AKTUALITY

Pohledy a názory

Dopis evropských soudců Komisi EU

Soudcovská unie ČR podporuje otevřený dopis evropských soudců a také státních zástupců adresovaný Komisi EU. Dopis připravili naši kolegové z polské soudcovské asociace IUSTITIA a připojují se k němu jednotliví soudci z mnoha evropských zemí včetně České republiky. Dopis v anglickém a polském jazyce si můžete přečíst a připojit se k němu ...
Připravované akce

16. GALAVEČER PRÁVNÍKA ROKU ZRUŠEN

Pandemie vygenerovala dvojročník Právníka roku 2020/2021. Dne 10. listopadu 2020 představenstvo ČAK po dohodě s druhým organizátorem Právníka roku – mediální a vzdělávací skupinou EPRAVO.CZ, přípravy na lednový 16. galavečer zastavilo a letošní ročník uložilo tak říkajíc „k ledu“. ...
Další informace

Soudcovská unie zvolila vedení

Korespondenční formou proběhly letošní volby v profesní organizaci soudců ČR. 127 volitelů z celé republiky rozhodlo, že prezidentem se na další tři roky stal Libor Vávra s 66 obdrženými hlasy. Zvoleno bylo i 28 členů republikové rady a tříčlenná kontrolní komise. Ve stanovené lhůtě námitky k volbám nebyly vzneseny. ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady SU ČR pro období 2017 – 2020

Preambule: Ústavní pořádek České republiky svěřuje základní práva a svobody pod ochranu nestranných a nezávislých soudů, u nichž se každý může domáhat svého práva. Proto je povinností každého soudce, aby vykonával svoji funkci s odbornou způsobilostí a důstojností, a aby rozhodoval spravedlivě, nezávisle a nestranně. Republiková rada vyjadřuje ...
Novinky z judikatury legislativy

Další zprávy

MEDEL v roce 2020

Zprávu, v níž informuji o činnosti MEDELu za uplynulý rok, připravuji pravidelně pro Shromáždění delegátů. V roce 2020 ale bylo všechno jinak. Vzhledem ke globální epidemiologické situaci byl rok 2020 v mnoha ohledech jiný i pro MEDEL. Začátkem roku se členové výboru MEDELu ještě měli možnost osobně sejít s komisařem pro spravedlnost Didierem Reyndersem. Kromě Polska se snažili upozornit zejména na situaci bulharských soudců a podařilo se zprostředkovat setkání Bulharské soudcovské asociace se členy komisařova kabinetu, které se uskutečnilo začátkem...
Slovo prezidenta

2021

Ve slušné zemi, která ctí zásady právního státu a demokracie, spolu představitelé moci soudní a politici mluví. Často se přou, spoří, nesouhlasí, ale stejně tak se na lecčems shodnou a společně to prosazují. Podmínkou oné slušnosti je, aby šlo o systémová, obecná řešení související s výkonem spravedlnosti. Typicky třeba o procesní předpisy či samotný systém a strukturu soudní moci. V některých zemích, není jich mnoho, ale my mezi ně bohužel patříme, je přípustnou ještě debata a spolurozhodování o představitelích jednotlivých soudů, předsedech. Co je však ve slušných zemích vyloučené, jsou takové rozhovory o konkrétním rozhodnutí soudu, jednotlivém případu, neřku-li účastníku řízení, a to do doby, než je věc pravomocně skončená. Celá léta se v „justiční politice“ pohybuji, sleduji zpravodajství, čtu noviny. A pořád Českou republiku za slušnou zemi považuji, byť to dá občas práci. Co nás čeká v tomto roce? ...
Slovo soudce

Se začátkem nového roku

I když se jedná o příspěvek na měsíc leden 2021, vzniká samozřejmě koncem prosince 2020, tedy v roce, který budeme jisto jistě hodnotit jako dobu, která nám připravila, a bohužel stále ještě připravuje, naprosto nevídané a jen obtížně představitelné situace, které nutně měly svůj dopad i na fungování justičního systému. Od jarního odročování téměř všech jednání až po projednávání věcí formou videokonferencí, a to v míře do té doby nevyužité. Zrádný virus samozřejmě postihl i pracovníky v justici, což opět vneslo do fungování soudů nemalé problémy, s nimiž se mnohde potýkají dodnes. Nicméně jsem přesvědčen, že i v této nelehké době soudy svoje poslání splnily a průchod právům tak byl zachován. Proto si ihned v úvodu dovolím vyslovit poděkování nejen všem soudcům, ale také veškerému odbornému a pomocnému personálu, za zvládnutí pracovních úkolů, které před ně tato doba postavila. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011