Připravované akce


Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Právní problémy dnešní rodiny. Povinnosti v rodině" - proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. "Vybrané problémy dědického práva", to je téma dalšího workshopu, který se uskuteční ve čtvrtek 20. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. Obě akce se budou konat v hotelu Olšanka v Praze.
Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program.
V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již XIX. ročník stavovského periodika. Vedle stávajících rubrik přinese časopis SOUDCE také nové rubriky a příspěvky z širšího okruhu zaměření. Redakce časopisu připravuje jeho lednové vydání pro tisk a následnou distribuci všem čtenářům a předplatitelům.
Organizátoři reprezentačního právnického plesu srdečně zvou na jeho jubilejní 45. ročník, který se koná 28. ledna 2017 v Hotelu International v Brně. Podrobnosti najdete na http://ples.law.muni.cz/content/cs/ Dotazy adresujte na mail ples@law.muni.cz Pomozte svou účastí i svým jménem zvýšit prestiž této jedinečné akce a vytvořit příjemnou atmosféru pro setkání všech generací právníků a všech právnických profesí. Blíže ke konání - viz pozvánka.
Dvojčíslí stavovského periodika soudců přinese mimo jiné informace z průběhu vrcholného rokování Soudcovské unie ČR, které se uskutečnilo ve dnech 4. a 5. listopadu 2016 v hotelu GALANT v Mikulově. Seznámí s příspěvky domácích i zahraničních hostů, které doplní fotografie z letošního Shromáždění delegátů. Toto vydání časopisu SOUDCE čtenářům rovněž nabídne pravidelné rubriky a aktuální zprávy z oblasti justice.
Podle § 17, odst. 4 Stanov Soudcovské unie ČR svolává prezidentka Mgr. Daniela Zemanová na 4. a 5. listopadu 2016 již 26. Shromáždění delegátů SU ČR. Uskuteční se v hotelu GALANT, Mlýnská 2, 692 01 Mikulov.
Redakce časopisu Soudce připravila zářijové vydání našeho profesního periodika. Čtenáři se mohou těšit na nejrůznější zprávy, články, úvahy, analýzy a také další informace a zajímavosti z justičního prostředí u nás i v zahraničí.
Červnové vydání stavovského časopisu Soudce již tradičně nabízí pravidelné rubriky a také zprávy a informace ze života profesní organizace českých soudců. Čtenáři se například seznámí s výsledky již osmého ročníku golfového turnaje SU ČR nazvaného Justice open 2016, ale i s dalšími zajímavostmi z justičního "světa". K obsahu Soudce 6/2016:
Také v měsíci květnu vyšlo profesní periodikum časopis SOUDCE. Blíže k obsahu čísla 5/2016:
V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR již osmnáctý ročník profesního periodika českých soudců - časopis SOUDCE. Dubnové vydání s úvahami, články a analýzami zaslanými nejenom členy našeho stavovského spolku, ale také i od dalších přispěvatelů z oblasti práva zařadila redakce časopisu ze společnosti Havlíček Brain Team do obsahu dubnového čísla.Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011