ZPRÁVY A STANOVISKA

Připravované akce

45. REPREZENTAČNÍ PRÁVNICKÝ PLES

Organizátoři reprezentačního právnického plesu srdečně zvou na jeho jubilejní 45. ročník, který se koná 28. ledna 2017 v Hotelu International v Brně. Podrobnosti najdete na http://ples.law.muni.cz/content/cs/ Dotazy adresujte na mail ples@law.muni.cz Pomozte svou účastí i svým jménem zvýšit prestiž této jedinečné akce a vytvořit příjemnou atmosfé ...
Připravované akce

Časopis SOUDCE v roce 2017

V letošním roce vydává Soudcovská unie ČR ve společnosti Wolters Kluwer, a.s. již XIX. ročník stavovského periodika. Vedle stávajících rubrik přinese časopis SOUDCE také nové rubriky a příspěvky z širšího okruhu zaměření. Redakce časopisu připravuje jeho lednové vydání pro tisk a následnou distribuci všem čtenářům a předplatitelům. ...
Další informace

Oznámení Odborného kolegia Soudcovské unie ČR pro řízení a správu okresních soudů

Justiční akademie ve spolupráci s Odborným kolegiem Soudcovské unie pro správu a řízení OS zvou na pracovní setkání předsedů okresních soudů na téma Řízení a státní správa okresních soudů. Bližší informace - viz pozvánka a program. ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Soudcovská unie před sněmem

Milé kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí si na podzim před Shromážděním delegátů připomenout události předchozího roku, abychom je na sněmu mohli společně vyhodnotit a rozhodnout o dalším zaměření činnosti Soudcovské unie. Tradice se snažím neporušovat, zvláště ty, které považuji za smysluplné, a tak se pokusím o toto stručné shrnutí i letos. ...
Slovo soudce

Milý čtenáři

Dostalo se mi velké cti, že mohu napsat první „Slovo soudce“ v nové éře časopisu stavovské organizace českých soudců, který se nadechuje do svého XIX. ročníku v kolébce nakladatelství právnické literatury Wolters Kluwer. Upřímně řečeno, byla to do jisté míry odvaha Republikové rady, že tuto úlohu svěřila právě mé osobě, protože stěží mohla očekávat, že by těchto několik slov bylo v mém podání prostou zdravicí u příležitosti začínajícího se roku, odkazem na obligátní předsevzetí týkající se různých neřestí a omisivního počínání v našich životech. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011