. září 2012 od 10 hodin v prostorách Amerického centra Velvyslanectví USA v Praze.
 
            Záměr uspořádat konferenci s uvedeným obsahem vyvstal v souvislosti s aktuální diskusí o možnostech stanovení pravidel pro proces výběru soudců, při které zůstává pravidelně nezodpovězena otázka, co je cílem tohoto výběru, kdo má být vyhodnocen jako nejvhodnější uchazeč o funkci soudce.
 
            Na konferenci zazní na toto téma příspěvky osob různých profesí (z oboru filozofie, psychologie, advokacie, ochrany lidských práv, zástupci zákonodárné moci atd.). Ideální osobnostní soubor vlastností soudce lze jednoznačně a s obecnou platností pozitivně vymezit jen obtížně (je-li to vůbec možné). Právě proto odlišnost vnějších pohledů a jejich porovnání může být dle názoru Soudcovské unie při nalézání odpovědí na výše uvedené otázky velmi podstatnou pomocí.

Program konference
9,30 – 9,55                 Registrace účastníků
 
10,00 – 10,15             Zahájení semináře
Mgr. Daniela Zemanová, I. viceprezidentka SU ČR
Dr. Norman L. Eisen, velvyslanec USA v ČR 
JUDr. Tomáš Lichovník, prezident SU ČR  
 
10,20 – 11,30             I. blok
JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu  
JUDr. Pavel Blažek, Ph.D., ministr spravedlnosti ČR
JUDr. Roman Fiala, místopředseda Nejvyššího soudu ČR
JUDr. Pavel Zeman, nejvyšší státní zástupce
JUDr. Karel Čermák, advokát            
 
11,35 – 12,35             II. blok
Prof. Jan Sokol, Ph.D., CSc., proděkan Fakulty humanitních studií UK v Praze
JUDr. Jeroným Tejc, poslanec
PhDr. Iva Moravcová, psycholožka
 
12,40 – 13,40              Přestávka s obědem
 
13,45 – 14,55              III. Blok
Mgr. Jindřich Šídlo, redaktor Hospodářských novin
JUDr. Ĺudmila Babjaková, sdružení slovenských soudců „Za otvorenú justíciu“
JUDr. Ivana Hrdličková, Ph.D., soudkyně
JUDr. Mojmír Putna, soudce
 
15,00 – 16,00             Panelová diskuse
Soudci, pedagogové, novináři a další účastníci

Shrnutí a  závěr  konference      

 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011