Jak jsem si přečetla denní monitoring zpráv

Mgr. Vanda Rozsypalová, členka Republikové rady SU ČR
 

Většinou procházím denní monitoring zpráv nedbale, přečtu si jen novinové titulky. Naposledy mě něco zaujalo. V lednu 2017 vyšla zpráva o tom, že velká advokátní kancelář radí Pelikánovu resortu s tendrem na náramky. Náklady už nyní přesahují milion korun českých. Ve světě se náramky pro vězně běžně používají. Takže asi není cílem je vyvinout, ale pouze vybrat ekonomicky a technicky výhodný systém a aplikovat je na tuzemské podmínky. Ministerstvo se o to pokouší již sedmým rokem.  Nevím, proč má radit zrovna advokátní kancelář, očekávala bych, že potřebnější budou techničtí inženýři a ekonomové.  Z článku vím, že mají řešit především právní podporu a poradenství při administraci veřejné zakázky a přípravu zadávací dokumentace. Vždy jsem si myslela, že zákon o veřejných zakázkách by měl být napsán tak, aby jej mohli používat běžní úředníci veřejné správy.  Jsou to přece jen jednotná pravidla jak dát co nejširšímu okruhu zájemců vědět, že stát chce něco koupit, jak to má ve výsledku fungovat a jak mají stanovit cenu, aby bylo možné všechny nabídky porovnat.  Tohle už stálo milion. Bohužel v článku už není informace o tom, zda a kolik budou stát IT a další odborníci. Aby pro samou starost o administraci procesu se nezapomnělo na to, že podstatné je vybrat elektronický monitorovací systém vězňů pro jednadvacáté století.  Aby nakonec nebyl vybrán formálně perfektně zvládnutým procesem zadávání veřejných zakázek systém, který bude ve světě překonaný.  Nebylo by to poprvé. Problém mýtných brán na dálnicích je tohoto důkazem.
A tak pokračuji ve čtení dál. Kousek dál je napsáno, že soudy se obávají novely zákona o korporacích. Dle připravované novely by měly soudy vyzývat obchodní korporace, které nepředkládají všechny účetní závěrky dle zákona, ke splnění povinnosti, případně zahajovat řízení o jejich zrušení. Soudy namítají, že na toto nemají dostatek pracovníků, protože se očekává, že takových korporací jsou tisíce. Svatá pravda. Ovšem v jednadvacátém století lze předpokládat, že je nepotřebuje. Spoustu z toho zvládne IT technika. Stačí jen, aby příprava novely byla prováděna ruku v ruce s úpravou programového vybavení. Což mi připomíná, že jsem si přečetla výňatek ze zápisu ze setkání místopředsedů  insolvenčních soudů, ve kterém se mimo jiné konstatuje, že IT nadále zapracovávají úpravy vyplývající z chystané novely insolvenčního zákona, avšak nastaly problémy s financováním, který se však řeší.   V záznamu bylo uvedeno, že kolega z KSOS poznamenal, že je skeptický, protože předchozí pokus o elektronizaci, byť jiného systému, nebyl úspěšný. Nevím proč ta skepse, pane kolego, stačí najmout vhodnou advokátní kancelář…
 
 
 

 

Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011