ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Redakce našeho stavovského periodika shromažďuje příspěvky do letního dvojčíslí časopisu SOUDCE. Uzávěrka vydání 7-8/2018 je stanovena na 13. července 2018. ...
Další informace

SOUDCE 6/2018

Upozorňujeme čtenáře profesního časopisu SOUDCE, že jeho červnové vydání mimo jiné přinese slovo soudce, jehož autorkou je JUDr. Martina Lorencová. Dále například zprávu Mgr. Karolíny Tylové, LL.M. z květnového zasedání MEDELu v belgickém Bruselu, zpravodajství Mgr. Petra Hočka z letošního ročníku golfového turnaje Justice Open 2018. V něm autor ...
Pohledy a názory

SU ČR k návrhům novely Instrukce Ministerstva spravedlnosti ČR o postupu při navrhování a jmenování funkcionářů soudů

Soudcovská unie především dlouhodobě kritizuje stav, kdy natolik zásadní otázka, jako je výběr soudních funkcionářů, není upravena zákonem. Postavení soudních funkcionářů je v České republice specifické, jedná se o představitele justice, kteří vykonávají státní správu soudů a mají v tomto smyslu rozsáhlé pravomoci (i odpovědnost) a vedle Ministerst ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Nařízení o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Dne 12. 6. 2018 bylo ve Sbírce zákonů publikováno pod č. 102/2018 Sb. nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny.
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2017

Vážené kolegyně, vážení kolegové! Před výročním Shromážděním delegátů je čestnou povinností prezidentky SU zhodnotit uplynulý rok. Z velké části jsem tak učinila v časopisu Soudce, pro webové stránky jsem se rozhodla toto hodnocení pojmout co nejvíce prakticky, podat podrobný popis každodenní činnosti vedení SU, se zaměřením na informace, které zajímají výhradně členy unie. ...
Slovo soudce

Povzdechy nestačí

„Nikdo pro justici nic nedělá“, tak tento povzdech jsem zaslechla nedávno od jedné kolegyně. Myslím si však, že její pocit není pravdivý. Zapomínáme totiž na každodenní aktivity Soudcovské unie. Jsem její dlouholetou členkou. Vnímám, jak se výrazně stupňuje její vliv na změny v justici. Stále více členů unie prezentuje své názory v médiích. Prezidentka, viceprezidenti, čestní prezidenti i další naši kolegové se vyjadřují k aktuálním problémům v soudnictví a ke změnám právního řádu. Stanoviska unie vyžadují i ministerstva a zákonodárci. Unie vytvořila několik interních odborných kolegií. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011