ZPRÁVY A STANOVISKA

Další informace

Prohlášení Soudcovské unie České republiky k odvolání soudců v Turecku

Nezávislost soudní moci je jednou ze základních hodnot demokratického státu, její součástí je možnost odvolat soudce pouze ze zákonem stanovených důvodů a v řádném procesu. Stát, který nezávislost soudní moci vědomě zpochybňuje či narušuje, se odklání od demokratických principů. ...
Připravované akce

Letní dvojčíslí časopisu SOUDCE

Čtenáři stavovského periodika českých soudců již brzy obdrží dvojčíslí časopisu, které přinese aktuální informace ze soudnictví u nás i v zahraničí, ale také úvahy, analýzy a další zajímavosti z justičního světa. Předkládáme obsah čísla 7 - 8/2016: ...
Pohledy a názory

Závěr z konference SU konané 28. – 29. 4. 2016

Soudcovská unie považuje změnu modelu správy soudnictví za nutný předpoklad k zajištění řádného chodu soudnictví, i nadále trvá na svém dlouhodobě vyjadřovaném závěru, že dosavadní model státní správy soudů v ČR není funkční. Zřízení orgánu typu Nejvyšší rady soudnictví umožní zejména odborný a kontinuální přístup k problémům soudnictví a tím zlepš ...
Quo Vadis

Programové prohlášení Republikové rady pro období 2014 – 2017

PREAMBULE. Republiková rada SU zvolená pro období let 2014 – 2017 se hlásí k cílům Soudcovské unie formulovaným ve Stanovách, i ke zde uvedeným způsobům k jejich dosažení. Soudcovská unie se musí s náležitou pozorností věnovat zejména aktuálním problémům soudců a soudnictví. Jejich řešení však bude v nastávajícím období ovlivněno záměrem prosad ...
Slovo prezidentky

Zhodnocení uplynulého roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, stalo se tradicí, že prezident SU před říjnovým Shromážděním hodnotí uplynulý rok, pokusím se o to tedy i já. Při letošním bilancování nelze nezmínit, že si připomínáme výročí 25 let od založení Soudcovské unie. V roce 1990, kdy k tomu došlo, to byl jasný projev potřeby existence nepolitické profesní organizace. I po 25 letech můžeme potvrdit, že tato potřeba stále trvá. Soudcovská unie osvědčila, že dokáže formulovat a prosazovat velká témata, a zároveň napomáhat řešení drobných „provozních“ problémů soudců v České republice. ...
Slovo soudce

Tentokrát o příslovích

Rád bych dnes pojednal o platnosti přísloví, která se dotýkají justičního prostředí. Přísloví jako taková zobecňují zákonitosti lidského žití a jsou tedy aplikovatelná nejen v běžném životě, ale i při správě a výkonu spravedlnosti. Základním příslovím každého advokáta a účastníka by mělo být následující: U soudu a v kartách člověk nikdy neví. Toto přísloví míří nejen na skutečnost, že sjednocování soudní judikatury je dosud v rané fázi vývoje, ale i na to, že pravda je relativní pojem a každý z účastníků má tu svoji. ...
Copyright © SOUDCOVSKÁ UNIE ČR 2011