ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Časopis SOUDCE 3/2017

Březnové vydání stavovského časopisu SOUDCE mimo jiné nabízí rozhovor s prvním viceprezidentem Soudcovské unie ČR JUDr. Tomášem Novosadem o institutu emeritního soudce, slovo soudkyně Mgr. Vandy Rozsypalové, anebo příspěvek JUDr. Ladislava Koudelky, Ph.D. k novelizaci zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. Čtenáři také nahlédnou do Právnic ...
Připravované akce

Pražské právnické jaro 2017

Stálá konference českého práva, s. r. o. a nakladatelství Havlíček Brain Team Vás zvou na jarní právnické workshopy. Z nejbližších akcí nabízíme účast na workshopu nazvaném "Právní problémy dnešní rodiny. Povinnosti v rodině" - proběhne ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 13 do 17 hodin. "Vybrané problémy dědického práva", to je téma dalšího workshopu, kte ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem v roce 2016

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Jak jsem si přečetla denní monitoring zpráv

Většinou procházím denní monitoring zpráv nedbale, přečtu si jen novinové titulky. Naposledy mě něco zaujalo. V lednu 2017 vyšla zpráva o tom, že velká advokátní kancelář radí Pelikánovu resortu s tendrem na náramky. Náklady už nyní přesahují milion korun českých. Ve světě se náramky pro vězně běžně používají. Takže asi není cílem je vyvinout, ale pouze vybrat ekonomicky a technicky výhodný systém a aplikovat je na tuzemské podmínky. Ministerstvo se o to pokouší již sedmým rokem. Nevím, proč má radit zrovna advokátní kancelář, očekávala bych, že potřebnější budou techničtí inženýři a ekonomové. Z článku vím, že mají řešit především právní podporu a poradenství při administraci veřejné zakázky a přípravu zadávací dokumentace. Vždy jsem si myslela, že zákon o veřejných zakázkách by měl být napsán tak, aby jej mohli používat běžní úředníci veřejné správy. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011