Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví,
i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepšení výkonu primární funkce soudů – poskytování ochrany práv účastníkům řízení v potřebné kvalitě i rychlosti.
 
Soudcovská unie podporuje ustavení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví se zastoupením nejen soudců, ale i členů nominovaných zákonodárnou mocí. S odkazem na mezinárodní dokumenty SU trvá na většinovém zastoupení soudců.
 
Další podrobnosti budou uvedeny v zápisu z konference, který bude zveřejněn na stránkách SU a v časopisu Soudce.  
 


Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011