Časopis SOUDCE 7/24

Proběhla distribuce červnového vydání časopisu SOUDCE a redakce našeho periodika ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již připravuje číslo 7/24. Čtenáři v červencovém vydání najdou informace a zajímavosti z justičního prostředí, ale i pravidelné rubriky jako je např. "Slovo soudce" či souhrnný měsíční přehled pracovních jednání, vystoupení soudců v médiích a dění uvnitř stavovského spolku soudců ČR. Kancelář SU ČR a redakce časopisu přejí všem hezké léto.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011