Novinky z judikatury a legislativyDne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 355/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů.Dne 30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 354/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb.Dne 30. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 353/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Dne 30. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 350/2021 Sb. vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů.Kdy lze požadovat po dceřiné společnosti náhradu škody způsobené nekalousoutěžním jednáním její matky?Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 325/2021 Sb. zákon o elektronizaci zdravotnictví.Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 324/2021 Sb. zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů.Dne 24. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 346/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 210/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů.Zamítnutí žádosti o podmíněné propuštění by mělo obsahovat krátký návod pro odsouzeného, jaké konkrétní změny se od něj očekávajíDne 24. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 345/2021 Sb. vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností.Dne 8. 9. 2021 byl ve Sbírce zákonů publikován pod č. 329/2021 Sb. zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.Kdy může soud přezkoumávat věcný obsah územního plánu?Dne 27. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 312/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů.Dne 31. 8. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 314/2021 Sb. vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022.Datová schránka nemůže nahrazovat jinou formu komunikace, předepsanou právním předpisem.Dne 13. 9. 2021 byla ve Sbírce zákonů publikována pod č. 335/2021 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011