Novinky z judikatury a legislativyDnem 1. 10. 2022 (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 243/2022 Sb.Dnem 1. 10. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 287/2022 Sb.Dnem 1. 10. 2022 (ovšem s výjimkou některých ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 286/2022 Sb.Dnem 17. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 271/2022 Sb.Dnem 15. 9. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 272/2022 Sb.Dnem 15. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o službách platforem pro sdílení videonahrávek). Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 242/2022 Sb.Dnem 9. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 268/2022 Sb.Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 234/2009 Sb., o ochraně proti zneužívání trhu a transparenci, ve znění vyhlášky č. 191/2011 Sb. a vyhlášky č. 159/2016 Sb. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 251/2022 Sb.Uchovávání provozních a lokalizačních údajů je dovoleno pouze v případech vážného ohrožení veřejné bezpečnostiSměrnice o soukromí se vztahuje i na záznamy o datových přenosech v držení provozovatelů služeb elektronických komunikacíDnem 1. 9. 2022 (s výjimkou některých ze svých ustanovení) své účinnosti nabyla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 250/2022 Sb.Dne 1. 9. 2022 své účinnosti nabyla vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Ve Sbírce zákonů byla publikována pod č. 249/2022 Sb.Dnem 1. 9. 2022 (ovšem s výjimkou řady ze svých ustanovení) své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 241/2022 Sb.Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon, kterým se mění zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 240/2022 Sb.Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabyl zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů. Ve Sbírce zákonů byl publikován pod č. 214/2022 Sb.Dnem 1. 9. 2022 své účinnosti nabylo nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů. Ve Sbírce zákonů bylo publikováno pod č. 210/2022 Sb.


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011